Гражданско Движение ''ДНЕС''

Свят

Начало / Актуално - Свят / Близо половината евр...
Близо половината европейци са с наднормено тегло

Близо половината европейци са с наднормено теглоПрез 2014 мъжете с наднормено тегло в ЕС са са 57% от мъжете в сравнение с 44% от жените. Това показват данните от изследването "Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет 2018" на Евростат, представено от Националния статистически институт. Пропорциите между държавите членки варират за мъжете от 52% в Холандия и Франция до 66% в Хърватия, а за жените - от 35% в Италия до 54% в Малта.

Изследването съдържа и данни за редовната физическа активност. В ЕС през 2014 г. 36% от мъжете са отделили 150 или повече минути седмично за спортни и физически дейности, които не са свързани с работа, в сравнение с 26% от жените. Делът на мъжете варира от 14% в Румъния до 55% във Финландия, а на жените от - 4% в Румъния до 57% в Дания.

 

Съществуват големи различия между жените и мъжете, а също и между държавите членки, при консумацията на алкохол, цигари, плодове и зеленчуци. През 2014 г. в ЕС по-голям дял от мъжете в сравнение с жените употребяват алкохол всяка седмица (38% от мъжете на 18 и повече години в сравнение с 23% от жените на същата възраст). Сред държавите членки делът на мъжете варира от 21% в Латвия до 52% в Обединеното кралство, а за жените - от 5% в Румъния и Литва до 40% в Обединеното кралство.

 

По-голям дял от мъжете в сравнение с жените в ЕС са пушачи (24% от мъжете на възраст над 18 години са ежедневни пушачи в сравнение с 16% от жените на същата възраст). Делът на мъжете варира от 10% в Швеция до 40% в Кипър, а на жените - от 9% в Румъния до 23% в Австрия.

 

За разлика от употребата на алкохол и тютюнопушенето редовната консумация на плодове и зеленчуци се счита за важен елемент на здравословна и балансирана диета. В ЕС през 2014 г. 54% от жените и 49% от мъжете консумират една до четири порции плодове и зеленчуци дневно. Делът на мъжете варира от 26% в Холандия до 70% в Белгия, а на жените - от 32% в Холандия до 73% в Белгия.

 

Жените четат повече, мъжете са по-активни на спортни събития

 

При общуването, например срещи с приятели, както и при културните навици също се наблюдават различия между двата пола. Четенето на книги е по-често срещано сред жените отколкото сред мъжете в ЕС (42% от жените и 31% от мъжете през 2013 г.), както и посещаването на представления на живо (30% от жените и 28% от мъжете през 2015 година). Културните навици, като например посещенията на кинопрожекции (29% от жените и 27% от мъжете) и на културни обекти (28% от жените и 27% от мъжете) или срещи с приятели (24% от жените и 23% от мъжете), са много сходни сред жените и мъжете. Посещенията на спортни събития обаче са по-чести сред мъжете отколкото сред жените (21% от мъжете и 13% от жените) в ЕС.

 

Интернет - начин на употреба

 

Жените използват интернет повече за участие в социалните мрежи, а мъжете - за четене на новини. Жените в ЕС използват интернет по-малко отколкото мъжете (79% от жените на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет поне веднъж седмично през 2017 г. в сравнение с 82% от мъжете на същата възраст. Процентът на жените в ЕС, които четат новини онлайн е по-малък в сравнение с този на мъжете (70% от жените и 75% от мъжете, използвали интернет през последните три месеца през 2017 г) и които извършват интернет банкиране (60% от жените и 63% от мъжете).

 

Близо половината европейци са с наднормено тегло

© Национален статистически институт

 

 

 

Няма голяма разлика при използването на интернет за изпращане и получаване на електронни съобщения (86% от жените и 87% от мъжете), докато при използването на интернет за телефонни разговори (по 46% от жените и мъжете) и търсене на работа (по 20% от жените и мъжете) и двата пола използват интернет еднакво.
От друга страна, по-голям дял от жените са използвали интернет за участие в социални мрежи (67% от жените и 63% от мъжете).

 

По-голям дял от жените купуват дрехи онлайн, а от мъжете - електронно оборудване. Мъжете са малко по-активни в онлайн пазаруването от жените (през 2017 г. 66% от жените - потребители на интернет, са пазарували онлайн в сравнение с 69% от мъжете. Но жените и мъжете купуват различни стоки. Много повече жени отколкото мъже купуват дрехи по интернет (70% от жените в сравнение с 58% от мъжете, пазаруващи онлайн), докато мъжете купуват повече електронно оборудване (32% от мъжете и 17% от жените, пазаруващи онлайн) и филми (32% от мъжете и 24% от жените, пазаруващи онлайн).

 

По-малка е разликата при закупуването на домакински стоки онлайн (съответно 45% от жените и 47% от мъжете, пазаруващи онлайн), резервации за пътуване и настаняване (съответно 53% и 54%), докато при онлайн пазаруването на билети за различни събития няма разлика между жените и мъжете - по 39%.

 

Грижите за децата - приоритет на жените

 

Във всички държави членки много по-голям е делът на жените отколкото на мъжете, които полагат грижи за децата, готвят и извършват домакинска работа. През 2016 г. в ЕС 92% от жените на възраст между 25 и 49 години (с деца под 18 години) се грижат за децата си ежедневно в сравнение с 68% от мъжете. Сред държавите членки най-големи различия между жените и мъжете са наблюдавани в Гърция - 95% от жените и 53% от мъжете, и Малта - съответно 93% и 56%, докато най-малките разлики са установени в Швеция - 96% от жените и 90% от мъжете, и Словения - съответно 88% и 82%. За домакинската работа и готвенето разликите са още по-големи. В ЕС през 2016 г. 79% от жените са готвели и/или са извършвали домакинска работа ежедневно в сравнение с 34% от мъжете. Най-голяма е разликата между жените и мъжете в Гърция - 85% от жените и 16% от мъжете, и Италия - съответно 81% и 20%, а най-малка е в Швеция - 74% от жените и 56% от мъжете, и Латвия - съответно 82% и 57%

 

Източник:https://www.dnevnik.bg/

 


79197