Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС” – Ловеч диску...
„ДНЕС” – Ловеч дискутира проблемите на общината с депутати и представители на местната власт

„ДНЕС” – Ловеч дискутира проблемите на общината с депутати и представители на местната власт„ДНЕС”-Ловеч проведе среща с депутатите: д-р Анатоли Йорданов и Христофор Ачков от ПП „ГЕРБ”и Кирил Гумнеров – АТАКА. Срещата уважи общинското ръководство, директорът на областна дирекция „Бюро на труда”, председателят на „КНСБ”и журналисти от местните медии. 

Водещият срещата адв. Илиан Илиев направи кратка ретроспекция на Движение „ДНЕС”и запозна присъстващите с най-значимите мероприятия инициирани на национално ниво, като организирането и осъществяване на подписка срещу тормоза на монополите, разкриване в последствие на приемни в цялата стана, в които доброволци отдават труда и времето си в полза на обществото. 

Ангел Заимов - Об.К. насочи вниманието на участниците в срещата към нейната същност, а именно проведената през м. Март, анкета от „ДНЕС”, сред населението чрез местни медии и лични контакти, в община Ловеч. Безработицата и невъзможността за професионална реализация и израстване, ловчалии, определят като най- големите им проблеми. На последно място по значимост те поставят недостатъчния брой спортни площадки. 

При възникналия дебат след експозето на Заимов, г-н Йорданов  изрази задоволство от инициативата на „ДНЕС” - Ловеч, да бъде поканен, той и колегите му, на среща с представители на гражданското общество. Той се е съгласил с г-н Заимов, че тази първа среща между двете страни е повече контактна и, че на бъдещите срещи исканото съдействие свързано с решаване на проблемите упоменати в анкетата, ще придобият по- конкретен вид. 

Всеки един от присъстващите депутати е даде своето уверение, че ще оказва нужната помощ поискана от представителите на „ДНЕС”. 

Г-н Ачков изразил молба към експерта в строителния бранш на „ДНЕС” за план-сметка, касаеща санирането на част от сграда, намираща се под един покрив. Тази сметка му е необходима като критерий за вижданията на обществото като поносим разход.


74