Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Нацията се топи - дъ...
Нацията се топи - държавата нехае!

Нацията се топи - държавата нехае!Позиция на "ДНЕС"

 

Броят на ражданията в Европа намалява застрашително, но най-тежко е положението в България, пише френският в. „Економи матен“, цитирайки данни от Националния статистически институт на Франция. Все още няма данни за 2016 г. за целия ЕС, но данните за 2015 г. са притеснителни – 5,09 милиона раждания срещу 5,2 милиона смъртни случая, отбелязва изданието. Най-тежък е балансът в България – 70 000 раждания срещу 110 000 починали. „Дефицитът“ на ражданията е по-тежък от бюджетния дефицит и се комбинира с него, предупреждават френските експерти.

На фона на поредните стряскащи констатации за демографския ни баланс, държавата продължава да се държи като безучастен наблюдател и се занимава с всичко друго, но не и с най-тежкия „дефицит“, пред който е изправена. Иначе се тупаме в гърдите с финансовата си стабилност, но каква е ползата от тази стабилност на фона на общата демографска нестабилност, в която все по-дълбоко потъваме?!

Жестоката истина е, че държавата не само че нищо не прави, но и няма намерение да прави, ако се съди по записаното в  Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-2030 г.). В този основополагащ за демографската ни политика документ четем:

Обществото следва да бъде подготвено да приеме намаляването и застаряването на населението като неизбежна даденост през следващите десетилетия, в които институциите ще трябва да концентрират усилията си и да се изправят достойно пред целия набор от промени, които съпътстват този процес. В духа на съвременните европейски тенденции и разбиране, институциите в България следва да възприемат позитивен подход към това явление и по този начин да намират не само най-верният път към справяне с възникващите проблеми, но и да превръщат предизвикателствата в нови възможности за устойчиво развитие.“

От написаното всъщност става ясно, че примирението е нашата национална стратегия, а отговорностите на правителството се изчерпват до това да ни убеждава, че нещата са непоправими, че трябва да свикваме с тях, че трябва да гледаме положително на всичко това и че трябва да измислим как от лимона да си направим лимонада.

Т. нар. стратегически цели, приоритети и мерки, заложени в стратегията, са нищо повече от добри пожелания и общи констатации – все неща, които и без чиновниците, писали документите, си ги знаем и можем да си ги формулираме. Например, в Плана за 2016 г. за изпълнение на стратегията четем:

„Сред препоръчителните мерки за посрещане на демографските предизвикателства в областта на здравеопазването са:

 • Създаване на условия за остаряване в добро здраве.
 • Създаване на условия за продължителна трудова и социална активност в добро здраве на гражданите.
 • Предприемане на мерки за удължаване на средната продължителност на живота в добро здраве с 2 години до 2020 г.
 • Подобряване ефективността на здравната система.
 • Подобряване на качеството на здравното обслужване.
 • Въвеждане на иновативни подходи и мерки в секторите на здравните и социалните услуги.
 • Подобряване на условията за безопасност и работа, съобразени с възможностите на възрастните хора.
 • Създаване на условия за равен достъп до висококачествени здравни услуги, вкл. превенция, лечение, рехабилитация и палиативни грижи.
 • Инвестиране в качествени здравни услуги и здравни технологии за ранна диагностика и лечение на заболяванията.
 • Възпитаване на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията сред населението.
 • Инвестиране във високи технологии в сектора на здравеопазването.“

Пожелания, пожелания, пожелания… Мерки – НУЛА!

Стратегическите цели и очакваните резултати, доколкото изобщо са описани, са не просто неадекватни, но са преди всичко цинични. Не можем да определим с друг термин очакван резултат от една демографска стратегия да е намаляване на населението с половин милион души до 2030 г.! Не е нищо друго освен цинизъм стратегически планираното очакване тоталният коефициент на плодовитост да намалее от 1,57 на 1,5!

очаквани резултати

Грозната истина е, че демографската политика у нас се изразява в констатации под формата на статистика и изпразнени от съдържание бодряшки лозунги от типа:

„Хората са най-важният и ценен ресурс на България. Те имат право на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото, на добро здраве и продуктивен живот в хармония с природата. Интегрална част от основните човешки права е и правото на развитие.

Всички български граждани се ползват с всички права и свободи, провъзгласени от Конституцията на Република България, законите на държавата и международните договори в областта на правата на човека, по които Република България е страна. Ефективна равнопоставеност се постига с прилагането на съответните норми на правото, без разлика на пол, раса, етническа принадлежност, произход, език, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, имуществено състояние, лично или обществено положение.

Демографската политика е интегрална част от цялостната политика за икономическо, културно и социално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както на живеещите днес, така и на бъдещите поколения. Гаранциите за устойчиво развитие се създават с разумно и балансирано управление на населението, ресурсите и околната среда.“

На фона на всичко това, никак не са изненадващи данните на Департамента по икономически и социални въпроси при ООН, чийто „Брояч на населението в света“ отчита, че само днес българите са намалели с над 100 души!

 


23054