Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / "ДНЕС" поиска отмяна...

"ДНЕС" поиска отмяна на лятното часово времеГражданско движение "ДНЕС" внесе официално в Министерския съвет писмо, с което се настоява да бъде отменено ПМС №94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време. В писмото на "ДНЕС" се подчертава, че липсата на европейско изискване за въвеждане на лятно и зимно часово време дава възможност поставеният проблем да бъде решен лесно и безпроблемно, с решение на Министерския съвет. "ДНЕС" уточнява, че единственото изискване на европейско ниво е свързано с това кога да се прави смяната, а не дали да се прави. Освен това, в самия ЕС вече тече подобона дискусия, вкл. на 29 октомври 2015 г. в Европейския парламент се проведе дебат по темата, при който всички парламентарни групи се обединиха около мнението, че смяната на времето е неадекватна за съвремието ни мярка, която трябва да бъде премахната.

Като аргументи за отправеното искане "ДНЕС" посочва, че  икономическият ефект от смяната на часовото време е съмнителен и/или незначителен, докато в същото време вредите за хората и за икономиката са многобройни и практически неоценими. Проучване на 9 европейски университета показва, че лятното часово време има пряка връзка с много заболявания, а разходите в ЕС за медикаменти и др. средства за справяне с проблема, са в размер на 131 млрд. евро годишно. 

"В България проучванията на проблема са епизодични и не така мащабни, но почти не се среща българин, който да не очаква от правителството да премахне тази вредна практика. Спестените от потребление на електроенергия в България между 60 стотинки и 1 лв. на глава от населението годишно не могат да бъдат аргумент за запазването на тази мярка, особено като се отчита, че в периода около смяната на часовете се наблюдава увеличение на броя на нещастните случаи, трудовите злополуки, инфарктите, самоубийствата и др., причинени от влошена концентрация и емоционално състояние, вследствие нарушения биологичен ритъм", се казва в писмото на "ДНЕС".

"Смяната на часовниковите стрелки два пъти годишно е отживелица, която се прилага заради историческата инерция и не отчита променените икономически и социални условия, в които живее съвременният човек. На фона на целия стрес, на който всички ние сме подложени, този изкуствено създаден проблем е повече от излишен и следва да бъде премахнат, а това е във Вашите ръце! На 26 март т.г. за пореден път стрелките на часовника трябва да бъдат превъртени с един час напред. Имате достатъчно време, за да спрете това безумие. Направете го и милиони българи ще Ви благодарят!", призовава "ДНЕС".

___________________________________________________________________

Изх. N 0012/22.02.2016г.

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ


ОТНОСНО: ПРЕМАХВАНЕ НА ПРАКТИКАТА ЗА СМЯНА НА ЧАСОВОТО ВРЕМЕ ДВА ПЪТИ ГОДИШНО


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото се обръщаме към Вас с настояване да отмените ПМС №94/13.03.1997 г., с което се въвежда лятното часово време, и да установите целогодишно запазване на астрономическото време.

Липсата на европейско изискване за въвеждане на лятно и зимно часово време дава възможност поставеният от нас проблем да бъде решен сравнително лесно и безпроблемно, с решение на Министерския съвет. Единственото изискване на европейско ниво е свързано с това кога да правим смяната, а не дали да я правим.

В самия Европейски съюз от години тече дискусия по този въпрос, като последно на 29 октомври 2015 г. в Европейския парламент се проведе дебат по темата, при който всички парламентарни групи се обединиха около мнението, че смяната на времето е неадекватна за съвремието ни мярка, която трябва да бъде премахната.

Десетки научни изследвания по темата показват, че икономическият ефект от смяната на часовото време е съмнителен и/или незначителен, докато в същото време вредите за хората и за икономиката са многобройни и практически неоценими. Проучване на 9 европейски университета показва, че лятното часово време има пряка връзка с много заболявания, а разходите в ЕС за медикаменти и др. средства за справяне с проблема, са в размер на 131 млрд. евро годишно.

В България проучванията на проблема са епизодични и не така мащабни, но почти не се среща българин, който да не очаква от правителството да премахне тази вредна практика. Спестените от потребление на електроенергия в България между 60 стотинки и 1 лв. на глава от населението годишно не могат да бъдат аргумент за запазването на тази мярка, особено като се отчита, че в периода около смяната на часовете се наблюдава увеличение на броя на нещастните случаи, трудовите злополуки, инфарктите, самоубийствата и др., причинени от влошена концентрация и емоционално състояние, вследствие нарушения биологичен ритъм.

Особено тежко се отразява смяната на часовото време на хората, които имат проблеми със съня, което ги прави неработоспособни и дори опасни за околните, защото стават нетърпимо раздразнителни, избухливи и провокират конфликти. По данни на Световната здравна организация между 40 и 45 на сто от хората в Европа, включително и в нашата страна, страдат от безсъние, като една от най-честите причини за това хората отбелязват смяната на часовото време. Изкуственото пренареждане на денонощието води до несъответствие с биологическия ритъм на човек и влияе на центъра за регулиране на съня и бодърстването, който се намира в главния мозък.

Всички тези ефекти се отразяват негативно върху икономиката, вкл. по линията на намалената работоспособност, трудовите злополуки и др., а не на последно място и чрез намалени добиви в животновъдството, тъй като животните също се подчиняват на биологични ритми, но за разлика от нас, те не могат да бъдат накарани да се съобразяват с изкуствено създаден регламент за време.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Човешкото здраве и живот не струват стотинки – те са най-ценния национален ресурс, за който настоятелно се обръщаме към Вас да се погрижите!

Смяната на часовниковите стрелки два пъти годишно е отживелица, която се прилага заради историческата инерция и не отчита променените икономически и социални условия, в които живее съвременният човек. На фона на целия стрес, на който всички ние сме подложени, този изкуствено създаден проблем е повече от излишен и следва да бъде премахнат, а това е във Вашите ръце!

На 26 март т.г. за пореден път стрелките на часовника трябва да бъдат превъртени с един час напред. Имате достатъчно време, за да спрете това безумие. Направете го и милиони българи ще Ви благодарят!

 

С уважение,

Галина Николова
Председател на УС на ГД ДНЕС-Общество срещу произвола  

10518