Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Кметът на Габрово да...
Кметът на Габрово дава надежда на жителите на „Шенини”

Кметът на Габрово дава надежда на жителите на „Шенини”Кметът на Габрово Таня Христова отговори на питането на “ДНЕС”-Габрово пред Общинския съвет относно разрушената и липсваща настилка в кв. „Шенини”. Проблемът на габровци, живеещи в местността датира вече години. След многократни писма на „ДНЕС”-Габрово до местната и изпълнителна власти, има надежда Община Габрово да се заеме и с достъпа до квартала.

„Вследствие на големия надлъжен наклон, стичащите се повърхностни води разрушават и отмиват трошенокаменната основа. Проблемът би бил решим частично, чрез извършване на отводнителни мероприятия за отвеждане на повърхностните води през прилежащи частни имоти, единствено при постигане на взаимно съгласие на собствениците, и последващо насипване и подравняване на проблемния участък”, пише в отговор кметът Таня Христова.

 „От последните изречения в писмото личи, че този път Община Габрово ще се опита поне частично да помогне на хората там. Ние ще придвижим нещата със съгласието от тяхна страна за достъп до имотите им при ремонтните дейности”, коментира Анатолий Антов – областен координатор на „ДНЕС”.

 

Пълен текст на писмото:

До

Общински съвет – Габрово

Отговор на питане на Гражданско движение „ДНЕС и Инициативен комитет на граждани от м. Шенини – N:ПО-4/03.1.2015 г.

Относно: Разрушена и липсваща настилка на улиците в кв. Шенини

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с питането Ви, постъпило в общинския съвет Габрово относно затруднен достъп до имотите, находящи се в местност Шенини, обслужвани от стръмен пътен участък, Ви уведомяваме следното:

Въпросният пътен участък обслужва имоти, които се намират в местност Шенини, землище Габрово и попадат в плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност Шенини, одобрен със заповед №340 от 06.10.2004 г. на Областен управител на Област Габрово. Тези имоти са извън регулационните граници на гр. Габрово.

Достъпът до поземлените имоти в местност Шенини се осъществява посредством полски пътища, чиято поддръжка не е предмет на финансиране от Общината /чл.77 от ЗУТ/.

Независимо от гореспоменатото, поради това, че някои от имотите са постоянно обитавани, Община Габрово неколкократно в годините назад е полагала грижи за подобряване състоянието на полските пътища чрез отводняване, насипване и подравняване с инертни материали.

И през настоящата 2015 г., след обстоен оглед на място от служители на общината, е извършено депониране, насипване и подравняване с фрезован материал на проблемни участъци, които не попадат в конкретния обхват на исканията, посочени в запитването на инициативния комитет, но удовлетворяват и друга част от ползвателите на имоти в местност Шенини.

Въпросният стръмен участък, цитиран в запитването, също е насипван с инертен материал, но за него няма достатъчен габарит за оформяне на пътно платно, вследствие на изградени огради на прилежащи имоти. По същата причина няма възможност за изграждане на прилежащи отводнителни канавки, чрез които да се гарантира по-голяма устойчивост на насипния материал при проливни дъждове. Вследствие на големия надлъжен наклон, стичащите се повърхностни води разрушават и отмиват трошенокаменната основа.

Проблемът би бил решим частично, чрез извършване на отводнителни мероприятия за отвеждане на повърхностните води през прилежащи частни имоти, единствено при постигане на взаимно съгласие на собствениците, и последващо насипване и подравняване на проблемния участък.

 

С уважение,

Таня Христова

Кмет на Община Габрово

 


9253