Гражданско Движение ''ДНЕС''

Новини от „ДНЕС“

Начало / Актуално - Новини от „ДНЕС“ / „ДНЕС“ – Кочериново ...
„ДНЕС“ – Кочериново помага за решаване проблемите на хората с увреждания в града

„ДНЕС“ – Кочериново помага за решаване проблемите на хората с увреждания в градаВ „Клуба на инвалида“ в гр. Кочериново се проведе среща на Координатора на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС“ г-н Йордан Атанасов с хора в неравностойно положение от общината. Обсъдени бяха правата им в социалната сфера по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.


 

На срещата присъстваха 15 души, освидетелствани от ТЕЛК.


 

Координаторът запозна присъстващите какво им се полага и какво трябва да се предприеме и да се поиска от Дирекция Социално подпомагане. Става въпрос за транспортни, информационни и телекомуникационни услуги,  балнеолечение и рехабилитация и др. Разяснено бе как се реагира по отношение на чл. 44 за целевата помощ, кога и при какви условия се полага такава.

 

 

Тъй като тази материя е сложна, на Клуба на инвалида бяха предоставени брошури „Аз знам своите права“ на Национално Движение „ДНЕС“, предназначени за хората с увреждания. Идеята е всеки да се запознае с правата си и на следващата среща да бъде поканен и представител на Общинската служба за социално подпомагане.