Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / 11 търговски камари ...
11 търговски камари у нас настояват за данъчна ваканция до есента

11 търговски камари у нас настояват за данъчна ваканция до есента11 двустранни търговски камари в България изпратиха съвместна позиция до правителството и Народното събрание, в която "подсказват" на властите, че обявените дотук икономически мерки са недостатъчни. В писмото си те дават 12 конкретни предложения за подкрепа на бизнеса в кризисната ситуация. Палитрата на идеите е широка -  "ваканция" за данъци и осигуровки, спиране на часовника за лихви, замразяване на вноските по лизингови договори, удължаване на валидността на годишните технически прегледи за служебни автомобили и др. Камарите настояват и за ремонт на схемата 60:40 за подпомагане на заплатите в духа на германския й вариант -  след втория месец да отпадне задължението на фирмата да внася 40% от осигурителния доход на работника. Ето какво още предлагат 11-те организации: 

 

1. Създаване на Консултативен съвет към Правителството и с участието на двустранните търговски и индустриални камари.

 

2. Механизми, касаещи всички фирми, за компенсиране и замразяване на дължими данъчни задължения и осигурителни вноски до края на септември. Възможност за безлихвено разсрочено плащане на задължения до 6 месеца.

3. Замразяване на главниците и лихвите по заеми, финансирания и лизинг (с изключение на превозни средства, несвързани с основната дейност), до края на септември, без начисляване на допълнителни лихви.

4. Бързи и улеснени процедури за дългосрочни кредити със срок до 30 години, които да гарантират ликвидността на МСП, и които да намалят междуфирмената задлъжнялост. 

5. Облекчаване на процедурите за достъп до Фонд безработица при временно прекъсване на работа за фирмите от всички сектори, включително и самоосигуряващи се лица, като се покриват 60% от осигурителния доход за период максимум от 6 месеца, като след втория месец отпада задължението на работодателя да изплаща 40% от осигурителния доход. Изплатената сума не може да е по-малка от минималната работна заплата за страната. Да се предвидят достатъчно средства за всички засегнати фирми.

6. Разширяване на електронния обмен на документи с държавни институции. 

7. За срока на извънредното положение да се удължи автоматично срокът на валидност на ГТП на всички превозни средства (за основна дейност), както и на валидносттта на международните шофьорски книжки, чиито срокове изтичат по време на извънредното положение.

8. Средства от европейските фондове насочени за развитие на бизнеса да не се пренасочват за други цели, както и да не се прекъсват процеси и финансиране към вече одобрени или стартирали проекти. Осигуряване и на целево финансиране за най-засегнатите сектори, както и за такива, които трансформират производства и услуги, за да се справим с епидемията.

9. Финансова помощ за осигуряване на почистване, дезинфекциране и сигурност на работното място като се поемат 50% от разходите, направени от началото на март месец.

10. Предвиждане на допълнителни финансови средства и мерки за укрепване на здравната  система. Начисленото ДДС на закупена и дарена апаратура и/или медицинско оборудване в подкрепа за борбата с коронавируса у нас да се насочва към Министерство на здравеопазването.

11. Задължаване на държавни и общински предприятия, собственици на офис и бизнес сгради и помещения, да предоставят гратисен период и препоръка към частните субекти да предоговорят условията на договорите за наем при поискване от наемателя.

12. В сектор туризъм да се удължи до 30-ти юни 2020 г. замразяването на внасянето на осигурителни вноски и данъци за туристически агенции, туроператори и всички компании, които приемат или обслужват туристи.

 

Писмото е подписано от Advantage Austria, Американската търговска камара в България, Белгия-България-Люксембург бизнес-клуб, Британо-българската бизнес асоциация, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Българо-черногорската търговско-промишлена палата, Италианската търговска камара в България, Конфиндустрия България - сдружение на италианското предприемачество в България, Унгарско-българската стопанска камара, Френско-българската търговска и индустриална камара и Шведската търговска камара в България. Инициативата продължава да е отворена и за другите двустранни камари.

«Общият ни стремеж е заедно с да обсъждаме и прилагаме възприети мерки за успешното ни справяне със сложната ситуация, породена от пандемията. Нашите членове имат знания, умения и ресурс, които може да бъде полезен в търсенето и прилагането на решенията за преодоляване на кризата», посочват бизнес организациите в позицията си до министрите и депутатите. 

 

КАТО ГЕРМАНЦИТЕ

Междувременно с общи искания за промени в схемата за компенсиране на работниците и запазване на заетостта излязоха и национално представителни организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 

Четирите организации настояват целият подход при схемата 60:40 да бъде променен, като за времето, в което работниците не полагат труд, на тях да им се плаща обезщетение в размер на 60% от осигурителния доход. Целта е работниците да не останат изцяло без доход и да запазят работата си, но като се отчете факта, че те не полагат труд.

"Задължението за заплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, без каквато и да било насрещна престация, без положен труд, не намира опора нито в правната, нито в икономическата доктрина", аргументират се работодателските организации. Според тях не е справедливо неработещи да получават коклкото работещите. "Този вариант ще е по-изгоден за хазната от евентуално излизане на босата, където обезщетения се взимат за по-дълъг пеприод. Показателно е, че при над 60 000 принудително спрели работа и над 350 000 засегнати от кризата предприятия, при 5 000 души, оставащи без работа всеки ден, едва 228 предприятия (което е статистическа нула) искат да се възползват от подкрепата по схемата 60:40, този вариант е неработещ", изтъкват работодателите. 

 


Източник: https://www.segabg.com/

123852