Гражданско Движение ''ДНЕС''

Новини от „ДНЕС“

Начало / Актуално - Новини от „ДНЕС“ / Гражданско движение ...
Гражданско движение „ДНЕС” проведе работна среща по въпросите на общностното планиране в България

Гражданско движение „ДНЕС” проведе работна среща по въпросите на общностното планиране в БългарияНа 28 юни в София се проведе работна среща на тема: Организирането на общности: „Силата на обикновените хора”, организирана от Гражданско движение „ДНЕС“.

 

Целта на срещата беше да запознае всички активни участници на гражданския сектор в България с философията, целите и методите на общностното организиране. Дискутирани бяха мнения, виждания и позиции, относно предизвикателствата и перспективите, които стоят пред различни общности при работата им с властта, медиите и гражданите. Обект на дискусия станаха и възможни стратегически стъпки за подобряване начините на взаимодействие и сътрудничество между участниците в тези процеси и изграждане на стабилни и ефективни отношения между тях.

 

На събитието присъстваха Кристин Столт, секретар по политическите въпроси в посолството на САЩ, Петър Лазаров от новата организация Сдружение за гражданска инициативност и доброволчество „ГИД”, експерт на Гражданско движение „ДНЕС”, Людмила Георгиева от фондация “Обща кауза”, проф. Духомир Минев от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Европейската анти-бедност мрежа, журналистът Светла Петрова, представители на Гражданско движение  „ДНЕС“, както и различни политици, експерти и доброволци с различни виждания, обединени от желанието за конструктивен диалог.

 

Особен интерес предизвика словото на мис Кристин Столт. Секретарят по политическите въпроси в посолството на САЩ се спря върху основните проблеми на диалога между НПО и институциите, сподели свои наблюдения за ползите за гражданското общество от различните програми за международен научен и практичен обмен в тази област.  Мис Столт говори за необходимостта от по-ефективен диалог и двупосочно сътрудничество между НПО и законодателната и изпълнителната власт. Тя обърна особено внимание на силата на гражданската инициатива, като изтъкна, че промяната не трябва да се чака пасивно, а за нея трябва да се действа, и че най-добрите решения се вземат от самите заинтересовани хора.

 

Анжелика Цокова, от Гражданско движение „ДНЕС”,  разказа как Движението, от своето създаване като Видовден до настоящия период, неотклонно е фокусирало своето внимание върху проблемите на българските граждани. И не само това, а и цялата му разностранна дейност, се основава на принципите на доброволчеството. Тя сподели положителния опит на Движението от ежегодно провеждания мониторинг на местната власт, което в началото е покривало основно най-големите градове, и постепенно разширява своя обхват към по-малките населени места, за да може да се получи най-точна и пълна картина на проблемите на гражданите. Използваните в мониторинга анкети отразяват мненията на гражданите по основните проблеми, били те национални или местни, и заедно с анализа на политическото говорене, дават оценка на работата на местната администрация, показват доколко и как се решават наболелите проблеми. Г-жа Цокова акцентира и върху друг уникален и изключително полезен аспект в работата на „ДНЕС” – функциониращите в над 30 града в цялата страна приемни на Движението, където юристи-доброволци консултират безплатно гражданите по интересуващите ги въпроси.

 

 

 

 

Менторите  от САЩ  - Мартин Наги и Хектор Вака,  разказаха за общностното организиране, като споделиха опит и добри практики от САЩ.

 

Участниците от българска страна поставиха на дискусия множество други, свързани с темата въпроси, като политическото застъпничество, взаимодействието между законодатели и граждани при разрешаването на важни за обществените групи проблеми, ефективността на гражданския сектор и предизвикателствата пред него. Засегната бе и ролята на обществените медии.

 

Доброволецът от Гражданско движение „ДНЕС” Георги Мартинов говори за доброволчеството като мотивация за неговото развитие до наши дни, за причините, които предразполагат към него. Той подчерта, че „триадата кауза – доброволец – донор, предполага единомислие и съчетание на целите”.

 

Срещата приключи своята работа като се обедини около оценката, че е положила едно добро начало. Начало, което следва да намери своето практическо развитие в дейността на  новосформираната организация Сдружение за гражданска инициативност и доброволчество „ГИД”

 

 

ВИДЕО РЕПОРТАЖ НА КАНАЛ 3 ЗА СРЕЩАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК