Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално / Дело, заведено по съ...
Дело, заведено по съвет на „ДНЕС“ срещу мобилен оператор, е спечелено на първа инстанция

Дело, заведено по съвет на „ДНЕС“ срещу мобилен оператор, е спечелено на първа инстанцияПенсионирана по болест жена с 95 % трайно намалена работоспособност получи надписана със 104 лв. сметка от ВИВАКОМ 

През м. 09.2012г. лицето П Ш от гр. Пазарджик сключила с „БТК” АД- ВИВАКОМ договор за ползване на следните услуги- за телефонен номер, телевизия, интернет, също за телефонен апарат на лизинг, като отчела, че така, всичко накуп и от един и същ оператор ще й е по евтино на месец. Телефонния апарат дала на сина си, който е на 11 години и за всеки случай изисква от служителите на ВИВАКОМ да блокират всички изходящи повиквания от телефонния апарат, освен към нейния тел. номер, към телефонния номер на съпруга й баща на детето, както и към оператор- тел. 123 и тел. 112. Телефонния апарат е блокиран също да не могат да се изпращат съобщения, а само да се получават. 

Така няколко месеца, П Ш ползва услугите, като заплаща общо месечни сметки за всичко суми от около 50 лв. До м. 04.2012г., когато лицето при посещение в магазин на ВИВАКОМ разбира, че сметката и за последния месец е в размер на 169.29. Остава шокирана, защото според нея е невъзможно да изговори такава сума, убедена е, че няма как да е детето й, защото тел. му апарат е блокиран и не може нито да звъни, нито да изпраща съобщения. Било й отговорено, че сметката е от ползване на интернет. Впоследствие получава друга различна информация- от презареждане на сметка на друго лице, което е било на предплатен абонамент- на ваучер. 

След като всички ползвани от П Ш услуги са спрени от оператора поради неплащане на сумата, лицето заплаща исканата сума. 

По съвет на „ДНЕС“ лицето избира възможността да защити правата си в съда, защото според нея тук въпроса опира до принципи, които трябва да спазват и сметките към оператора да отразяват само действително ползваните услуги. 

По образуваното дело срещу ВИВАКОМ за връщане на недължимо платената сума, Районен съд София се произнася, като осъжда ВИВАКОМ да върне на П Ш сумата от 104 лв. 

Ето и самото решение на съда (публикуваме го, за да може правните доводи да се използват и от други потърпевши

РЕШЕНИЕ по гр.д. № 43062/2012 г. С. РАЙОНЕН СЪД, І ГО, 118 с-в

 

РЕШЕНИЕ

№.........................

гр. С., 19.08.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

С. РАЙОНЕН СЪД, І Гражданско отделение, 118 състав в публично заседание на двадесет и втори април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЙНА МАРТИНОВА 

при секретаря Димитрина Димитрова разгледа докладваното от с ъ д и я  М. гражданско дело № 43062 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано въз основа на искова молба, подадена от П. Г. Ш. против „Б. Телекомуникационна компания” АД, с която е предявен иск с правно основание чл.55, ал.1 от Закона за задълженията и договорите.

Ищцата П. Г. Ш. твърди, че на 20.09.2011 г. сключила с ответника договор № 63091034702009201122956678, договор № 630910347020092011-22956125 с приложени към същия договорни условия за лизинг на устройство GSM NOKIA 5130, № 353786046771637, а на 21.10.2011 г. - договор № 630910347021102011-23207454, по силата на които ответникът се съгласил да й предостави мобилни услуги и телефонен апарат на лизинг. С последния от договорите й бил предоставен телефонен номер 0877 722833. Този телефонен номер, както и взетият на лизинг телефонен апарат GSM NOKIA 5130, фактически били ползвани от сина на ищцата, който бил на 11 години. Затова ищцата поискала от служителите на ответното дружество да блокират всички изходящи повиквания освен към нейния телефонен номер - 0877 525766, към телефонния номер на съпруга й - 0877 344313, както и към оператор - тел.123 и тел.112. Б. блокирани всички повиквания към други телефонни номера, както възможността да се изпращат SMS. Ищцата заплащала своевременно сметките за такси и разговори към ответното дружество, които обичайно варирали между 50 лв.  и 60 лева. Последната сметка, обхващаща периода 15.03.2012г. -14.04.2012г., възлизала на сумата от 169, 29 лева. Ищцата поискала обяснение от служителите на ответника защо е толкова висока сметката, като й било отговорено, че сумата представлява сбор от такси по абонаментните й планове - 65.29 лв., както и 104, 00 лева -  представляваща предоставени й интернет услуги или услуги за презареждане. Ищцата поискала подробна разпечатка на месечната й сметка, за да провери конкретно за какво точно е тази сума от 104, 00 лева. От предоставената й справка се установило, че сумата от 104, 00 лв. била начислена за 26 бр. използвани услуги с наименование WAP съдържание с дестинация WAPcontent в описани в справката дати и часове. Услугата била ползвана от телефонен номер 0877 722833. Същевременно служители на ответника обяснили на ищцата, че този вид услуга не е за ползване на интернет, защото ако е за ползван интернет, в месечната й сметка „щяло да пише GPRS данни”. Установило се още, че не и за зареждане на ваучери - вид услуга, според която абонати на ответното дружество при определени условия - сключен договор, редовно заплащане на сметките си и др., могат да презаредят сметката на свой приятел, който е на предплатен абонамент. След известно време на ищцата било обяснено отново от служители на ответника, че действително услугата не е за ползван интернет, а била за „презареждане на сметка на приятел”, за зареждане на т. нар. ваучери. Никога и по никакъв повод ищцата не била зареждала /нито тя, нито членовете на семейството й/ сметки на предплатени абонаменти на други лица. Отразеното в справката за 21 бр. презареждания не било вярно. Твърди се, че за да бъде осъществена услугата,  е необходимо да се въведе от мобилния телефон *137#  и да се натисне зелената слушалка, след което излизало съобщение за въвеждане на сумата, изпраща се, след което се получава съобщение за потвърждаване или отхвърляне на транзакцията. За потвърждение за успешна транзакция и двете страни - и зареждащият  и зареденият –получавали уведомителни съобщения. Всички тези операции не били извършени нито от ищцата, нито от членовете на семейството й. Твърди още, че предоставянето на този вид услуга от ответното дружество можело да бъде до максимален размер 30 лв. в рамките на календарен месец, а както било видно почти всички презареждания са били за м.04.2012г., което значително надхвърля сумата от 30 лева. От друга страна, това можело да стане само един път дневно. По изложените съображения ищцата оспорва процесната сума както по основание, така и по размер, отричайки отразеното като брой и ползване на описаните услуги в посочената по – горе сметка. Оспорва начина на формиране на цените и съответно крайния сбор на сумата, представляваща цена на направеното потребление. Освен това нямало доказателства, че средството за измерване на телефонни услуги е тарифирано и е преминало успешно периодична проверка за годност съгласно чл.57 и 58 от Закон за измерванията. Независимо от това платила, макар без основание, претендирата от ответника сума. Моли ответникът да бъде осъден за заплати сумата от 104 лева, представляваща платена без основание сметка за м. април 2012 г. Претендира направените по делото разноски.

