Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Има ли право личният...
Има ли право личният лекар да отказва консултация след работното си време?

Има ли право личният лекар да отказва консултация след работното си време?Уважаема редакция, моля да уточните след работното време в кабинета, личният лекар длъжен ли е да се отзовава при позвъняване на пациентите си по телефона, ако възникне проблем? Моят личен лекар не приема такива обаждания и твърди, че в тези случаи трябва да звъня на “Бърза помощ”. А оттам ми обясняват, че мога да им се обаждам само при спешни, неотложни здравословни проблеми? Какъв е изходът в подобна ситуация? Има ли право личният лекар да ми отказва консултация по телефона в извънработно време?
Даниела Христозова, гр. София


Месечният график на личния лекар трябва да съдържа часове за амбулаторен прием; за домашни посещения; за промотивна и профилактична дейност, както и телефон за консултация и за домашни посещения - телефон на практиката или мобилен телефон, също и телефон и адрес на заместника (на ДКЦ, с което е сключил договор, ако не може да обслужва пациентите си извън графика). Тази информация общопрактикуващият лекар трябва да обяви на подходящо място пред кабинета си.

Заместникът/заместниците могат да бъдат лекари в дежурни кабинети в медицински или диагностично-консултативни центрове на територията на населеното място. Всеки общопрактикуващ лекар (ОПЛ) посочва в договора си с РЗОК свой заместник или заместници за случаите, когато не може да изпълнява лично задълженията си. Това изрично е посочено в договора на ОПЛ с Районната здравноосигурителна каса. Следователно, когато се налага консултация след работното време на вашия личен лекар, както пишете, редно е да знаете кой го замества, когато отсъства за времето извън графика - през нощта, в празнични и в почивни дни. 

 

Източник: http://zdrave.to/