Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Майките на деца с ув...
Майките на деца с увреждания: Разграничаваме се от властта! Няма да се откажем!

Майките на деца с увреждания: Разграничаваме се от властта! Няма да се откажем!ДЕКЛАРАЦИЯ за разграничаване

ДО: г-н Бойко Борисов

Министър Председател

на Р. България

г-н Бисер Петков

Министър на МТПС

 

г-н Кирил Ананиев

Министър на Здравеопзването

г-жа Цвета Караянчева

Председател на 44-то

НС на Р.България

г-жа Мая Манолова

Омбудсман на Р. България

г-н Антон Кутев

Председател на Комисията

по взаимодействието с

неправителствените организации

и жалбите на гражданите

Копие: ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

Майките, семействата, приятелите и подкрепящите организации на

„ Системата ни/ги убива“

Адрес за кореспонденция:

Гр.София

Ул.“ Триадица“ №6, ет.3., офис 310

Е-майл: kzpd.bg@abv.bg

Teл : 0888 47 62 45

Конфедерация за защита правата на децата

Относно: разграничаване от принципите за реформа и от текстове, внесени в проект на Закон за хората с увреждания.

Уважаеми дами и господа,

През последните години по време на организираните 6 национални протеста и национална инициатива „СИСТЕМАТА НИ/ГИ УБИВА“, ние нееднократно сме настоявали за цялостна реформа в политиките, насочени към хората с увреждания. Изисквахме да се спре с копи-пейст политиките насочени към деца и възрастни с увреждания.

Представителите на властта тиражират в медийното пространство, че между тях и протестиращите съществува диалог!

Уважаеми дами и господа,

Диалогът изисква желание за промени и вникване в различните гледни точки, той е възможен само сред хора, които имат политическа воля за промени, а за съжаление, ние не усетихме наличието й.

Предвид гореизложеното считаме, че е безсмислено да присъстваме на  заседанията на работните групи и да откриваме, че наши предложения, които уж са взети под внимание (записани) на предходното заседание, не са отразени в тексовете на закона.

Уважаеми дами и господа,

В проекта на Закон за хората с увреждания не е заложена реформа в политиките, отговорността и гарантирането на правата на хората с увреждания. В този закон МТСП продължава да бъде единственото министерство, което да „отговаря“ за грижата за хората с увреждания. Това е недопустимо. Политиките, свързани с хората с увреждания не следва да бъдат прилагани ЕДИНСТВЕНО И САМО от АСП.

Грижата за хората с увреждания е комплексна и изисква активното участие на МТСП, Министерство на Задравеопазването и МОН в частта на тяхната компетентност, заедно и поотделно. Това основно условие за реформата в областта на хората с увреждания е напълно пренебрегнато в проекта на Закон за хората с увреждания.

Освен това:

От първи протест насам, едно от основните ни искания и предложения по време на протестите винаги е било  и остава:

1. Въвеждане на Закон за личната помощ.

Министър Петков и представителите на Национално представителните организации излязоха със становище, че такъв закон би бил скъп и по-ефективно според тях е включването на Личната помощ в Закон за хората с увреждания.

В  проекта на Закон за хората с увреждания в „Чл. 5. Областите на подкрепа на хората с увреждания включват“, бегло и в т. 11. се споменава асистентска подкрепа, която определено не покрива нуждата от Лична помощ.

Други основни наши предложения през годините бяха:

2. Увеличаване на институционалния статут на АХУ и промяна във функциите на АСП при изпълнение на политиките в сектора. Политиките, свързани с хората с увреждания не следва да бъдат прилагани от АСП!

АХУ следва да е тази единна институция в изпълнителната власт, която да отговаря за ПРИОРИТИЗИРАНЕ на политиките за хората с увреждания и прилагането им на национално и регионално ниво при ясно делегирана отговорност от страна на МЗ, МТСП и МОН! И това следва да бъде ясно регламентирано в Закон за хората с увреждания. Оправданията от сорта, че няма ресурс за увеличаване на институционалния статут на АХУ е разбираемо в контекста на авторитарната ръководна роля на МТСП, НО НЕ И В КОНТЕКСТА НА ДЕЛИГИРАНА ПОЛИТИКА НА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА МЕЖДУ ТРИТЕ ГОРЕПОСОЧЕНИ МИНИСТЕРСТВА.

3. Необходимо е да се тръгне от преминаване към нова система за оценка на увреждането и потребностите на човека, породени от това увреждане, но с цел социалното му включване в общността – детската градина, училището, университета, пазара на труда и пр.

3.1. Медицинската оценка трябва да се съдържа в една разширена епикриза, съобразена с Концепсуалната Рамка за Здравеопазване на Световната Здравна Организация –" Международна класифвикация на уврежданията" ( ICIDH).

