Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“–Русе и Фондац...
„ДНЕС“–Русе и Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” стартират проект „За равни права и възможности”

„ДНЕС“–Русе и Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” стартират проект „За равни права и възможности”Фондация „ЕЦМА - Европейски център по медиация и арбитраж” – партньорска органицазия на организацията на „ДНЕС” в Русе, представи в зала 1 на община Русе началото на нов проект - „За равни права и възможности”. 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, тематична област - “Демокрация, права на човека и добро управление”. Приоритет на проекта е насърчаване на демократичните ценности, включително защита правата на човека. 

Основната цел на проект “За равни права ивъзможности” е засилване ролята на гражданското общество в насърчаване на демократичните ценности и права на човека, включително подкрепа на борбата с всички форми на дискриминация. 

Специфичните цели са повишаване на информираността за правата на гражданите, както и регистриране и докладване на нарушени граждански права, включително и институционална дискриминация. 

За постигане на поставените цели ще се организира информационна кампания за правата на гражданите. Предстои изграждането на Мобилна правна клиника за предоставяне на правни консултации и защита на жертви на дискриминация, обслужваща малките населени места в обл. Русе. Проектът предвижда и изграждането на Граждански ресурсен център за защита от дискриминация, който ще регистрира и докладва нарушения на правата на гражданите. 

Основната целева група по проекта са лица от ромската общност, доброволци, медии, НПО, представители на бизнеса, служители на администрацията, хора с увреждания и др. Продължителността на проект “За равни права и възможности” е 12 месеца. Общата стойност на проекта е 17 347, 68 €, като предоставеното финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 15 247,68 €. 

Пряко ангажирани с реализацията на проекта са зам.-областният управител Станимир Станчев, Елена Славова - управител на фондация „Европейски център по медиация и арбитраж”, Димитър Тодоров и Светла Кирилова от Гражданско движение „ДНЕС” – Русе, представители на различни неправителствени организации и държавни институции. 

12.12.2014


697