Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално / Как се съкращава неп...
Как се съкращава неправомерно самотна майка? Само в съда ли можем да докажем правотата си пред ЕРП?

Как се съкращава неправомерно самотна майка? Само в съда ли можем да докажем правотата си пред ЕРП?В приемните на "ДНЕС" гражданите търсят съдействие по различни поводи. Представяме ви два случая, при които адвокатите-доброволци на Движението оказаха съдействие през миналия месец. 

Д.К. от Велико Търново е самотна майка, работеща на безсрочен трудов договор. Връчено й е предизвестие за съкращение по чл.328, ал.1, т.3 във връзка с член 326, ал.2 от КТ от 11.09.2014 г.  След нейното съкращение на работното й място веднага е назначен нов работник, което противоречи на Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. След запознаване със случая и необходимите по него документи, адвокатът-доброволец от приемната на „ДНЕС” във Велико Търново е предложил на потърпевшата да донесе фиш от последния изработен месец, с негова помощ Д.К. е завела дело срещу бившия си работодател за неправомерно прекратяване на трудовия й договор. 

Г.Я. от Брацигово, обл. Пазарджик, е потърсил съдействието на „ДНЕС” за решаване на проблем с ЕРП. Г.Я. е собственик на жилище в Брацигово, което повече от 8 години не ползва. За последен път е посетил имота си през 2010 г. и е ползвал ел. енергия, за което е заплатил и съответната сума, начислена му по фактура за този период. От 2010г. до момента жилището е необитаемо, за което е уведомен домоуправителя, като никой не е влизал в същото оттогава до момента. След справка през 2013 г. установил, че за 2012 г. има начислени задължения в размер съответно 23.29 лв. и 14.33 лв. Установил също, че на 17.12.2012 г. електрозахранването е преустановено поради неплащане на посочените задължения, без да е уведомен за това. Отделно, след преустановяване на електрозахранването, има начислена сметка за 2013 г. в размер на 6.68 лв., без отново да е имал каквото и да било потребление за посочения период. Малко след това подава жалба до КЕЦ на ответното дружество в гр. Пещера. Получил отговор, че е извършена допълнителна проверка на електромера и сметките са правилно изчислени, както и че ако имал съмнения в точността на електромера, да заяви техническа проверка на същия. Г.Я. поискал от електроснабдяващото дружество да му бъдат предоставени съответните разпечатки и фактури, но от КЕЦ му отказали, като му било заявено, че след заплащане на сумите, ще получи необходимите документи. Отказал да заплати сумите, като считал, че същите не се дължат от него, поради това, че не е ползвал електроенергия през описаните периоди, както и че фактурираните показания на електромера не са реални и ел. енергията не е реално изразходена. След консултация в приемната на „ДНЕС”, Г.Я. образува дело пред Районен съд Пловдив, като по делото е постановено решение, с което искът му е отхвърлен. След жалба срещу решението, на втора инстанция Окръжен съд Пловдив се произнася с решение, с което отменя първоинстанционното решение и уважава иска изцяло, а именно: че не дължи претендираната от електроснабдителното дружество сума. Решението по делото е окончателно.