Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / "ДНЕС" участва в раб...

"ДНЕС" участва в работата на временната парламентарна комисия, която прие проекта на нов Изборен кодексНа 17.01.2014г. се проведе заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс сдневен ред: 

 1. бсъждане и гласуване на първо четене проект на Изборен кодекс, № 354-01-96, внесен от Мая Манолова и група народни представители; 
 2. Обсъждане и гласуване на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 354-01-34, внесен от Андон Петров Андонов и група народни представители; 
 3. Разни. 

От името на Сдружение „Гражданско движение ДНЕС” участва адвокат Наталия Кумпикова . 

Заседанието беше водено от Председателя Мая Манолова. Започна в 14.30 часа поради липсата на кворум.

Гражданските организации и движения почти не бяха представени на това заседание.

Председателят Мая Манолова предложи дискусията по т. 1 и т. 2 от дневния ред да се проведе едновременно и това предложение се прие.

Тя представи проекта на нов Изборен кодекс, като поясни, че този проект е на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс и на гражданите чрез гражданските организации и движения.

По въпроса дали е необходим нов Изборен кодекс или са необходими изменения и допълнения в сегашния Изборен кодекс, Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс /Комисията/ счита, че е необходим нов Изборен кодекс и гражданските организации и движения считали така. Налице са условията на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове - промените са многобройни и важни. Венецианската комисия счита, че трябва нова структура на Изборния кодекс и това е съобразено. 

Най-важните промени в новия Изборен кодекс са: 

 1. за първи път са включени всички видове избори /за НС, за ВНС, президентски, за Европейския парламент, за общински съветници и кметски/; 
 2. за първи път е предвидено преференциално гласуване на общински избори; 
 3. за първи път е предвидено машинно гласуване; 
 4. предвидено е бюлетините да се печатат от БНБ; 
 5. предвидено е ново конституиране на изборната администрация; в отделни глави са разписани правомощията на наблюдатели и застъпници; за първи път всички решения на изборните комисии ще подлежат на съдебен контрол; ЦИК и другите комисии за първи път ще излъчват заседанията си на живо; 
 6. осигурява се равнопоставеност на всички участници в изборния процес /регистрация, диспути на партии и кандидати, за първи път отразяване на кампаниите безплатно/; ще се отбелязва и ще е ясно кога едно излъчване е платено и колко струва; СЕМ ще прави мониторинг за това; 
 7. за първи път ще има възможност да се сваля имунитета на кандидат; 
 8. създават се облекчения за гласуването на българите в чужбина; 
 9. по отношение на избирателните списъци и „мъртвите души” – поетапно ще се въведе активна регистрация; 
 10. създават се подобрения за хората с увреждания, за да имат достъп до избирателните секции; 
 11. голямо постижение е, че Методиката за разпределяне на мандатите е част от Изборния кодекс за първи път. 

Цецка Цачева представи Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. И при него в основата са исканията на гражданите. 

По въпроса дали е необходим нов Изборен кодекс или са необходими изменения и допълнения в сегашния Изборен кодекс, вносителите от ГЕРБ считат, че са необходими само изменения, защото било много опасно, ако всяко ново мнозинство започне да приема нов Изборен кодекс. Освен това текстовете в новия Изборен кодекс били сходни на 95% със досегашните разпоредби.  

Най-важните промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс са:

 1. избирателната система има засилен мажоритарен елемент, защото законопроекта бил от лятото и е писан набързо; предвидени са 31 избирателни мажоритарни района и 9 по пропорционалната избирателна система, а новото е втория елемент в пропорционалната част – мажоритарен елемент;
 2. идентични са предложенията за независими кандидати – издигнати от инициативни комитети; 
 3. намаляване на изборната бариера на 3%; 
 4. предвижда се промяна при поддържането на избирателни списъци; 
 5. предвижда се контрол на ЦИК върху печатането на предизборните книжа – в БНБ да става; 
 6. предвижда се безплатно време от медиите при отразяване на предизборните кампании; 

В заключение не е необходим нов Изборен кодекс, защото обществените отношения не са се променили съществено. 

Филип Попов /КБ/ отбеляза, че цялото общество иска нов Изборен кодекс и Ц. Цачева не е права. Всички граждански организации са участвали при изготвянето. Има съществени промени. Новия Изборен кодекс не е тяхно желание, а обществена необходимост. 

