Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Киберглупост* >> Мин...
Киберглупост* >> Министърът на отбраната ще отговаря за кибер- и хибридната война

Киберглупост* >> Министърът на отбраната ще отговаря за кибер- и хибридната войнаМинистърът на отбраната ще провежда държавната политика за защита и противодействие на кибератаки и хибридни въздействия върху комуникационните и информационните системи и системите за управление на страната и въоръжените сили. Това е записано в проект за закон за киберсигурността, който бе приет от правителството днес.

След като проектът бъде приет от Народното събрание, министър Красимир Каракачанов трябва да изгради способности за киберотбрана. Министерството на отбраната ще координира взаимодействието за киберотбрана с НАТО и ЕС, а съвместно с МВР, ДАНС и Държавната агенция за електронно упралвение (ДАЕУ) ще отговаря за планирането и реализирането на мероприятията по подготовка на киберотбраната и киберустойчивостта на страната в извънредно положение, военно положение или положение на война. Ще бъде създаден и киберрезерв, в който ще се използва научният и образователен потенциал на страната.

Новият закон за киберсигурност разписва функции и на МВР, ДАНС и агенцията за електронно управление за действие при киберкризи. Вътрешното ведомство си запазва правомощията по неутрализиране на компютърните престъпения, а ДАНС ще работи по линия на информационната сигурност на стратегически важни обекти.

Към Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) ще бъде създаден координиращ орган - Национално единно звено за контакт (НЕЗК), което ще се отчита пред Европейската комисия за предприетите мерки по защита от кибератаки. Съвет по киберсигурност към Министерския съвет пък ще се грижи за управление на системата за киберсигурност.

Към отделните ведомства ще бъдат създадени екипи за реакция, които при инцидент ще се занимават с мониторинг на инциденти на национално равнище, ще подават сигнали за тревога или ще предупреждават за рискове и ще анализират инцидентите. За тези екипи има изискване да бъдат в тясно сътрудничество с частния сектор и доставчиците на електронни услуги.

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник:https://www.dnevnik.bg/

 

ВИЖТЕ КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

ДНЕС в десет изречения: Зле сме, господа управляващи! Зле сме

Защо управляващите се забързаха да питат гражданите?

Управляващите са пропуснали основния урок на историята. Дано гласоподавателите са научили своя!

Генерал Деси и НСО закон не ги лови

Държава на концесия

 
62887