Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Както "ДНЕС" настояв...
Както

Както "ДНЕС" настоява: Последно да превъртим стрелките на 31 март, след което да останем на постоянно летно времеТези, които изберат да са на зимно, ще го направят на 27 октомври

Настояваме за единен европейски орган за качеството на храните, който при засечен двоен стандарт да глобява мултинационалните компании с поне 4% от оборота им. Бюджетната комисия в Европейския парламент току-що одобри почти 1,3 милиона евро по наше искане с колегата Андрей Новаков за борбата с двойните стандарти

Националните органи нямат капацитет да се борят за качеството на храните, затова ще ни пази европейско звено

Не може да наказваме Унгария за въпроси от нейните компетенции. А и ние в ГЕРБ като Орбан искаме силен контрол на границите

До 82% от всички трансакции по света са в брой, а с пренасянето на пари през границите се финансира и терор

С евродепутата от ГЕРБ/ЕНП разговаря КРИСТИНА КРЪСТЕВА

- Г-н Радев, с колегата си от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков поведохте битка срещу двойния стандарт на храните, козметиката, перилните препарати и горивата, пласирани в различните страни - членки на ЕС. През втората седмица на септември в Страсбург Европейският парламент гласува изменения в тази посока. Кои продукти са вече по-добре защитени?

- В Страсбург бе гласуван цялостен доклад относно двойното качество на продуктите в единния пазар, не само отделни изменения. Докладът бе на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, като с колегите Новаков и Хюсменова (евродепутат от ДПС/АЛДЕ - б.а.) още преди лятото вкарахме редица изменения, докато отделните му текстове все още се обсъждаха. Ние настояваме да бъде създаден общоевропейски орган, който да следи за качеството и двойните стандарти при храните в Източна и Западна Европа. Създаването на такъв орган е крайно наложително, тъй като в момента Европейската комисия (ЕК) прехвърля контрола към националните органи, но те нямат достатъчно капацитет и финансови средства да извършват проучвания, да осъществяват контрол и най-вече - да налагат санкции на големите мултинационални компании. Затова ние предлагаме да се направи такъв общоевропейски орган, който да има широки правомощия във всички държави членки както за извършване на проучвания и проверки, така и за последващо налагане на сериозни санкции. Идеята ни е размерът на тези санкции значително да се повиши, да стане поне 4% от техния оборот, така че те да имат реален възпиращ ефект. Единствено по този начин можем реално да защитим интересите на европейските граждани и в частност интересите на българския потребител. Ето например днес (вчера, б.а.) комисията по бюджети на ЕП одобри 1,26 милиона евро за борба с двойните стандарти. Това отново е по наше искане с колегата Новаков. Тези пари ще бъдат използвани за изпълнение на пилотния проект, който предложихме в началото на лятото. Целта му е провеждането на мащабни изследвания на територията на всички държави членки, които да разкрият наличието на подвеждащи и нелоялни търговски практики и съществуването на разлики в качеството, състава и съдържанието на хранителни и нехранителни продукти на пазара.

- А какво ще кажете за горивата? Двамата с Новаков показахте два буркана - единия бистър, с гориво, заредено в Западна Европа, и другия - мътен, с такова от наша бензиностанция. Как ви хрумна да ги сравнявате? Оплаквания ли получихте? Оптимист ли сте, че изравняване в качеството и на тези продукти може да има?

- Опитът ни показа, че разлика в качеството на продуктите има не само при храните, но също така в редица други продукти, в това число и горивата. Заради работата ми пътувам изключително много и често ми се случва да зареждам гориво в чужбина. Сам мога да направя разликата в това, по какъв начин се държи автомобилът, когато заредя в България и когато го направя в чужбина. Оттук логично идва и изводът, че нещо в горивото, макар и от един и същи вид, заредено от бензиностанции на една и съща компания, но в две различни държави, не е както трябва и явно има някаква разлика. Сигурен съм, че в това са се уверили и други хора, които често пътуват в чужбина с автомобил.

