Гражданско Движение ''ДНЕС''

Какво постигнахме?

Начало / За „ДНЕС” - Какво постигнахме? / ОБОБЩЕНИЕ за дейност...
ОБОБЩЕНИЕ за дейността в периода 2009-2017 г. част 1

ОБОБЩЕНИЕ за дейността в периода 2009-2017 г. част 11. Мониторинги: провеждат се от 2008 г. в областните градове и общините над 25 хил. жители на база изпълнените и неизпълнени обещания на кметовете, със съдействието на социологическа агенция ЕСТАТ. В края на годината се прави обобщение за страната. Целта на мониторинга е да се припомнят значимите за определен регион проблеми, както и политическите обещания, свързани с тях. Да се разбере и да се оповести пред обществото до каква степен политиците и гражданите говорят на един и същ език, какви са темите, които вълнуват гражданите и политиците в съответната община, какъв е политическият дневен ред и в края на краищата какво от това, което са обещали политиците, са свършили за хората. 

2. Годишни награди "Видко", учредени от гражданско сдружение „ВИДОВДЕН”. Наградите се връчват от 2009 г. в категориите: „Неправителствена организация”; „Обществено ангажирана личност”; „Гражданин за пример”; „Работа в полза на гражданите”; „Прослава на името на България пред света”. 

3. Организиране и провеждане на национална подписка "Срещу произвола на монополите", в  която се включиха над 730 хиляди граждани от цялата страна. Тя бе внесена в Народното събрание в навечерието на Коледа 2010 г. Мнозинството в 41-вото Народно събрание не даде ход за изпълнение исканията на гражданите. Чак в края  на 2013 г. комисиите към Народното събрание разгледаха исканията и започнаха работа по тях. Беше проведено публично обсъждане на новия модел на ценообразуване на електрическата енергия и бяха дискутирани механизми за взаимодействие между държавата, енергоразпределителните предприятия и крайните потребители. В резултат от проведеното публично обсъждане беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от Народното събрание на първо четене на 4 април 2014 г., в който са залегнали редица изменения в защита на потребителите. 

4. Организиране и провеждане в цялата страна на редица протести и протестни шествия, включително срещу произвола и своеволията на монополите,  мобилните оператори и ценовия им терор:

На 14 ноември 2010 г. – протестна акция и шествие под надслов "Да спрем произвола на монополите! ДНЕС!

На 6 декември 2010 г. – български творци и интелектуалци, подкрепящи „ДНЕС” отправиха призив към българските граждани да подкрепят Националната инициатива срещу произвола на монополите, организирана от Движението (вж тук)

На 15 декември 2010 г. – протестни акции пред централите на дружествата естествени монополисти в София под надслов „Огънят на надеждата на половин милион български семейства” (вж тук)

На 3 юли 2011 г. – протест под надслов „Заедно срещу безобразията на монополите и ценовия терор”;(вж тук)

През май и ноември 2012 г. – провеждане на протести срещу нехайството на държавата спрямо децата с редки и тежки заболявания и внасяне на конкретни предложения за промени в нормативни актове в защита на техните права. (вж тук и тук)

От август до ноември 2012 г. – десетки протести срещу "синята зона" в София, хиляди демонстрират;

Масирано участие в цялата страна във февруарските протести 2013 г.;

На 5 и 6 декември 2013 г. в редица областни градове се организираха протести срещу банките и частните съдебни изпълнители. (вж тук и тук)

5. Постигнахме в името на гражданите след упорита и последователна битка, победа със Закона за електронни съобщения чрез измененията и допълненията, приети през декември 2011 г. от Народното събрание. „ДНЕС” наложи чрез експертите си редица поправки в ЗЕС, които ограничиха рязко произвола на мобилните оператори. 

6. Разработване и разпространяване в национален мащаб брошурата "Ти имаш право", разясняваща на хората основните им конституционни и граждански права; 

7. Преди всички избори – подписване на споразумения за политическа почтеност и толерантност с водещите политически партии; 

8. В изборни дни, както и на референдуми, организиране на инициатива "ДНЕС" помагаме! ДНЕС алармираме!"  за придружаване до изборните секции на самотни трудноподвижни възрастни хора и граждани с двигателни и зрителни проблеми, както и приемане на сигнали в приемните за всякакви нередности и нарушения в изборния ден и изпращането им до съответните РИК, ЦИК, МВР и прокуратурата. 

