Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / МЕМОРАНДУМ ЗА СЪЗДАВ...
МЕМОРАНДУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТДнес, 10.06.2013 г., ние представителите на отделни политически партии и независими граждански и обществени организации, подкрепящи независимата кандидатура на доц. д-р Христо Бозов за кмет на град Варна в изборите на 30 юни 2013 г.

Обединени от общото си желание:

 

 •        Да подкрепим безусловно избирането на доц. Бозов за независим кмет на град Варна;
 •        Да започнем създаването на нов модел в обществените отношения в града, като стъпка за изграждане на съвременно гражданско общество в град Варна;
 •        Да започнем възстановяване на статута и възможностите на град Варна,като втори най-голям град в страната и истинска „морска столица“ в политически, социален, културен и граждански план.

 

Създаваме

Политически консултативен съвет, чрез който реално и действено да подпомогнем избирането на доц. Христо Бозов за кмет на града

Основни принципи

Участието в работата на Политическия консултативен съвет е доброволно.

Политическият консултативен съвет се състои от равнопоставени и равноправни представители на отделните политически партии, гражданските и обществени организации, които са заявили своята подкрепа и имат обща цел – избирането на доц. Христо Бозов за кмет на град Варна.

Политическият консултативен съвет е орган за подпомагане и координиране на дейността на предизборния щаб за подготовка и успешно провеждане на предизборната кампания по избора на доц. д-р Христо Бозов за кмет на град Варна.

Работата на Политическия консултативен съвет (наричан за по-кратко Съветът) се координира от председател, посочен от кандидата за кмет. В своята дейност Съветът спазва принципите на взаимно уважение и респект между своите членове.

Функции и задачи на Консултативния политически съвет

 

 1. Съветът приема работна програма и план за дейността си по осигуряване на ефективна предизборна кампания.
 2. Съветът подпомага Предизборния щаб при формиране на политическите аспекти на предизборната кампания, с цел запазване политическата независимост на кандидата за кмет доц. д-р Христо Бозов.
 3. Съветът чрез своите членове провежда информационни кампании за запознаване обществеността на град Варна с предизборната програма и намерения на кандидата за кмет.
 4. Представителите на отделните организации предлагат политически, граждански и обществени прояви по провеждане на предизборната кампания.
 5. Обсъждане и провеждане до отделните организации на решенията на предизборния щаб, свързани с провеждането на предизборната кампания.
 6. Обсъждане и координиране на ресурсите на отделните организации, необходими за ефективно провеждане на предизборната кампания.
 7. Разрешаване и отстраняване на евентуални конфликти, възникнали между отделните организации.
 8. Подпомага изработването на социологически проучвания в хода на кампанията.
 9. Съветът може да създава експертни групи по отделните направления на предизборната кампания с цел подпомагане дейността на предизборния щаб.
 10. Съветът провежда своите заседания не по-малко от два пъти седмично.
 11. По време на заседанията представителите на отделните организации запознават Съвета със състоянието на предизборната кампания в тях.
 12. По време на заседанията, се води протокол, който се предоставя на Предизборния щаб.

 

 


1109