Гражданско Движение ''ДНЕС''

Какво постигнахме?

Начало / За „ДНЕС” - Какво постигнахме? / ОБОБЩЕНИЕ за дейност...
ОБОБЩЕНИЕ за дейността в периода 2009-2015 г.

ОБОБЩЕНИЕ за дейността в периода 2009-2015 г.1. Мониторинги: провеждат се от 2008 г. в областните градове и общините над 25 хил. жители на база изпълнените и неизпълнени обещания на кметовете, със съдействието на социологическа агенция ЕСТАТ. В края на годината се прави обобщение за страната. Целта на мониторинга е да се припомнят значимите за определен регион проблеми, както и политическите обещания, свързани с тях. Да се разбере и да се оповести пред обществото до каква степен политиците и гражданите говорят на един и същ език, какви са темите, които вълнуват гражданите и политиците в съответната община, какъв е политическият дневен ред и в края на краищата какво от това, което са обещали политиците, са свършили за хората. 

2. Годишни награди "Видко", учредени от гражданско сдружение „ВИДОВДЕН”. Наградите се връчват от 2009 г. в категориите: „Неправителствена организация”; „Обществено ангажирана личност”; „Гражданин за пример”; „Работа в полза на гражданите”; „Прослава на името на България пред света”. 

3. Организиране и провеждане на национална подписка "Срещу произвола на монополите", в  която се включиха над 730 хиляди граждани от цялата страна. Тя бе внесена в Народното събрание в навечерието на Коледа 2010 г. Мнозинството в 41-вото Народно събрание не даде ход за изпълнение исканията на гражданите. Чак в края  на 2013 г. комисиите към Народното събрание разгледаха исканията и започнаха работа по тях. Беше проведено публично обсъждане на новия модел на ценообразуване на електрическата енергия и бяха дискутирани механизми за взаимодействие между държавата, енергоразпределителните предприятия и крайните потребители. В резултат от проведеното публично обсъждане беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от Народното събрание на първо четене на 4 април 2014 г., в който са залегнали редица изменения в защита на потребителите. 

4. Организиране и провеждане в цялата страна на редица протести и протестни шествия, включително срещу произвола и своеволията на монополите,  мобилните оператори и ценовия им терор:

  • На 14 ноември 2010 г. – протестна акция и шествие под надслов "Да спрем произвола на монополите! ДНЕС!
  • На 6 декември 2010 г. – български творци и интелектуалци, подкрепящи „ДНЕС” отправиха призив към българските граждани да подкрепят Националната инициатива срещу произвола на монополите, организирана от Движението (вж тук)
  • На 15 декември 2010 г. – протестни акции пред централите на дружествата естествени монополисти в София под надслов „Огънят на надеждата на половин милион български семейства” (вж тук)
  • На 3 юли 2011 г. – протест под надслов „Заедно срещу безобразията на монополите и ценовия терор”;(вж тук)
  • През май и ноември 2012 г. – провеждане на протести срещу нехайството на държавата спрямо децата с редки и тежки заболявания и внасяне на конкретни предложения за промени в нормативни актове в защита на техните права. (вж тук и тук)
  • От август до ноември 2012 г. – десетки протести срещу "синята зона" в София, хиляди демонстрират;
  • Масирано участие в цялата страна във февруарските протести 2013 г.;
  • На 5 и 6 декември 2013 г. в редица областни градове се организираха протести срещу банките и частните съдебни изпълнители. (вж тук и тук)

5. Постигнахме в името на гражданите след упорита и последователна битка, победа със Закона за електронни съобщения чрез измененията и допълненията, приети през декември 2011 г. от Народното събрание. „ДНЕС” наложи чрез експертите си редица поправки в ЗЕС, които ограничиха рязко произвола на мобилните оператори. 

6. Разработване и разпространяване в национален мащаб брошурата "Ти имаш право", разясняваща на хората основните им конституционни и граждански права; 

7. Преди всички избори – подписване на споразумения за политическа почтеност и толерантност с водещите политически партии; 

8. В изборни дни, както и на референдуми, организиране на инициатива "ДНЕС" помагаме! ДНЕС алармираме!"  за придружаване до изборните секции на самотни трудноподвижни възрастни хора и граждани с двигателни и зрителни проблеми, както и приемане на сигнали в приемните за всякакви нередности и нарушения в изборния ден и изпращането им до съответните РИК, ЦИК, МВР и прокуратурата. 

