Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / "ДНЕС" - Видин: Липс...

"ДНЕС" - Видин: Липсва прозрачност и диалог с гражданското общество по отношение бъдещето на общинатаПо време на предизборната кампания настоящият кмет Герго Гергов /тогавашен кандидат такъв/ не се яви и впоследствие отказа да подпише предложеното от „ДНЕС” “Споразумение за политическа почтеност и толерантност”. По този начин той още тогава заяви своята високомерност, която подържа и до този момент.

 

Обществото във Видин /граждани, медии, граждански организации/ е единодушно, че липсва прозрачност в действията на общината.

 

Преди балотажа на местните избори пет политически формации обявиха, че обединяват платформите си на експертно ниво, за да работят заедно за Видин и разпространиха т. н. ХАРТА ЗА ВИДИН, която бе предоставена в централата на „ДНЕС”.

 

На 29-ти декември 2011 г. областният координатор на „ДНЕС” Красимир Михайлов участва в предаването “Под лупа” по ТВ “Видин”. Другите участници бяха Любчо Йонов – общински съветник и Ваня Минева – програмен директор на р. “Видин”.

 

Михайлов поиска информация за резултата от ХАРТАТА, т. е. обединената платформа. Отговор по същество от Йонов не се получи и след повторен опит от страна на Михайлов.

 

На 09.04.2012 г., по повод резултатите от анкетата, организирана от „ДНЕС”, съвместно с р.”Видин”, ТВ “Видин” и ТВ “Фанти Г” бе организирана среща, на която за обсъждане на възможностите за подобряване на икономическия климат в нашия град, поканени бяха:

  • Кмета на Видин Герго Гергов
  • Председателят на общинския съвет Пламен Трифонов
  • Областния управител Цветан Асенов
  • Михаил Миков – депутат
  • Владимир Тошев – депутат
  • Любомила Станиславова – депутат
  • Кристияна Петрова - депутат

 

 

На поканата се отзоваха Председателят на Общинския съвет Пламен Трифонов и Областния управител Цветан Асенов.

 

Трифонов извини кмета, който има неотложни задачи /в същия ден Станишев посети Видин/.

 

Михайлов откри форума, на който присъстваха и представители на 14

неправителствени организации с въпроси, касаещи платформата за управление на кмета Гергов и на финала заяви:

 

“Ние искаме пълна прозрачност за всяко действие от страна на управляващите. Очакваме публично хда се огласи тяхната стратегия за развитието на Видин за срок от един или два управленски мандата.

 

За всичко, което е в разрез с интересите на гражданите ще се противопоставяме с всички позволени от закона средства.

 

Днешната среща е продължение на започналото обединяване на гражданите около градивни идеи и е още един знак за всеки, който днес е на власт или утре ще бъде, че ние ще следим внимателно всяко действие и бездействие и ще поддържаме своята гражданска активност.

 

Възползвайте се от тази гражданска енергия, “за да решим ЗАЕДНО проблемите на Видин”.

 

 

 

След като не успяхме да установим среща с кмета Гергов, в  края на м. февруари 2012 г. изпратихме папка от 40 стр. с информация за минералната вода в с. Сланотрън и Видин /става дума за едно и също находище/ на кмета на гр. Видин, на председателя на общ. съвет Видин, на областния управител на област Видин и на Министерски съвет на РБ. Поискахме информация за минали, настоящи и бъдещи действия по проблема за разработването на минералната вода.

 

Получихме отговор от МС, че са изпратили информацията до областния управител и кмета на Видин, /на които ние вече я бяхме дали/, на министерството на здравеопазването и министерството на енергетиката.

 

Отново направихме запитване до кмета. Отговор не получихме.        

 

При уговорена среща с областния управител, Михайлов получи уверения, че се работи по темата, но до следващите избори няма да има развитие, тъй като с този кмет трудно се работи.

 

През м. май 2012 г., в офиса на „ДНЕС” се получи писмо от Министерството на здравеопазването, съдържащо информация, която подкрепя нашите твърдения за бъдещия ефект от разкриване на минералните извори. В писмото се обясняваше, че инициативата трябва да е от общината и кмета, тъй като земята е общинска.