9. Провеждане на т.нар. „референдуми” във всички областни градове "Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община", след което се организират срещи с народни представители, кметове, областни управители, председатели на общинските съвети и на групите в тях за поставяне на основните и най-важни за разрешаване проблеми на съответната община, определени на база проведени анкети и срещи с гражданите. 

10. Съвместна и постоянна работа с кметовете на населените места за разрешаване основни проблеми на гражданите и общините; 

11. Внасяне на 4 юни 2012 г. в Административен съд – София-град съдебен иск срещу Наредбата за организация на движението в Столична община, въвеждаща нови такси и условия за паркиране в центъра на столичния град 

12. Иницииране и провеждане на подписки срещу "Софийска вода" и срещу "Синята зона", съпътствани с редица протести. „ДНЕС” настояваше за отмяна на Наредбата за организация на движението в Столична община и конкретно за спиране на влизането в сила на новите правила за „синя и зелена зона” в София. Над 50000 души се включиха в подписката срещу промените в Наредбата, а хиляди граждани участваха в десетки протести. 23 000 пък се включиха в  подписката за произвеждане на местен референдум с въпрос:  „Да бъде ли прекратен концесионният договор със „Софийска вода” АД за ВиК системата на Столична община и да бъде ли възстановен като ВиК оператор Водоснабдяване и канализация ЕАД?” 

13. "ДНЕС помага" – Доброволческа инициатива в помощ на трудноподвижни възрастни хора и граждани с увреждания и за равен достъп до градска и социална среда. От старта на инициативата през декември 2012 г. до март 2013 г. броят на подпомогнатите граждани е 4280, привлечени са 1537 доброволци. Обхванати са повече от 120 общини в цялата страна. Организират се и съвместни инициативи с други организации за подпомагане на трудноподвижни възрастни хора и хора с увреждания и една от тях е с Фондация „Същност“; 

14. Активна разяснителна кампания за това гражданите да гласуват по съвест при провеждане на референдума за ядрена енергетика през януари 2013 г. 

15. Разкриване и работа на съвместни приемни на „ДНЕС“ с Комисията за защита на потребителите (КЗП) и с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС); 

16. Издадохме книжка със заглавие "Аз знам своите права" за хора с увреждания. Разпространихме  информационната брошура в цялата страна. Тя има за цел да подобри информираността на хората с увреждания относно техните права, залегнали в различни нормативни актове. 

17. "Единна България" – инициатива, предоставяща възможността за публичен диалог между граждани, институции, НПО, професионално-съсловни организации и политическите партии по всички обществено значими въпроси на обществото за постигане на национално съгласие и обединение по основните приоритети пред държавата за десетилетия напред, което да сложи край на разединението в страната. 

18. „Лице в лице с проблемите” - организиране на открити приемни за граждани в областните центрове и по-големите общини на България с цел елиминиране на бюрокрацията и бързо разрешаване конкретните проблеми на гражданите на място в самия ден на приемната. Канят се народните представители от съответния МИР, Омбудсман, министър/ зам. министър, кмет, областен управител, председател на ОбС, представители на институции и монополни дружества - на РДВР, на важни регионални и общински служби, както и оторизирани представители на местното електроразпределително дружество, ВиК и Топлофикация.

19. Организиране и провеждане по места на срещи-дискусии на гражданите с представители на централната и местна изпълнителна власт  за поставяне и съвместно разрешаване на важни за гражданите и съответните населени места проблеми.

20. Участие като наблюдатели в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. 8151 доброволци – членове, симпатизанти и съмишленици на „ДНЕС”, както и членове на партньорски организации, бяха регистрирани от ЦИК като наблюдатели и покриха над 70% от всички избирателни секции в цялата страна, за да се гарантира, че изборите ще бъдат наистина прозрачни, а вотът на избирателите – неподменен или манипулиран. Стотици доброволци се включиха като наблюдатели и на изборите за общински съветници и за кметове, както и за паралелно провеждания национален референдум за електронното гласуване на 25 октомври 2015 г.

