Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Цифри без покритие* ...
Цифри без покритие* >> НСИ: 1119 лв. бруто е средната заплата за юни

Цифри без покритие* >> НСИ: 1119 лв. бруто е средната заплата за юниНаетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 42.6 хил. или с 1.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 2.35 милиона. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.7%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.9%, както и в „Строителство“ - с 3.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ - с 2.7%.

Няма нито един нает служител в половината фирми у нас

Няма нито един нает служител в половината фирми у нас

Почти половината активни фирми в България са без нито един нает служител и в тях работят единствено собствениците им. През 2016 г. броя...

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.8 и 16.9%.

В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 13.7 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - с 6.4 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 3.6 хил., и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 3.4 хил., а най-голямо намаление в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ - с 5.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3.9%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. е 1 145 лв., за май - 1 110 лв., и за юни - 1 119 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 9.8%, „Строителство“ - с 8.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.7%.

Българинът пуши и пие повече, яде по-малко хляб и зеленчуци

Българинът пуши и пие повече, яде по-малко хляб и зеленчуци

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство у нас е 5586 лв. и нараства с 8,1% спрямо 2016 година. За последните дес...

 

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.2% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 15.5%, „Образование“ - с 12.3%, и „Строителство“ - с 11.4%

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2018 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 663 лева;

• „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 922 лева;

Женим се повече и се развеждаме по-малко, извънбрачните деца са основно в селата

Женим се повече и се развеждаме по-малко, извънбрачните деца са основно в селата

През 2017 г. са регистрирани 28 593 юридически брака - с 1790 повече спрямо предходната година. 3/4 от всички регистрирани бракове са...

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 821 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 697 лева;

• „Други дейности“ - 788 лева;

На 100 пенсионери се падат 64 млади хора, които да ги заместят на пазара на труда

На 100 пенсионери се падат 64 млади хора, които да ги заместят на пазара на труда

И през 2017 г. броят на трудоспособното население в България продължава да намалява. Заради демографската криза излизащите в пенсия хо...

 

• „Строителство“ - 887 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.6%, а в частния - със 7.6%.

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник:https://www.actualno.com/

 

"ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

ТУК животът ни идва в повече! (ОБНОВЕН)

Съблякохте ни до кожа, сега пък – защо сме голи

Кой краде храната на бедните?

Ще се мре или да... (Обновен)