Гражданско Движение ''ДНЕС''

Анализи, коментари и интервюта

КПКОНПИ - скандал! Безумна декларация трябва да подават магистрати и служители в противоречие със закона! Абсурдно мазало!

КПКОНПИ - скандал! Безумна декларация трябва да подават магистрати и служители в противоречие със закона! Абсурдно мазало!Няма наистина такава държава и такъв абсурд, като т.нар. „нов орган“ за т.нар. „битка“ с корупцията! И понеже всички магистрати и управленци си траят, като мишоци.

Зададохе въпроси към Пламен Димитров – председател на КПКОНПИ,  както и към юристите  и нормотворците,  сътворили  тази безумна декларация за имущество и интереси, съгласно Разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

С Решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), считано от 08 май 2018 г. са утвърдени образци на декларациите за имущество и конфликт на интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Обаче възникват куп въпроси, тъй като най – вероятно прословутата декларация е сътворена от „българските юристи“ в последния момент и дописана на коляно, защото Разпоредбите за тях са поместени в преходните и заключителни разпоредби.

Във връзка с това  възникват и въпросите:

1.Защо трябва да подават встъпителни декларации за имущество и интереси, лицата по чл. 6, ал. 1 (заемащи висши публични длъжности),  в срок до един месец от датата на утвърждаване на образеца на декларацията (т.е. до 08.06.2018 г.), при условие, че същите са подавали ежегодни декларации по реда на отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности в частта за имуществото в срок до 15 май за предходна календарна година?

2. В  В §2 от ДР на ЗПКОНПИ е предвидено задължение и за служителите от администрацията /без тези на технически длъжности/ да подават декларации по чл. 35 от този Закон, включително за имущество и интереси, която е утвърдена от КПКОНПИ за 2018 г.

Обаче възниква въпроса каква точно декларация трябва да подадат тези служители по чл.35 от този Закон, встъпителна или годишна?

За тези служители задължението да декларират по този закон е първо.  И е логично декларацията да е встъпителна – §4, ал.1 от ПЗР на закона.

Обаче според чл. 38, т.1 от ЗПКОНПИ встъпителна декларация за имущество и интереси се подава в едномесечен срок от назначаване, а в случая  това условие не е налице.  Служителите по §2 от допълнителните разпоредби и през предходните години са декларирали своето имущество и интереси, но по други специални закони. Такъв закон е ЗДСл – чл.29; Кодексът на труда – чл. 107а, ал. 5; ЗМВР- чл. 160, ал. 3 и т.н. Например в ЗДСл в чл.29 е предвидено годишната декларация по чл. 35, т.2 от ЗПКОНПИ да се подава до 30 април, а във всички останали закони, вкл. според общия – чл. 38, т.2 от ЗПКОНПИ, този срок е до 15 май?

3.Възникват и следните  въпроси: Откъде накъде декларатора ще  декларира чуждо имущество на лице, с което живее? Как ще иска  декларатора  данни за имота  от нотариалния акт и да ги изтипоса в  декларацията си? Къде е Общия Европейски Регламент за защита на данните? Това е пълно безумие!!! Къде е защитата на правото на собственост? Откъде накъде ще се предоставят данни от нотариалния  акт на лицето, с което някой временно или постоянно спи?

Според легалното определение от ЗПКОНПИ „Фактическо съжителство на съпружески начала“ е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.

Умните глави от КПКОНПИ предполагат, че за 2 години трябва да сте узнали всичко за имущество, пари, яхти, влогове, вземания, задължения и т.н. на партньора с който спите временно или постоянно и независимо дали той е съгласен или не, задълженото лице трябва да попълва не само за себе си, но и за съпруга, за съжителстващия на съпружески начала и за непълнолетните си деца.  Само, че Семейният кодекс не се занимава с фактически отношения.

4.И следващият въпрос е, как ще се прилагат Административно-наказателните разпоредби, когато дадено лице не декларира или невярно декларира обстоятелство, за имущество, пари, яхти, влогове, вземания, задължения и т.н. на партньора с който спи временно или постоянно при условие, че тази декларация е в противоречие с клаузите на самия сътворен ЗПКОНПИ, както и с Общия Европейски Регламент за защита на данните?

Нека поразсъждават и хилядите съдебни служители (магистрати), които също трябва да попълнят тази декларация, и над въпроса, как ще се опазят  данните им за доходите, имуществото  и спестяванията им, които остават при прекия им ръководител – назначени от кол и въже с „успех 3.42“.

Предаването им и в електронен вид означава, че тези данни могат да бъдат откраднати и изнесени за около 20 секунди абсолютно безконтролно от тези няколко стотин административни ръководители?

 

Източник:http://afera.bg/

 

ВИЖТЕ КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Моралът – не го търсете ТУК

Как ГЕРБ ще борят корупцията? С (не)зависим орган, от който нищо не зависи!

С Винету... до Вануату и Буркина Фасо чак стигнахме!

Колко опасен е новият антикорупционен закон?

„Борисов 3“ – клонинг на „Борисов 1 и 2“. Новото е добре познатото старо

Старото-ново правителство на 1.5 млн. българи. А останалите?

Разпада ли се бракът – Гергов – Нинова – Борисов?


62898