Гражданско Движение ''ДНЕС''

Анализи, коментари и интервюта

Кога ще заработи информационната система за хора с увреждания

Кога ще заработи информационната система за хора с уврежданияТъй като бяхме поканени многократно в Агенцията за хората с увреждания, организирахме среща с председателя ѝ Минчо Коралски. На срещата присъствахме от наша страна Весела Одажиева, Ивелин Николаев, Валентина Ташкова. От страна на Агенцията освен Минчо Коралски, присъстваха и г-н Георгиев (от страна на фирмата, която е изградила системата и продължава работа по нея), Главния секретар Мариана Кърковска, и още един служител компетентен по отношение на системата (ИСХУ).

В резултат от срещата установихме, че като цяло системата е добре разработена, с възможност да работи в условията на електронно правителство. До заработването на електронно правителство обаче, потенциалът ѝ трябва да бъде използван за основните цели, за които ние настояваме - законотворство и обслужване на човека с увреждане. Това, което искаме от тази система е адекватно и може да бъде реализирано. Системата го позволява, със съответните доработки.

1. Синхронизация с останалите системи в реално време - системата е свързана/ получава данни от 7 институции с тенденция да получава и от други такива – 18 броя са източниците, които имат отношение към ХУ, но не всички към момента имат регистри и готовност да подават данни. Основните 7 са достатъчни поне на този етап. Данните се изтеглят от съответните регистри, не се съхраняват исторически в системата на АХУ.

2. Справки и анализи - Има възможност за изготвяне на конкретни справки и публичното им оповестяване – например на сайта на АХУ, както и справките да са в реално време. Относно цялата аналитична част - за изготвяне на анализи на база на агрегираните от системата данни от другите източници са необходими компетентни хора. От години от АХУ заявяват тази необходимост и искат щат за 3ма анализатори, които да работят със системата. Досега им се отказва.

3. Профил на човека с увреждане - в момента приоритетно е стартирала работа по това – на ниво определяне на данните, които да бъдат визуализирани в този профил и договаряне с останалите институции за предоставянето им. Идеята е този профил да е готов около края на годината или до януари.

Основните пречки се свеждат до

- Комуникацията с другите институции, тъй като АХУ като изпълнителна агенция не разполага с много механизми за задължаването им.

- Важността на системата е системно неглижирана от страна на институциите, които би следвало да са нейни ползватели във връзка с подобряване на политиките, свързани с хората с увреждания

- Някои административни регулации, свързани с личните данни.

- Липсата на финансиране за специалисти по информационни технологии и анализатори.

Присъстващите на срещата заявиха готовност за комуникация и сътрудничество по време на процеса на доработка на системата, така че тя да отговаря на нашите искания, респективно на нуждите на хората с увреждания. Ние имаме интерес да сътрудничим в тази посока, като така ще имаме възможност за участие в този процес. Бихме могли да окажем подкрепа по отношение на основните пречки изброени по-горе, със срещи и кореспонденция и с другите институции.

 

Източник:https://www.facebook.com/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

СИСТЕМАТА УБИВА ДЕЦА...

Системата ни убива: Заедно с Вас ще продължим!

Протестиращите майки към Движение „ДНЕС“: Благодарим ви за подкрепата! „ДНЕС“ към майките: Обединени сме силни за каузата България!

Депутатите си затвориха очите пред черните знамена на българските майки

Безчувствието на един народ

Още три града се включват в протеста на майките на деца с увреждания

„Системата ни убива“: Ние не се продаваме. Няма да позволим някой да ни яхне

Камъчета пред каруцата на новия Закон за хората с увреждания

Политиканстването, което не уби протеста на майките, а роди новата съпротива

Майка на дете с увреждания: Готвят още по-вреден закон

Майка към президента: Позволете да бъдем евтаназирани със сина ми!

Слави: Българските майки няма да се примирят с това, че са родили детето си в система, която убива