Гражданско Движение ''ДНЕС''

ДНЕС в регионите

Начало / Инициативи - ДНЕС в регионите
ДНЕС в регионите


Граждански приемни

Граждански приемни


Чрез приемните на ГД "ДНЕС", денонощния ни „горещ“ телефон, както и с помощта на писма, електронна поща, сайта ни и фейсбук, при нас всекидневно постъпват десетки Ваши сигнали, въпроси, жалби, идеи и предложения

„Проблемите на нашата община”

„Проблемите на нашата община”


На база проведени анкети и срещи с гражданите се обобщават основните и най-важни за решаване проблеми, които се поставят на вниманието на народните представители от съответния избирателен район, кметовете, областните управители, председателите на общински

Мониторинг на местната власт

Мониторинг на местната власт


Гражданското наблюдение върху дейността на местната власт е част от цялостната стратегия на Движение „ДНЕС” да отстоява интересите на гражданите и да работи за осъществяването на ефективен диалог с институциите в държавата, в името на подобряване на качес

"Синя зона"


На 4 юни 2012 г. "ДНЕС" внесе жалба в столичния Административен съд срещу новите правила за паркиране в София. "ДНЕС" настоява СОС незабавно да преразгледа и отменени решението си за промени в Наредбата и да пристъпи към изготвянето на изцяло нова нар