9. Провеждане на т.нар. „референдуми” във всички областни градове "Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община", след което се организират срещи с народни представители, кметове, областни управители, председатели на общинските съвети и на групите в тях за поставяне на основните и най-важни за разрешаване проблеми на съответната община, определени на база проведени анкети и срещи с гражданите. 

10. Съвместна и постоянна работа с кметовете на населените места за разрешаване основни проблеми на гражданите и общините; 

11. Внасяне на 4 юни 2012 г. в Административен съд – София-град съдебен иск срещу Наредбата за организация на движението в Столична община, въвеждаща нови такси и условия за паркиране в центъра на столичния град 

12. Иницииране и провеждане на подписки срещу "Софийска вода" и срещу "Синята зона", съпътствани с редица протести. „ДНЕС” настояваше за отмяна на Наредбата за организация на движението в Столична община и конкретно за спиране на влизането в сила на новите правила за „синя и зелена зона” в София. Над 50000 души се включиха в подписката срещу промените в Наредбата, а хиляди граждани участваха в десетки протести. 23 000 пък се включиха в  подписката за произвеждане на местен референдум с въпрос:  „Да бъде ли прекратен концесионният договор със „Софийска вода” АД за ВиК системата на Столична община и да бъде ли възстановен като ВиК оператор Водоснабдяване и канализация ЕАД?” 

13. "ДНЕС помага" – Доброволческа инициатива в помощ на трудноподвижни възрастни хора и граждани с увреждания и за равен достъп до градска и социална среда. От старта на инициативата през декември 2012 г. до март 2013 г. броят на подпомогнатите граждани е 4280, привлечени са 1537 доброволци. Обхванати са повече от 120 общини в цялата страна. Организират се и съвместни инициативи с други организации за подпомагане на трудноподвижни възрастни хора и хора с увреждания и една от тях е с Фондация „Същност“; 

14. Активна разяснителна кампания за това гражданите да гласуват по съвест при провеждане нареферендума за ядрена енергетика през януари 2013 г. 

15. Разкриване и работа на съвместни приемни на „ДНЕС“ с Комисията за защита на потребителите (КЗП) и с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС); 

16. Издадохме книжка със заглавие "Аз знам своите права" за хора с увреждания. Разпространихме  информационната брошура в цялата страна. Тя има за цел да подобри информираността на хората с увреждания относно техните права, залегнали в различни нормативни актове. 

17. "Единна България" – инициатива, предоставяща възможността за публичен диалог между граждани, институции, НПО, професионално-съсловни организации и политическите партии по всички обществено значими въпроси на обществото за постигане на национално съгласие и обединение по основните приоритети пред държавата за десетилетия напред, което да сложи край на разединението в страната. 

18. „Лице в лице с проблемите” - организиране на открити приемни за граждани в областните центрове и по-големите общини на България с цел елиминиране на бюрокрацията и бързо разрешаване конкретните проблеми на гражданите на място в самия ден на приемната. Канят се народните представители от съответния МИР, Омбудсман, министър/ зам. министър, кмет, областен управител, председател на ОбС, представители на институции и монополни дружества - на РДВР, на важни регионални и общински служби, както и оторизирани представители на местното електроразпределително дружество, ВиК и Топлофикация.

19. Организиране и провеждане по места на срещи-дискусии на гражданите с представители на централната и местна изпълнителна власт  за поставяне и съвместно разрешаване на важни за гражданите и съответните населени места проблеми.

20. Участие като наблюдатели в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. 8151 доброволци – членове, симпатизанти и съмишленици на „ДНЕС”, както и членове на партньорски организации, бяха регистрирани от ЦИК като наблюдатели и покриха над 70% от всички избирателни секции в цялата страна, за да се гарантира, че изборите ще бъдат наистина прозрачни, а вотът на избирателите – неподменен или манипулиран. Стотици доброволци се включиха като наблюдатели и на изборите за общински съветници и за кметове, както и за паралелно провеждания национален референдум за електронното гласуване на 25 октомври 2015 г.