Относно оптимизма, да - вярвам, че такова изравняване в качеството на горивата е възможно. Това обаче ще отнеме известно време и трябва работа в тази насока, не е сериозно да очакваме резултати като с магическа пръчка. Това впрочем се отнася и за хранителните продукти. Важното е, че вече се работи по въпроса и постепенно разликите в качеството трябва да изчезнат.

- Кога ще заработи европейското звено, което ще прави изненадващи проверки във всеки произволен момент на една и съща категория стоки в различните държави? И какви санкции предвиждате за недобросъвестните производители, които продължат да поддържат двойния стандарт в качеството на стоките в зависимост от това в коя страна ги предлагат?

- С колегата Новаков работим по въпроса за създаването на този нов общоевропейски орган. С отпускането днес на отделен бюджет за провеждане на изследвания в държавите членки относно разлики в качеството на продуктите сме вече стъпка напред към неговата реализация. Именно затова настояваме санкциите да са сериозно завишени, за да се постигне максимален ефект.

Тук именно идва и важната роля на мащабните изследвания, които предлагаме и които, благодарение на отпуснатите пари, ще могат да бъдат финансирани, за да може по ясен и категоричен начин, за всеки конкретен случай да се докаже, че има несъответствие в качеството на продукта.

- Ще могат ли отделни потребители да подават сигнали до тази комисия и тя в Брюксел ли ще е базирана, или ще има клонове в държавите членки?

- Потребителите и сега имат възможност да подават сигнали при наличието на разлика в качеството. Това може да стане към съответния национален контролен орган или съответната агенция за защита на потребителите. От практиката обаче се вижда, че това не работи и няма желания ефект, тъй като националните органи нямат достатъчно капацитет и средства за това. Поради това предложеният от нас орган ще бъде общоевропейски и с компетенции и правомощия на територията на всички държави членки, за да може да реагира на подадените сигнали, независимо от коя част на ЕС са дошли те.

- Развенчахте ли мита, че варирането се оправдава от различните вкусове на отделните нации? Използвахте много прост, но и много въздействащ аргумент, като предупредихте, че и българите обичаме шоколадът да е с какао.

- За съжаление, този мит продължава да съществува. Това е най-честото оправдание, което чуваме, а именно, че разликата в храните се дължи предимно на съобразяване с местни вкусове и предпочитания. Това е и един от основните аргументи, които големите търговски вериги и производители на храни и напитки опитват да наложат.

По време на редица дискусии в парламента относно двойните стандарти не веднъж и два пъти представители на различни марки се опитваха да ни обяснят как адаптират продуктите си така, че да се харесват на съответните потребители в Германия или Великобритания. Даваха ни примери с това какво съотношение сланина/чист продукт обичат германците в месото и надениците, какво е предпочитанието на италианците относно доматения сос, какъв процент масленост харесват гърците в своите млечни продукти и др. Всичко това, разбира се, е фактор, който трябва да се вземе предвид при изработката на даден продукт. Това обаче не може и не трябва да е на гърба на останалите потребители и в ущърб на дадени националности за сметка на други. Всички разлики в съдържанието или състава на отделните продукти трябва ясно да бъдат отбелязани на етикета, а опаковката на дадената храна, напитка или друг, нехранителен продукт, да бъде такава, че да не подвежда потребителите относно качеството.

- Докъде стигнаха усилията ви за защита на животните със зоополиция, за каквато работите от първия си ден като евродепутат?

- Радостен съм, че заедно с МВР и помощта на неправителствани организации, най-вече “4 лапи”, успяхме да създадем едно работещо звено “Зоополиция”. В началото зоополицията имаше по двама служители във всяка областна дирекция. Към момента тази бройка е увеличена до 15 души, като общо служителите в звеното са над 430 в цялата страна. Към това могат да се добавят и служебните автомобили - патрулки, които от началото на тази година носят надписа “Зоополиция”. Техният брой е някъде около 30.

Тук е важно да се отбележи, че това не са новоназначени служители и техните функции не се свеждат само до борбата с насилието над животни. Това са досегашни разследващи полицаи и оперативни работници, които вече съвместяват две дейности. Важно е също така гражданите да не остават с погрешно впечатление относно работата на специализираното звено и да не очакват зрелищни акции като по филмите. МВР е само разследващ орган, натоварен с дейността по поемането на сигнали за насилие и започване на разследване за наличие на престъпление по чл. 325а, 325б и 325в на НК. Тези членове на Наказателния кодекс се отнасят до организирането на боеве с животни и прояви на жестокост.

Важно е да се каже, че за опазване живота и здравето на животните са необходими съвместни усилия на всички ангажирани институции и не на последно място да отбележим ролята на общините, неправителствените организации и гражданите. Сега се работи именно за създаването на такива активни механизми за взаимодействие.

- На 12 септември по ваш доклад Европейският парламент прие регламент за контрол върху паричните средства, влизащи или излизащи от ЕС. Тук включихте златото, златните кюлчета и предплатените карти, които не могат да бъдат директно свързани с преносителя си. Това ли е начинът да се блокират финансирането на тероризма и прането на пари?

- Една от най-старите форми на изпиране на пари е чрез тяхното физическо пренасяне през граница, естествено, без да бъдат декларирани. Дори и в днешно време, въпреки все по-честата употреба на некешови начини на плащания, между 46 и 82% от всички трансакции в световен мащаб се извършват в брой. Изпирането на пари чрез тяхното физическо пренасяне през граница е свързано както с организираната престъпност, така и с тероризма. В последните години, поради наложения строг контрол върху банковите разплащания, недекларираният пренесен кеш през граница е станал още по-важен за финансирането на терористични дейности.

Това налага затягането на контрола върху паричните средства, влизащи и излизащи от ЕС, както и осъвременяването на правилата, с които съюзът разполага от 2005 г. Така например опитът на държавите членки през годините е показал, че престъпниците са иновативни и за да заобиколят съществуващото законодателство, използват златни кюлчета и дори някои видове предплатени карти да пренесат нелегални средства през граница. За да реагират на тези новости, митническите служби трябва да разполагат със съответните правомощия да извършват проверки, като в същото време не нарушават правата на обикновените пътници.

- До март Европейската комисия ще отмени регламента за смяната на часовото време и ще даде на всяка държава възможност да избере дали да остане завинаги на лятно, или на зимно време. Вашата прогноза - кой е по-добрият вариант за България?

- След дълги дебати в общественото пространство и след проучване, проведено това лято от Европейската комисия, тя предложи премахване на сезонната смяна на часовото време, като на държавите членки се даде възможност да решат веднъж завинаги кое часово време желаят да прилагат като постоянно - лятното или зимното.

За да се осигури плавен преход, съгласно предложението на комисията всяка държава членка ще трябва до април 2019 г. да съобщи кое часово време възнамерява да прилага като постоянно - лятното или зимното. Предвижда се последното задължително преминаване към лятно часово време да бъде в неделя, 31 март 2019 г. След това държавите членки, които желаят да преминат постоянно към зимно часово време, ще имат възможност за последна сезонна смяна на часовото време в неделя, 27 октомври 2019 г. След тази дата сезонните смени на часовото време вече няма да са възможни. Според мен за България най-добре би било да запази лятното часово време, което неминуемо ще има положителен ефект през цялата година за туризма, както и за благосъстоянието на хората.

- Имахте ли неприятности в ЕНП, след като на заседанието в Страсбург на 12 септември евродепутатите от ГЕРБ не приехте предложението, с което Европейският парламент осъди Орбан? Какво ви каза той на заседанието на групата предната вечер? Предупреди ли, че може да ви напусне и да отиде при консерваторите?

- Както може да се види от гласуването, групата на Европейската народна партия (ЕНП) е разделена по въпроса за Унгария и активирането на член 7 спрямо нея. Самият доклад не помага за обединяването на депутатите. В резолюцията, приета от ЕП, има въпроси, засягащи компетенциите на държавите членки. Така например Унгария бива осъждана за нивата на заплатите, пенсиите, обезщетенията за безработица. Освен това се осъжда определението на семейството за това, че не включва еднополовите бракове, както и фактът, че конституционната забрана за дискриминация не споменава изрично дискриминацията на базата на сексуална и полова ориентация. Аз като законодател и парламентарист не мога да подкрепя текстове, които не засягат нарушаване на европейското законодателство, а са в компетенциите единствено на държавите членки.

