Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“ - Силистра по...
„ДНЕС“ - Силистра помага за спечелено дело на граждани срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ

„ДНЕС“ - Силистра помага за спечелено дело на граждани срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИНа 23.10.2013 г. Росица Цонева и Стоян Цонев от гр. Силистра посещават офиса на Гражданско движение "ДНЕС" в града с оплакване, че "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, Варна, неправомерно е прекъснало захранването с електрическа енергия в техен имот още в началото на 2004г.

На 12.11.2013 г. те за втори път посещават приемната ни, след което се сключи договор за правна защита и съдействие с адв. Пламен Иванов и беше подаден иск  в Силистренски окръжен съд  с правно основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД и  стойност на иска 43800 лв., формирана като неустойка, съгласно чл. 34 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи  на Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД, понастоящем ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД. Неустойката можеше да бъде претендирана само за  за периода от 01.11.2010г. до 01.11.2013г., поради изтекла погасителна давност за останалия период.

С Решение № 117/09.07.2014 г. претенцията беше уважена и ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД гр. Варна беше осъдено да заплати исканата сума. Това решение е обжалвано от ответната страна и се очаква насрочване на гражданско дело в Апелативен съд Варна.


20.08.2014


665