Татяна Буруджиева /КБ/ отбеляза, че законът носи политически заряд. По въпроса дали е необходим нов Изборен кодекс или са необходими изменения и допълнения в сегашния Изборен кодекс, счита, че се налага да се приеме нов, защото това е желанието на обществото. Има едни и същи въпроси /проблеми/, които излизат системно през годините и означават, че изменения не са достатъчни. Такива системни въпроси/проблеми са: 

 • спазване на разпоредбите от обществото; 
 • организацията; 
 • кампанията; 
 • резултатите и отчитане на вота на избирателите; 

Изборният кодекс е доверие и технология. Трябва нов смисъл и нов дух на Изборния кодекс, както искали и гражданите. 

Цецка Цачева заяви, че не е вярно, че цялото общество иска нов Изборен кодекс, тъй като избирателите на ГЕРБ не искали нов Изборен кодекс, а те са по-голяма част от обществото.   

Филип Попов /КБ/ отново отбеляза, че именно гражданските организации са искали тези промени. 

Мустафа Карадайь /ДПС/ заяви, че проектът за нов Изборен кодекс е добър. Имало е проблеми при президентските избори като един орган е отговарял, а друг орган се е намесвал. Също така ГЕРБ не признавали последните избори и затова трябват нови правила, за да се има доверие на резултата. Благодарение на председателят Мая Манолова са имали полезни срещи с Венецианската комисия. Конституцията дава права на българските граждани и не може те да им се отнемат с технически способи в закона – адресна регистрация. Посъветва да се внимава с преференциалното гласуване и текстовете се нуждаят от прецезиране. Изискването предизборната кампания да се води на български език трябва да се преработи между първо и второ четене, защото сме в ЕС. 

Павел Шопов /Атака/ отбеляза, че е излишен спора нов Изборен кодекс или изменения и това вече е решено. Трябва нов ЦИК. Най-голям проблем е фалшифицирането, манипулирането и купуването на избори. Единствено Атака не са го правили никога.

Уседналост – ще искат да се разшири, за да няма изборен туризъм. Те подкрепят официален български език, а не двуезичие, както искат от ДПС. Те са за всеобщо и задължително гласуване. 

Председателят на Обществения съвет Проф. Друмева обясни, че на 15.01.2014г. са обсъдили проекта на Изборен кодекс и Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс и считат, че те не са компетентни да кажат нов Изборен кодекс или изменения. Затова са гледали и двата. Достигнали до извода, че отделни изменения са неудачни и са продължили да гледат новия Изборен кодекс. Считат, че е добър и го подкрепят. Имат и предложения:

 • да се уреди номерацията на бюлетините;
 • гласуването по интернет да има бъдеще;
 • да има самостоятелни избирателни райони за гласуване в чужбина;
 • да се предвидят нови състави на престъпление в Наказателния кодекс;
 • снижаване от 4% бариера на 3%.

Заседанието прие на първо четене новия Изборен кодекс и отхвърли Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 

Експерти от Гражданско движение „ДНЕС“ участват във всички етапи на работа на временната комисия. 

От онова първо заседание в зала „Изток“  на Народното събрание, когато всички очакваха да видят ще заработи ли въобще този нов подход на включване на всички заинтересовани граждански движения и организации. 

През всичките прения, когато участниците се подканваха един друг да говорят по същество, а много от тях повтаряха или отхвърляха исканията на останалите, по теми активна регистрация с цел прочистване на избирателните списъци от "мъртви души", машинно или електронно гласуване, намаляване или премахване на партийните субсидии, драстично намаляване на броя подписи и депозита, необходим за регистрация на независими кандидати. Докато накрая гражданските организации се обединиха околотри основни теми - видът на избирателната система, видът гласуване – машинно, електронно или както досега – с хартиена бюлетина, и осигуряването на равнопоставеност на всички участници в изборния процес.  Основен проблем, естествено, през цялото време, бе всъщност вида изборна система. Участниците дискутираха различните, използвани в съвременния политически живот, изборни системи: 

 

 • Пропорционална изборна система с преференции;
 • Смесена (немска) избирателна система;
 • Мажоритарна избирателна система 

Видно е, че експерти от Гражданско движение „ДНЕС” участваха в работата на всички заседания на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по обсъждане и изготвяне на нов Изборен кодекс в Република България. В края на октомври 2013 г. бяха внесени предложения на Гражданско движение „ДНЕС”, изготвени от експерта на Движението Пламен Даракчиев за включване в проекта за нов Изборен кодекс


1246