Ответникът „Б. Телекомутникационна компания“ АД в отговора на исковата молба заявява, че предявеният иск е неоснователен като не излага конкретни фактически твърдения и моли предявеният иск да бъде отхвърлен.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, с оглед разпоредбата на чл.235, ал.2 от ГПК, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

На 21.10.2011 г. между „Б. Телекомуникационна компания“ АД и П. Г. Ш. е сключен договор № 630910347021102011-23207454, по силата на които операторът е поел задължение да предостави мобилна услуга при предварително обявени общи условия, като е предоставил телефонен номер за достъп до мрежата на Виваком 0877 722833 на ищцата.

На 16.04.2012 г. ответникът е издал месечна сметка № 1111438798, като за телефонен номер 0877722833 е посочено, че дължимата сума е в размер на 108,17 лева, от които месечен абонамент Vivacom UniCall XS – 4,17 лева и за потребление WAP съдържание – 104 лева.

Видно от представения Фискален бон от 25.07.2012 г., че ищцата П. Ш. е заплатила сумата от 244,00 лева на ответника, като от приетото по делото заключение на съдебно-счетоводна експертиза се установява, че сумата от 104 лева по фактура № 1111438798/16.04.2012 г. с период за отчитане 15.03.2012-14.04.2012 г.  е включена в платената сума.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от ПРАВНА СТРАНА следното:

Установява се от събраните по делото доказателства, че между страните е възникнало облигационно правоотношение по силата на договор за предоставяне на мобилни услуги. С оглед правилата за разпределяне на доказателствената тежест, предвидени в чл.154, ал.1 от ГПК в тежест на ответника е било да установи, че е предоставил на ищцата в периода 15.03.3012-14.04.2012 г. посочените в приетата по делото сметка „WAP съдържание“. Ищцата е установила при условията на пълно и главно доказване, че е заплатила стойността на претендираната от ответника услуга в размер на 104 лева, въпреки твърдението си, че не я е ползвала.

Съгласно чл.55, ал.1 от Закона за задълженията и договорите който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. В конкретния случай, е налице хипотезата, предвидена в предложение 1 от тази законова разпоредба, тъй като ищцата е платила сума в изпълнение на задължение по договор, което не е възникнало.

Предвид на изложеното предявеният иск се явява основателен и следва да бъде уважен.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 50 лева – платена държавна такса.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК, когато делото е решено в полза на лице, освободено от държавна такса или от разноски по производството, осъденото лице е длъжно да заплати всички дължащи се такси и разноски. Съответните суми се присъждат в полза на съда. В конкретния случай, с Определение от 22.01.2013 г. ищцата е освободена от заплащане на възнаграждение на вещо лице. Съдебно-счетоводната експертиза е приета в съдебно заседание, проведено на 22.04.2013 г. като е определено и изплатено възнаграждение в размер на 120 лева, съобразно представена Справка – декларация.

Воден от горното, С. районен съд, 118 състав 

Р Е Ш И: 

ОСЪЖДА на основание чл.55, ал.1 от ЗЗД „Б. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, ЕИК-831642181, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Ц. ш.“ № 115 да заплати на П. Г. Ш., ЕГН-XXXX, от  гр. П., ул. „А. С. А.“ № 4 сумата от 104 (сто и четири) лева, представляващи недължимо платена сума по Фактура № 1111438798/16.04.2012 г. за „WAP съдържание“ за периода 15.03.3012-14.04.2012 г., ведно със законната лихва от датата на плащането – 25.07.2012 г (дата след завеждане на исковата молба) до окончателното плащане, както и на основание чл.78, ал.1 от ГПК да заплати направените по делото разноски 50 (петдесет) лева – платена държавна такса.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Б. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, ЕИК-831642181, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Ц. ш.“ № 115 да заплати по сметка на С. районен съд сумата от 120 лева, платено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице.

 Решението може да се обжалва пред С. градски съд в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

31.10.2013