Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Енергийният експерт ...
Енергийният експерт на „ДНЕС” Георги Христов участва в работна среща в Народното събрание, за обсъждане законодателни промени в защитата на потребителите от злоупотреба на естествените монополи при предоставяне на комунални услуги

Енергийният експерт на „ДНЕС” Георги Христов участва в работна среща в Народното събрание, за обсъждане законодателни промени в защитата на потребителите от злоупотреба на естествените монополи при предоставяне на комунални услугиТрябва да се работи за защитата на потребителите от злоупотреба на естествените монополи при предоставяне на комунални услуги. Това бе общото мнение на участниците в състоялата се днес в Народното събрание работна среща на тема  „Промени в нормативната база и защита на потребителите от злоупотреба на естествените монополи при предоставяне на комунални услуги“с участието на представители на различни НПО, граждански и потребителски организации. 

Гражданско движение „ДНЕС” беше представено от експерта си по въпросите на енергетиката Георги Христов. Темата на дискусията, организирана по инициатива на заместник-председателя на парламентарната Комисия по енергетика Явор Куюмджиев, бе проект на законодателни промени, свързани със защитата на потребителите на комунални услуги. 

Становища по темата представиха от Комисията за защита на потребителите, от Федерацията на потребителите, от Асоциация „Активни потребители“, от Национална инициатива „Социална солидарност“ и от Сдружение за правна помощ на потребителите.

Енергийният експерт на Гражданско движение „ДНЕС” Георги Христов информира за дейността на Движението в отстояване интересите и правата на гражданите в борбата им срещу посегателствата на естествените монополи, както и за многобройните предприети от „ДНЕС” инициативи и мерки в тази насока.    

Заместник-председателят на Комисията по енергетика Явор Куюмджиев представи пред участниците предложенията си за промени в Закона за енергетиката. Според него трябва да се промени изцяло начинът, по който комуникират крайните клиенти и естествените монополи. Депутатът предлага в случай на оспорване на размера и основанието на сметката за консумирана електрическа енергия да не се изисква плащане на оспорваната сума. 

Проектоизмененията предвиждат промяна на регламента за изключване на услугата и въвеждане на изискване за информиране на абонатите за това предварително. Според народния представител таксата за повторно включване на електричеството трябва да бъде премахната. Не е нормално за едно отключване на таблото и вдигане на бушона да се плащат десетки левове, това е задължение на електро-разпределителното предприятие по Закона за енергетиката, аргументира се той и добави, че в закона е записано, че след отпадане на условието за прекъсване на услугата, тя трябва да бъде възстановена незабавно.

 Явор Куюмджиев съобщи, че в подготвяните промени в Закона за енергетиката ще бъдат включени и текстове, свързани с коректността на измервателните уреди и с качеството на доставяната услуга. Правим предложения, които ще улеснят живота на гражданите, заяви народният представител.

В заключение Явор Куюмджиев  се ангажира да разгледа становищата на неправителствения сектор и да инициира нова среща на 21 август 2013 г. от 10.00 часа в зала „Запад” на Народното събрание, на която да бъдат обсъдени конкретните текстове от законопроекта. Целта е проектопромените да бъдат внесени в деловодството на парламента в края на август, добави депутатът.


5486