Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално / Имотни проблеми и по...
Имотни проблеми и повишаване на жалбите срещу мобилните оператори и интернет доставчиците отчитат приемните на „ДНЕС” през месец октомври

Имотни проблеми и повишаване на жалбите срещу мобилните оператори и интернет доставчиците отчитат приемните на „ДНЕС” през месец октомвриЕдна четвърт от общо 430 проведени консултации в гражданските приемни на "ДНЕС"през месец октомври отново са свързани с имотни проблеми, отчитат областните координатори на Движението. Най-често поради некоректни имотни сделки и измами към доброволците на „ДНЕС” се обръщат потърпевши от Варна, Велико Търново, Шумен и Силистра. 

През изминалия месец октомври се наблюдава и значителен ръст на жалбите на гражданите от мобилните оператори и от доставчиците на кабелта ТВ и  интернет. 16 са жалбите от Мтел, 11 – Виваком и 7 срещу Глобул (вече Теленор). В повечето случаи са засегнати интересите на възрастни хора, с които са сключени срочни договори по телефона. В повечето случаи потребителите не подозират, че имат валидно сключен договор, тъй като не са полагали подписа си под такъв, а отказът от него им струва сумата от месечните такси до края на срока му. Чести са случаите, когато задълженията на гражданите от такъв тип договори се прехвърлят на колекторски фирми. 

През октомври приемните на „ДНЕС” във Видин и Кърджали отчитат значителен ръст на оплакванията от услугите на кабелните оператори. Традиционно жалбите срещу тях са най-малобройните – около 2 жалби на месец, но през октомври са 11. 

Естествените монополи – ТЕЦ, ЕРП, ВиК – запазват ръста си на жалби спрямо минали периоди: 21 жалби срещу топлофикациите (предимно в Перник, Сливен и София); 31 срещу ВиК дружествата, като най-големи проблеми са регистрирани в Сливен; 25 жалби от ЕРП-тата. 

30 са консултациите през октомври, които адвокатите-доброволци са провели с граждани, имащи проблеми с банкови и кредитни институции. Колекторските фирмипродължават да оказват тормоз върху задлъжнелите граждани, оказвайки постоянен психически натиск чрез всекидневно телефониране, споделят доброволците от гражданските приемни на "ДНЕС". Със същия ръст са и жалбите от работодателите, като проблемите, с които гражданите търсят съдействието на „ДНЕС”, са неправомерно прекратени трудови договори и липса на изплатени обезщетения. С най-некоректни работодатели през октомври са Стара Загора, В.Търново, Варна и Ловеч. 

Адвокатите-доброволци, провеждащи консултации в приемните на „ДНЕС”, са завели 8 дела през октомври: 4 в Пловдив, 2 в Русе и по 1 в Габрово и Велико Търново. 

 

Представяме на Вашето внимание няколко казуса от гражданските приемни на "ДНЕС"през месец октомври: 

Ямбол – Н.Ар. получава нереално висока сметка за стационарен телефон от Виваком на името на майка му – възрастна и лежащо болна жена. След справка с оператора се оказва, че има устно потвърден договор по телефона с майка му. Така Н.Ар. не подозира, че има валидно сключен договор, тъй като не са полагали подписа си под такъв. Със съдействието на „ДНЕС” Н.Ар. е подал жалба до КЗП и КРС и чака едномесечния отговор. 

Варна – Ст.Ил. е непрекъснато тормозена и заплашвана от колекторска  фирма за събиране на вземания на мобилен оператор. Ст. Ил. не е получавала документ, от който да е видно, че задължението и към мобилния оператор е прехвърлено на друга фирма. При проведена консултация в приемна на „ДНЕС”, тя е посъветвана да запише телефоните, от които ѝ се звъни и получава заплахи и да подаде жалба в прокуратурата. Ако получи документ по пощата или по друг начин, от който да е видно, че задължението е прехвърлено на друга фирма, Ст. Ил. ще получи допълнителна консултация от адвокатите- доброволци на „ДНЕС”. 

Варна – П.Ив.: Виваком иска неустойка по договор за телекомуникационни услуги в размер на 45 лв. П.Ив. твърди, че подписът върху договора не е неин. Посъветвана е да подаде жалба в полицията за подправянето на подписа ѝ. Ако Виваком не оттегли иска за плащате, със съдействието на „ДНЕС” П.Ив. ще заведе граждански иск с правно основание чл.124 от ГПК. 

Повече за казусите, с които гражданите се обръщат за съдействие към „ДНЕС” и за начина, по който са им помогнали адвокатите-доброволци на Движението, четете скоро в новата ни рубрика „В приемните на ДНЕС”.