Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Актуално / Кой иска да спре бъл...
Кой иска да спре българските учени в търсене на истината?

Кой иска да спре българските учени в търсене на истината?Нов опит за дискредитиране на българската научна мисъл в опита ѝ за решаване на проблемите на Балканите, чрез аргументите на документите от военните архиви и инструментите на историческата наука.

Ето какво прихванахме из мрежата.

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По повод на зачестилите в последно време опити да се дискредитира и изопачи дейността на Военноисторическата комисия сме длъжни да декларираме своята позиция.

През близо 10-годишното си съществуване членовете на Комисията доброволно и безкористно са изпълнявали своята родолюбива дейност за популяризиране на българската военна история и бойна слава. С издаването на научното списание „Военноисторически сборник“, публикуването на военноисторическа литература, организиране на научни форуми и експедиции по бойните полета на Българската армия се стремим да повишим самочувствието и националната гордост, особено сред младото поколение. Неподвластни на политически и финансови изкушения, в научни дискусии със силата на документите се опитваме да коригираме грешките и да се противопоставяме на спекулациите в чуждестранната историография и да представяме обективно миналото ни в сложната и преплетена история на региона в който живеем. Ръководен принцип в нашата дейност е да търсим в трагизма на изминалите събития не това което ни разделя, а това което ни обединява с нашите съседи за независима и горда България в едни обединени и спокойни Балкани. 

 

Председател на военноисторическата комисия 

Полк. о.р. доц. д-р Станчо Станчев