Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС”-Сливен участв...
„ДНЕС”-Сливен участва в поредицата дискусии и социологически проучвания „Промяната в развитието на община Сливен”

„ДНЕС”-Сливен участва в поредицата дискусии и социологически проучвания „Промяната в развитието на община Сливен”Доброволците от Гражданско движение „ДНЕС” в Сливен се включиха в поредицата дискусии „Промяната в развитието на община Сливен”, организирани от „Консултантска група София”, Община Сливен и с партньорството на неправителствени организации и медии от областта.

Основното внимание е насочено към развитието на общината и всички сфери на социален живот. Позитивно е мнението за сливенци за развитието на общината в почти всички сфери на жизнена дейност. Открояват се културата, и поддържането на зелените площи, поддържането на пътищата, условията за спорт и отдих. Негативните оценки са малко.

Има отделни зони на развитие, като туризма, в които преобладава частична удовлетвореност, или липса на достатъчно информация спрямо хората, на което общината би трябвало да реагира. Според участниците в дискусиите на хората им липсва информация за планираното, а то съвпада с посоката на техните желания. Има много препоръки към кмета в тази насока – за повече публичност, за повече информация за самите административни услуги.

„Хората искат повече срещи по места с конкретна информация, а не обща информация, тъй като трудно се ориентират. Гражданите искат да се подобри и работата на Центъра за административно обслужване. Имат и много предложения за административните услуги, за изнесени приемни по кварталите, например”, споделят участниците в дискусиите.

Въпреки слабата информираност, която се отчита от гражданските организации в Сливен, те оценяват положително настъпилите промени в развитието на общината през последните четири години, като те в голяма степен са свързани с променящия се архитектурен облик на града, с поддържането на пътищата и благоустрояването на центъра, както и със създаваните условия за отдих и спорт. Удовлетвореността на гражданите е предпоставка за социалния оптимизъм в очакванията за по-нататъшното развитие на общината през следващите години - всеки втори очаква положителни промени в развитието на общината към по-добро (50 на сто).

Според социологическото проучване, съпътстващо поредицата дискусии, повече от една четвърт от гражданите на общината са напълно удовлетворени от настъпилите промени в поддържането на пътищата. Всеки втори изразява удовлетвореност от изграждането на нови пътища (53 на сто), поддържането на мостовете (47 на сто), поддържането на пътната настилка (47 на сто) и поддържането на тротоарите (48 на сто), като препоръките на гражданите са насочени към още по-голямо разширяване на обхвата на ремонта на тротоарите и пътната настилка и в крайните квартали, вилната зона и селищата на общината.

Повече от една трета от сливенци позитивно оценяват поддържането на спортните зали и стадионите, като сравнително повече са препоръките по отношение на достъпността до спортните съоръжения и състоянието на материалната спортна база, за повече терени и зали за спорт, особено в селищата на общината.

По всяка от обсъжданите теми доброволците на „ДНЕС”-Сливен представиха и данни от гражданските приемни на Движението, обобщаващи сигнали и мнения на сливенци, обърнали се за съдействие при разрешаване на различни проблеми, предимно проблеми.

„Убедени сме, че това е добра възможност за конструктивно сътрудничество между гражданите, гражданските организации и общинските институции. Ние, като доброволци на „ДНЕС”, поемаме ангажимента за последващ граждански контрол за работата на местните власти”, споделя областният координатор на Движението Петър Петров.

Поредицата дискусии и социологически проучвания ще приключи на 10 септември. Предстои да бъде направена социална оценка на развитието на образованието и на грижите за децата в доучилищна възраст, както и оценка на състоянието на здравеопазването, социалното подпомагане и безработицата.

 


5957