Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Не могат да се придо...
Не могат да се придобиват имоти по давност

Не могат да се придобиват имоти по давностНикой не може да придобие по давност имоти частна държавна или общинска собственост, въпреки че ги е владял от 1 юни 1996 г. до 31 май 2006 г., т.е. преди налагането на първия мораториум. Това заяви Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в тълкувателно решение №3/2017 г.

Въпросът беше поставен пред нея от състав на Първо гражданско отделение. Съдиите твърдяха, че по въпроса за придобивната давност преди да бъде наложен първият мораториум на 31 май 2006 г. има противоречива практика, уточнява news.lex.bg. А казусът, по който трябва да се произнесат, е свързан с придобиването на гарсониера от 40 кв. м в София.

Гражданската колегия обаче прие, че всъщност разминаване в практиката не съществува и отклони искането на състава за постановяване на тълкувателно решение. Актът, с който направи това, обаче също е тълкувателно решение. И в него върховните съдии правят важни коментари.

Казусът предмет на обсъждане в тълкувателното дело се отнася до тези, които са владели имоти частна държавна и частна общинска собственост след 1 юни 1996 г. Тогава в Закона за собствеността падна тоталната забраната за придобиване на каквато и да е вещ държавна или общинска собственост, действала от 1951 г. (тогава за социалистическата собственост). През 1996 г. законодателят я остави само по отношение на публичната държавна и общинска собственост.

До 2006 г., когато малко преди да изтекат 10-те години, които позволяват да се придобие имот и при недобросъвестно владение, беше въведен първият мораториум по отношение на държавната и общинската собственост. В продължение вече на 12 години държавата всяка година го удължава, като всеки път мотивът за това е, че още не е приключил процесът по регистриране и актуване на имотите ѝ, както и този на общинската собственост.

Последното удължаване на мораториума беше направено в началото на тази година, като този път обещанието е, че ще е за последно и държавата твърди, че до 2023 г. ще сложи в ред документите за собствеността си.

 

Източник: https://fakti.bg/