 

Ние знаехме това, но искахме чрез други институции да активизираме действията на кмета.

 

Междувременно отправихме писмено искане при ремонта на главния булевард във Видин да се предвиди достъпна среда за хората с увреждания. При окончателното изпълнение на ремонта това бе изпълнено.

 

Изпратихме становището на Министерството на здравеопазването за минералните води до кмета, председателя на общ. съвет и зам.-председателя на общ. съвет Паунов, но отговор не се получи.

 

През м. април 2012 г. чрез писмо „ДНЕС”, заедно с други граждански организации, поиска реставрация на синагогата във Видин и Кръстатите казарми. Темата бе коментирана по местното р. “Видин”, а след това по ТВ “Видин” от историчката Оля Младенова, която след неколкократни контакти с нас подготви проектите. В момента се извършва реставрация на “Кръстати казарми” по европейски проект. Предстои реставрация на синегогата.

 

            През м. май 2012 год. ДНЕС съвместно с групата “Възраждане на Видин” предложи на община Видин “Наредба за прозрачност на разходите на община Видин”. Предстои разглеждане в общ. съвет Видин. По предварителна информация се очаква положителен резултат.

 

На 23.08.2012 г., по покана на община Видин, в залата на Общински съвет се проведе дебат по проект по оперативна програма “Регионално развитие” на тема “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Видин”. Дебатът бе за избор на зони за въздействие.

 

„ДНЕС” бе едната от двете участващи неправителствени организации на форума.

 

Предложените идеи в двете изказвания на Кр. Михайлов бяха възприети положително от изпълнителите на проекта. Предстои обсъждане от общинския съвет по темата.

 

Кметът Гергов сподели идея за ситуиране на бъдещ санаториум. Кр. Михайлов поиска отново информация за извършени настоящи и бъдещи действия за разработване на минералните води. Гергов отговори уклончиво, че това не е тема на сегашния дебат.

 

Михайлов го попита, значи ли това, че действия предстоят, на което Гергов кимна утвърдително. Това бе най-диалогичният момент между кмета и гражданското общество.

 

Председателяъ на общинския съвет Трифонов напусна 10 минути след началото на дебата, кметът Гергов – 30 минути след него /дори не се извини на присъстващите/, а областният управител Асенов – 5 минути след кмета.

 

Дебатите продължиха 4.5 часа. Управляващите не присъстваха.

 

Поради изключителната надменност на кмета Гергов, от която освен обикновените граждани се оплакват и журналистите, ние продължихме да действаме директно чрез министерствата.

 

От името на „ДНЕС” изпратихме писмо до Министъра на транспорта Московски, по повод необмислената политика, поради която след изграждането на Дунав мост 2 няма да има нормална прилежаща инфраструктура към него.

 

На 04.09.2012 г. получихме отговор от министъра. При все, че не отваря дума за предпочитания от видинлии магистрален път Видин-София с тунел през прохода “Петрохан”, той посочва безумни срокове 2014 и 2020 г. за нормализиране на трасето чрез модернизиран път през Враца и Ботевград.

 

Все пак, до края на 2014 г. ще бъдат изградени обходни пътища на градовете Враца и Монтана, както и модернизация на  пътя Враца – Ботевград в участъка Мездра – Ботевград.

 

По повод многобройни сигнали в нашия офис за проблеми на наши съграждани,  относно възстановяването на собственост върху земеделски земи, подготвихме и изпратихме до Екатерина Михайлова – зам. председател на НС писмо, с информация по темата, за да подпомогнем мотивирането за създаване на нов закон, улесняващ горната процедура.

 

Така ще окажем съдействие не само на видинлии, а и на всички в България, които не успяват до сега да решат този проблем.

 

Въпреки отсъствието на нормална комуникация с кмета, от негово изказване пред журналист от в. “Видин” разбираме, че от 18,8 млн. лева, дългът на общината е намалял на 7.6 млн. лева. Твърдението на Гергов е, че през първата година общината само ще оцелява.

 

Притеснителна е липсата на прозрачност. Отсъства публичност по стратегия за развитие на Видин. 


4613