Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / 6 доброволци на "ДНЕ...
6 доброволци на

6 доброволци на "ДНЕС" помагат на русенци в рамките на национална доброволческа кампания6 доброволци на ДНЕС помагат на русенци в рамките на национална доброволческа кампания, наречена "ДНЕС помага". Тя стартира на 1 декември 2012 година и ще продължи до 1 април тази година в 120 общини на България.

Според общинския координатор за град Русе Димитър Тодоров досега е оказана подкрепа на 6-7 лица в неравностойно социално положение и трудноподвижни, възрастни хора, самотноживеещи. Доброволец дори е помогнал на човек с увреждания да стигне до Варна, за да му се окаже доболнична помощ. Още от 15 ноември започна набирането на доброволци и то ще продължи до края на кампанията на адреса на местната структура и приемна: Русе, ул. "Асен Златаров" № 33, ет. 1. Телефоните за връзка са 082/524 873 от понеделник до петък в периода 13 - 17.30 часа, а в сряда - от 8.30 до 12 часа. Електронният адрес е dnes_rs@abv.bg

Допълнително поставените цели са равен достъп до градска и социална среда, интеграция в обществото, преодоляване трудния достъп до административни сгради и търговски обекти, равни права, пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите граждани. Вариантите на доброволческата помощ са няколко:  

1. Изготвяне “Карта на препятствията”- пешеходни пътеки, светофари със звукови сигнали; 

2.Културни занимания; 

3. Помощ в дома- почистване, пазаруване, гладене, пране; 

4.Разходки 

5. Придружаване на трудно подвижните и самотни хора и граждани с увреждания до избирателните секции по време на изборите и други. 

Източник: ruseinfo.net 

18.01.2013


771