21. Юли 2014 г. - ГД „ДНЕС - Общество срещу произвола“ взе участие в първото заседание на Гражданския борд към служебното правителство с няколко приети предложения за промяна на правилника за работата на борда.  (вж тук)

22. На 4 август 2014 г. подадохме пред Министерство на икономиката и енергетиката искане за признаване на сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола” за представително сдружение на потребителите по смисъла на чл. 170 от Закона за защита на потребителите, за да получим повече възможности да защитим цялостно правата на потребителите. За наша изненада искането ни не беше уважено от служебното правителство в лицето на бившия министър Щонов. Мотиви за отказ на практика липсват, тъй като същите са неясни и незадоволителни.

23. Двугодишните усилия на "ДНЕС" за възстановяване на военното поделение във Враца  се увенчаха с успех: поделението започна работа на 1 декември 2014 г. 

24. Дискусията "Хората - нашият капитал" на гражданско движение „ДНЕС” – В. Търново обедини политиците около важни приоритети: Развитие на малък бизнес и занаяти; Професионална подготовка  и средно образование; Заетост и младежка безработица.   

25. След близо 2-годишни усилия, идеята на "ДНЕС" - Видин за откриване  на филиал на медицински университет е в ход: през септември 2014 г. областният управител определи сградата на бъдещия университет. 

26.  Ноември 2014 г. – по настояване на „ДНЕС” – В.Търново се намери вариант за ремонт на опасния мост в участъка от "Присовските завои" 

27. Февруари 2015 г. -  МОН ще се съобрази с препоръките на "ДНЕС"  препоръките на „ДНЕС” при изготвянето на Държавния образователен стандарт, потвърди зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева в отговор на писмо на „ДНЕС” относно приема на ученици в природо-математическите и езиковите гимназии. Повод за реакцията на „ДНЕС” бяха резултатите от проведените дискусии по проблемите на образованието в Габрово. 

28. На 15.03.2015 г. официално стартирахме най-новата национална инициатива на движението  "Референдум ДНЕС". Тя е насочена към проучване на общественото мнение по ключови въпроси за развитието на страната, вкл. в сферата на изборното законодателство, обществения ред и сигурност, икономическата и социалната политика и др. Въпросите са разделени тематично и преди всяка група въпроси ще се провежда дискусия, целяща да се чуят аргументите „за” и „против” по всеки въпрос, за да могат гражданите да направят информиран избор. Аргументите ще съпътстват въпросите в анкетите. На 7.04.2015 г. бе проведена стартиращата дискусия под мотото „Допитване до гражданите – защо, кога и как?”, а на 29.04.2015 г. - първата тематична дискусия „Нужен ли е нов регламент за политическото представителство?” Резултатите от допитванията по съответните теми ще бъдат обобщени в национална подписка и предоставени на вниманието на институциите с цел обективизиране на тяхната работа по промяната на законодателството. 

29. На 13.07.2015 г. Гражданско движение „ДНЕС” и други организации внесоха в Народното събрание предложение Мая Манолова да бъде избрана за омбудсман и организира Публичен дебат под надслов „Гражданите питат“ с двамата кандидати за поста – Константин Пенчев и Мая Манолова. 

30. През втората половина на мес. септември 2015 г. ГД „ДНЕС” проведе  анкетно допитване "Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община!" във всичките 27 областни центрове и прилежащите им общини (виж тук

31. През септ. 2015 г. „ДНЕС“ стартира анкетно проучване на общественото мнение относно това кои теми и проблеми биха били подходящи за поставяне на референдум. (виж тук)

32. През октомври 2015 г. въпросите, свързани с изборното законодателство от "Референдум ДНЕС", обединихме с въпросите на Инициативния комитет на "Шоуто на Слави" за референдум по 6 въпроса, в който „ДНЕС” е основен партньор и организатор по провеждане на подписката.

33. На 28 октомври 2015 г. Слави Трифонов обяви, че екипът му започва да събира подписи за иницииране на национален референдум с 6 въпроса:

1) Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

2) Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?

3) Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

4) Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?

5) Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

6) Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Инициативният комитет на референдума прие гражданско движение "ДНЕС" за основен партньор и на 29 октомври 2015 г.представители на организацията разясниха как ще се събират подписите, както и споделиха опит от предишна своя подписка срещу произвола на монополите.

34. В периода ноември 2015 до февруари 2016 г. хиляди симпатизанти и доброволци на Движение "ДНЕС" събираха подписи в подкрепа на Националния референдум. На 8 февруари 2016 г. над 700 000 подписа бяха внесени на деловодството на Народното събрание.

35. На 17 февруари 2016 г. националният омбудсман Мая Манолова организира отворена тематична приемна по проблемите на гражданите с „Топлофикация“. Експерти на Движение "ДНЕС" участваха със свои предложения и идеи.

36. На 23 февруари 2016 г. Гражданско движение "ДНЕС" внесе официално в Министерския съвет писмо, с което се настоява да бъде отменено ПМС №94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време. В писмото на "ДНЕС" се подчертава, че липсата на европейско изискване за въвеждане на лятно и зимно часово време дава възможност поставеният проблем да бъде решен лесно и безпроблемно, с решение на Министерския съвет.

37. През август 2016 г. Движение "ДНЕС" се обяви ясно и категорично против решението на Конституционния съд да премахне три от въпросите като ги обяви за противоконституционни.

38. От август до ноември 2016 г. Движение "ДНЕС" подготвяше свои членове и доброволци да станат наблюдатели в изборния ден на 6 ноември 2016 г. В деня на референдума наши представители следяха дали изборният процес протича правилно и сигнализираха при нередности. В деня на изборите до Движение "ДНЕС" постъпиха десетки сигнали от цялата страна, че пликовете не достигат, че не се дават бюлетини за гласуване или избирателите са били агитирани да не дадат своя вот за референдума.

39. На 11 ноември 2016 г. Движение „ДНЕС“ внесе искане до държавните институции по Закона за достъп до обществена информация за общия брой на отпечатаните бюлетини и закупените пликове, предназначени за националния референдум.  На 17 ноември 2016 г. Димитър Иванов, началник на отдел "Административно-правно обслужване и собственост" към Министерски съвет отговори в официално писмо, че за референдума са отпечатани 7 577 000 бюлетини, но са закупени едва 7 236 00 плика. Така стана ясно, че липсват 341 000 плика, което би била и една от причините ЦИК да обявят референдума за невалиден.

40. Движение "ДНЕС" подкрепи и внесения в парламента проект за промени в изборния кодеск от омбудсмана и представители на инициативния комитет за провеждане на Националния референдум на 20 ноември 2016 г.

41. В периода ноември 2016 г. - юни 2017 година представители на Движение "ДНЕС" изразиха ясно загрижеността си за липсата на каквато и да било политическа воля от страна на всички парламентарни партии да се приемат решенията на референдума. Многократно припомняхме, че в правова държава, каквато е България волята на народа стои над всичко.

42. На 13 април Мая Манолова внесе жалба срещу увеличението цената на топлинната енергия в Административния съд в София. Жалбата бе внесена заедно с председателя на Движение "ДНЕС" Анжелика Цокова, изпълнителния секретар на Сдружение „Федерация на потребителите в България“ Емил Георгиев, председателя на „Сдружение за правна помощ на потребителите“ Димитър Деков и граждани.

43. Движение "ДНЕС" се възпротиви остро срещу наложената цензура върху "Шоуто на Слави" след като два пъти - на 23 март 2017 г. и на 18 април 2017 г. националната телевизия бТВ спря излъчването на предаването.

44. На 15 юни 2017 г. представители, членове и доброволци на Движение "ДНЕС" категорично изразиха недоволството си от решението на Народното събрание да отхвърли промените в Изборния кодекс, като резултат от националния референдум.

45. В периода юни 2017 г. - декември 2017 г. Движение "ДНЕС" подкрепя по всякакъв начин усилията на Слави Трифонов и неговия Инициативен комитет за промяна на системата в България.

46. От май 2012 г. до момента Движението въведе чрез сайта си ежемесечен публичен отчет за дейността си под надслов "Какво постигнахме за гражданите".

 

Вижте "ДНЕС" в 200 секунди" (видео)

Следва продължение