3.2. Медицинската оценка трябва да се използва като база за комплексна индивидуална оценка, която включва нуждата от рехабилитация, технически помощни средства, медицински изделия, лична помощ, адаптиране на жилище или лично превозно средство, помощ в дома, в училище, на работното място.

3.3. Тази комплексна индивидуална оценка е нужно да се осъществява от екип специалисти в една координирана система между МТСП, МЗ И МОН в частта на тяхната компетентност съобразена към местните структури на АХУ или Агенцията по уврежданията, а не единствено и само на Агенцията за социално подпомагане

Разграничаваме се категорично от текстовете в новия проект на Закон за хората с увреждания, които въпреки настояването ни, регламентират:

„Чл. 18. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се осъществява от комисия към съответната Дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.“

4. Техническите помощни средства и медицински изделия и ТЯХНОТО КАЧЕСТВО да се съблюдава от Министерството на здравеопазването и същите да се отпускат от Министерство на здравеопазването, тъй като то е компетентния орган в този ресор. В тази връзка още:

4.1. Да отпаднат лимитите за техническите помощни средства и медицински изделия, списъците с ПСПСМИ да включват всякакви устройства ниско- и високотехнологични, които компенсират дефицита на човешкото тяло и сетива, предизвикан от заболяването/увреждането.

Със заповед на Министър Петков, № РД-01-508 от 19 юни 2018 г., бяха регламентирани промени в лимитите и в механизма на изплащане на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ.

Декларираме, че тази промяна по никакъв начин не решава проблемите на хората с увреждания.

В България все още са най-ниските лимити, на които се реинбурсират медицинските изделия и помощни средства за хората с увреждания в ЕС. Надявахме се и вярвахме, че Министерски съвет и Министерство на труда и социалната политика на Република България ще подкрепят усилията за осигуряване на ефективна социална интеграция за стотиците хиляди хора с увреждания в цялата страна, чрез предоставянето на високо качествени и иновативни медицински изделия. За съжаление, предвидените промени няма да подобрят качеството на живот и обслужването на хората с увреждания в България с ПСПСМИ.

Провалът в случая е логичен.  При така планираната „реформа“, залегнала  в проектозакона НЯМА ЗАЛОЖЕНА ДЕЛЕГИРАНА ОТГОВОРНОСТ И ПОДКРЕПА между горепосочените министерства за хората с увреждания.

Уважаеми дами и господа,

декларираме, че нашите предложения не са взети предвид при изготвяне на проекта на Закон за хората с увреждания и поради това,

ние представителите на шестте Национални протеста за правата на деца/лица с увреждания и Национална инициатива „ Системата ни/ги убива се ДИСТАНЦИРАМЕ от решенията на властта и национално представителните организации и с настоящия докумен за пореден път заявяваме:

НЕПОКЛАТИМА СИ ПОЗИЦИЯ по отношение на гореизложените от нас стъпки към реформи!

НИЕ - представителите на шестте национални протеста и подкрепящите ни граждани и организации - НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕМ!

 Гр. София

16.07.2018 г.

 

 

ВИЖТЕ КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Движение ,,ДНЕС": Категорично и безусловно подкрепяме деиствията и исканията на българските жени!

Майки на деца с увреждания издигат палатков лагер и в Пловдив

Властта превърна децата с увреждания в обикновени материални активи

Докато Майките протестират, едни хора отчитат едни пари…

Истинската история на едно момче, което се бори със Системата

 

Майките на деца с увреждания дадоха ултиматум на властта

А кога ще решат исканията на майките!* >> Парламентът реши казуса с добавките на хората с увреждания

Изпуши цигара - спаси дете с увреждане

Къде е държавата?* >> Училищата ни недостъпни за децата–инвалиди

Колкото и да сме различни

Системата е кланица за хората с увреждания... и за всички нас!

И други съмнения изплуваха около НПО-то на жената, обвинила майките на деца с увреждания

Майките на деца с увреждания компромисно дават срок до 1 октомври за цялостна реформа

Невиждано! Изгониха Лорина от център за деца с увреждания, защото майка й е на протестите

Манолова иска пакетно гласуване на законите за хората с увреждания

Съдбовен ден за майките на деца с увреждания

Още една майка на дете с увреждания се готви да напусне България

Властта убива майките и децата им!* >> Съдбата на законопроекта за личната помощ – ясна след ваканцията на депутатите

Подкрепа!* >> От Териториалната организация на слепите в Добрич подкрепиха протестите на майките на деца с увреждания

Протестът се разраства* >> Родители на деца с увреждания издигнаха палатков лагер в Стара Загора

Палатков лагер за майки на деца с увреждания и в Стара Загора

Кой убива хората с увреждания?