Унгария бива често критикувана за позицията ѝ спрямо миграцията - въпрос, който също е засегнат в резолюцията. Но когато говорим за мигранти, винаги нашата позиция и тази на правителството на премиера Борисов е била да се засили контролът по външните европейски граници, за да не се допускат икономически мигранти в ЕС. Аз подкрепям политики, които водят до това нелегалните мигранти да биват връщани бързо в държавите по произхода им, а не да бъдат разпределяни в държавите членки.

- Разцепва ли трибуналът за Орбан европейската десница? Попитах го в навечерието на гласуването на ултиматума на Европейския парламент към Будапеща, който той нарече “шамар” за нацията, проливала кръвта си срещу СССР в борбата за демокрация, каква е прогнозата му за европейските избори през май, при което той ми отговори: “Не съм сигурен, че ЕНП ще успее да ги спечели.”

- Изборите за Европейския парламент се провеждат в държавите членки с национални листи и изборна платформа, изготвена от всяка партия въз основа какво иска да постигне в ЕП за съответната държава. Важно е избирателите да са запознати с предизборните платформи и с кандидатите, за да могат да гласуват информирано. Дали ще спечели ЕНП, зависи от това доколко нейните партии членки успеят да убедят гражданите да гласуват за тях. Аз лично съм уверен, че ГЕРБ ще се представи отново традиционно отлично на предстоящите избори и че групата на ЕНП ще е отново водещата политическа сила с най-много евродепутати в ЕП.

CV

Роден на 26 май 1971 г. във Варна

По професия е адвокат. Специалист в сферата на търговското, финансовото, административното, международно-частното и гражданското право

Депутат в 41-ото и в 42-ото НС. Вносител на законопроекти в защита на неплатежоспособните българи и за регламент за частните съдебни изпълнители

От 2014 г. е евродепутат от ГЕРБ/Европейска народна партия. Член е на комисията по правни въпроси на Европарламента

Женен, с едно дете

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник:https://www.24chasa.bg/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

За отмяна на лятното часово време

„ДНЕС“ се бори за отмяна на лятното часово време

Движение „ДНЕС“: 77 пъти стигат! Времето не е ваше!

Лиляна Павлова в писмо до "ДНЕС" шикалкави за смяната на времето. Обещава, но не поема конкретен ангажимент!

Георги Христов, експерт на Движение „ДНЕС“: Смяната на времето вреди на здравето

На криви чиновници Евросъюзът им пречи

Докога ще търпим администрацията да потъпква безочливо правата ни?

Правителството реши: Няма да местим стрелките на часовника повече! Само Кунева против

"ДНЕС" поиска отмяна на лятното часово време

Чиновниците забравят, че сме техни работодатели и имаме право да ги уволним!

Вицове за смяната на часа

Здравето на българина = 60 стотинки годишно

"ДНЕС" поиска отмяна на лятното часово време

Анестезиолог от ВМА обясни последствията за здравето от преминаването към лятно часово време

Движение "ДНЕС" отдавна настоява за промяна*: Смяната на часа - архаична, вредна и ненужна мярка (ВИДЕО)

Паси и експерти: Без лятно часово време - ток не се пести и сме зле

Чиновниците папагалстват, вместо да мислят

„ДНЕС“ се бори за отмяна на лятното часово време

Докога ще търпим администрацията да потъпква безочливо правата ни?

Правителството реши: Няма да местим стрелките на часовника повече! Само Кунева против

Чиновниците забравят, че сме техни работодатели и имаме право да ги уволним!

В събота срещу неделя минаваме на лятното часово време

"За" и "против" лятното часово време

Местенето на стрелките напред-назад: ефекти и вреди

Меракът за власт у чиновника го кара да ламти и за контрол върху... ВРЕМЕТО


77150