Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / На среща на „ДНЕС“ с...
На среща на „ДНЕС“ с омбусманa Константин Пенчев беше изразена подкрепа на инициативата на Движението „Единна България“

На среща на „ДНЕС“ с омбусманa Константин Пенчев беше изразена подкрепа на инициативата на Движението „Единна България“Възможностите идентифициране на наболелите за обществото проблеми и пътищата за обединяване на усилията на широката общественост за решаването им и поставянето им като приоритети в бъдещите насоки за развитие на страната. Това бяха основните въпроси, обсъдени на среща между  Константин Пенчев – Национален Омбдусман и Росица Тоткова – главен секретар, от една страна, и от друга -   представителите на Движението за национално единство и спасение - "ДНЕС" – Анжелика Цокова, Георги Мартинов и Петър Лазаров. 

Участниците в срещата се обединиха около виждането, че е необходимо да се създадат трайни приоритети за България, в условията на единство и приемственост. Създаването на предпоставки за трайно решаване на най-наболелите проблеми у нас,  чрез обединяване на мнения и подходи на основата на консенсус е  идеята, върху която са съсредоточени усилията на Движение "ДНЕС". 

Г-н Пенчев и г-жа Тоткова  напълно подкрепиха актуалното звучене на  инициативата на ДНЕС за разработване на платформа „Единна България“, която да послужи за обединяване на позициите на представители от различните обществени кръгове и намиране на допирни точки, в противовес на настоящата поляризираност на отношенията в страната. Предстоящето скорошно стартиране на специализиран сайт – edinnabulgaria.com, даващ възможност за всички граждани,  общественици, публични и неправителствени организации и други заинтересовани лица и структури да изложат и дискутират своите граждански убеждения и експертни мнения, засягащи бъдещето на България, ще окаже съществена помощ за реализиране на платформата.


540