Политическите игри с майките - същите като с референдума

Поредната игра на аптекаря на ГЕРБ* >> "Воля" внесе в парламента законопроекта на Мая Манолова за личната помощ

Платени НПО-та на ГЕРБ срещу плачещите майки* >> НПО-то на обвинителката срещу протестиращите майки прибира около половин милион на година с подкрепата на ГЕРБ

Клопката на ГЕРБ : Като с референдума иницииран от Слави ще стане!...* >> Депутати внесоха в НС проект за промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

Бездушната власт* >> Писмо на майка до министър Бисер Петков

Коварният удар на властта* >> ГЕРБ връщат интеграцията на хората с увреждания 20 г. назад

Мотористи подкрепиха протеста на майките на деца с увреждания в Хасково

Писмо на майка до министър Бисер Петков

Слави: Горко ни с такива депутати!

Бивш вътрешен министър: Българите в чужбина се вдигат против Бойко и ГЕРБ и в подкрепа на майките*

Властта даде бърз отговор на майките!* >> Минчо Коралски: Закон за хората с увреждания не може да бъде приет преди края на годината

С „Няма такава държава“ внесоха законопроекта за хора с увреждания. Гражданско движение "ДНЕС" разпространи стикери "СИСТЕМАТА ГИ УБИВА"

Омбудсманът и майки на деца с увреждания внасят в НС проект на Закон за личната помощ

Нов трус в социалната сфера, свързан с интеграционните добавки

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "ДНЕС": БЕЗУСЛОВНО ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ!

Докато майките стачкуват...* >> България приключва Председателството след много успешни шест месеца в областта на заетостта и социалната политика

Системата остава глуха за протестите на хората с увреждания! - „България: Фактите говорят“ – епизод 9

Слави пита: Кой се опитва да скрие истината за протеста на майките на деца с увреждания?!

Майки на деца с увреждания: Ние сме готови на компромис, министерството - не

Манолова свиква публично обсъждане на проектозакона за личната помощ

Да бъдем хора! Да помогнем на майките!

СРАМ! ТЕЛК в Добрич лиши от терапия дете със синдром на Даун

Опит за залъгване и замитане* >> Бисер Петков се срещна днес с протестиращите майки

Два протеста срещу управляващите в сряда-на майките с деца с увреждания и на БОЕЦ

Мая Манолова: Ще стоя до край с протестиращите майки

Да защитим майките!

Наглост* >> Борисов: Чакам решение за майките на деца с увреждания

И майките на деца с увреждания от Враца и Хасково надигнаха глас

СИСТЕМАТА УБИВА всички!

Протестиращите майки се чудят защо никой не се самосезира за обидите към тях

Гражданско движение "ДНЕС": ДА ПОДКРЕПИМ БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ

Виновните майки!

„Охранени“и платени НПО-та скочиха като лешояди върху майките. Кой ли ги насъсква...?!

С тия няма да стане

Протестираща майка – Срещу нас скочиха платени неправителствени организации, които са на държавни субсидии

Нямате ли страх от Бога? Ето го моето дете! Трябва ли да го скрием вкъщи?

Слави Трифанов: Огромна пропаст зее между властта и обикновените хора

Слави единствен стриктно спазва обещанията си към майките на деца с увреждания

Едните са в бизнес класа в самолета, а другите са на палатки пред парламента…

СВИРЕПА НАГЛОСТ! Докато жени плачейки протестират и очакват решения, безотговорни властнички се разхождат в Ню Йорк!?!

Съществуваме напук на Системата. Няма да се откажем!

Господа управници, прав ви път

Факти* >> Слави, единствен ти застана до нас в тази жестока борба!

Системата го убива!

Арогантността и циничността на Борисов удариха дъното

Слави спазва обещанията си към майките на деца с увреждания

Съществуваме напук на Системата. Няма да се откажем!

Българските медии гузно мълчат за дарението на Слави от концерта в Лондон ЗА нашите деца!*

Брутален и циничен ВИЖТЕ>>* >> Борисов нареди хората с увреждания "да му се махат от главата"

Слави спасява децата на България!

„Системата ни убива“

Слави Трифонов ще дари парите от концерта си в Англия на Конфедерацията за защита правата на децата

Слави и хиляди българи пяха срещу Системата и за децата! Медиите грозно мълчат!

Празни приказки: Социалният министър не убеди майките на деца с увреждания, че системата ще бъде променена

ЕДИНСТВЕНО НА НАШИЯ САЙТ: Въпреки медийното затъмнение! > Слави с разтърсващ концерт в Лондон за децата на България! ВИЖТЕ>>

Слави и Ку-ку бенд с концерт срещу системата

Концертът в The O2 Arena ще бъде в подкрепа на родителите на деца с уврежданияо

"Шоуто на Слави": Системата убива децата ни, уби медиите... убива България! Слави е заплаха за статуквото...!

Слави осъди „Господари на ефира“ и дари парите на майките на деца с увреждания

Държавата, която убива хората с увреждания

Заради невъзможност да реши проблема на децата с увреждания, социалният министър Бисер Петков подаде оставка, Борисов я прие (обновена)69618