21. Юли 2014 г. - ГД „ДНЕС - Общество срещу произвола“ взе участие в първото заседание на Гражданския борд към служебното правителство с няколко приети предложения за промяна на правилника за работата на борда.  (вж тук)

22. На 4 август 2014 г. подадохме пред Министерство на икономиката и енергетиката искане за признаване на сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола” за представително сдружение на потребителите по смисъла на чл. 170 от Закона за защита на потребителите, за да получим повече възможности да защитим цялостно правата на потребителите. За наша изненада искането ни не беше уважено от служебното правителство в лицето на бившия министър Щонов. Мотиви за отказ на практика липсват, тъй като същите са неясни и незадоволителни.

23. Двугодишните усилия на "ДНЕС" за възстановяване на военното поделение във Враца  се увенчаха с успех: поделението започна работа на 1 декември 2014 г. 

24. Дискусията "Хората - нашият капитал" на гражданско движение „ДНЕС” – В. Търново обедини политиците около важни приоритети: Развитие на малък бизнес и занаяти; Професионална подготовка  и средно образование; Заетост и младежка безработица.   

25. След близо 2-годишни усилия, идеята на "ДНЕС" - Видин за откриване  на филиал на медицински университет е в ход: през септември 2014 г. областният управител определи сградата на бъдещия университет. 

26.  Ноември 2014 г. – по настояване на „ДНЕС” – В.Търново се намери вариант за ремонт на опасния мост в участъка от "Присовските завои" 

27. Февруари 2015 г. -  МОН ще се съобрази с препоръките на "ДНЕС"  препоръките на „ДНЕС” при изготвянето на Държавния образователен стандарт, потвърди зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева в отговор на писмо на „ДНЕС” относно приема на ученици в природо-математическите и езиковите гимназии. Повод за реакцията на „ДНЕС” бяха резултатите от проведените дискусии по проблемите на образованието в Габрово. 

28. На 15.03.2015 г. официално стартирахме най-новата национална инициатива на движението  "Референдум ДНЕС". Тя е насочена към проучване на общественото мнение по ключови въпроси за развитието на страната, вкл. в сферата на изборното законодателство, обществения ред и сигурност, икономическата и социалната политика и др. Въпросите са разделени тематично и преди всяка група въпроси ще се провежда дискусия, целяща да се чуят аргументите „за” и „против” по всеки въпрос, за да могат гражданите да направят информиран избор. Аргументите ще съпътстват въпросите в анкетите. На 7.04.2015 г. бе проведена стартиращата дискусия под мотото „Допитване до гражданите – защо, кога и как?”, а на 29.04.2015 г. - първата тематична дискусия „Нужен ли е нов регламент за политическото представителство?” Резултатите от допитванията по съответните теми ще бъдат обобщени в национална подписка и предоставени на вниманието на институциите с цел обективизиране на тяхната работа по промяната на законодателството. 

29. На 13.07.2015 г. Гражданско движение „ДНЕС” и други организации внесоха в Народното събрание предложение Мая Манолова да бъде избрана за омбудсман и организира Публичен дебат под надслов „Гражданите питат“ с двамата кандидати за поста – Константин Пенчев и Мая Манолова. 

30. През втората половина на мес. септември 2015 г. ГД „ДНЕС” проведе  анкетно допитване "Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община!" във всичките 27 областни центрове и прилежащите им общини (виж тук

31. През септ. 2015 г. „ДНЕС“ стартира анкетно проучване на общественото мнение относно това кои теми и проблеми биха били подходящи за поставяне на референдум. (виж тук)

32. През октомври 2015 г. въпросите, свързани с изборното законодателство от "Референдум ДНЕС", обединихме с въпросите на Инициативния комитет на "Шоуто на Слави" за референдум по 6 въпроса, в който „ДНЕС” е основен партньор и организатор по провеждане на подписката. В началото на февруари 2016 г. доброволците на "ДНЕС" събраха 673 481 подписа, които Инициативният комитет внесе на 8 февруари 2016 г. в Народното събрание.

33. От май 2012 г. Движението въведе чрез сайта си ежемесечен публичен отчет за дейността си под надслов "Какво постигнахме за гражданите"

***

вж. "ДНЕС" в 200 секунди" - Видеоклип