Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Областният управител...
Областният управител на Велико Търново и Движение за национално единство и спасение организират форум “Хората-нашият капитал“

Областният управител на Велико Търново и Движение за национално единство и спасение организират форум “Хората-нашият капитал“На 19.06.2012 г., от 10.00 ч. до 15.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация в гр. Велико Търново ще се проведе форум  „Хората –нашият капитал“. 

Събитието е организирано  от областния управител проф. д-р П.Пенчев, съвместно с Гражданско движение „ДНЕС” - Велико Търново, като за първи път се обединяват държавна администрация, бизнес и гражданско общество за решаване на важен за област Велико Търново проблем - повишаване на заетостта. На събитието са поканени представители на всички общини в област Велико Търново, на университетите ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, Стопанска Академия “ Д.А.Ценов“ - гр.Свищов, НВУ “Васил Левски“ - гр. Велико Търново, на колежите. Очакват се и представители на РИО - гр. Велико Търново, Агенцията по заетостта, над 50 браншови организации, Българска търговско-промишлена палата, Българска Стопанска Камара, Смесени палати, комитети и съвети при БТПП и др. 

Форумът ще има следните цели и дневен ред: 

  1. Цели: 

Цели на държавната администрация:

Стратегия за развитие на заетостта и кадровия потенциал на област Велико Търново 

Цели на образованиетo:

Подготвяне на квалифицирани специалисти, съобразени с предпочитанията на администрацията и бизнеса 

Цели на бизнеса:

Качествена и мотивирана работна ръка. Необходимост и перспективи. 

Цели на гражданското общество:

Разрешаване на един от най-важните проблеми в региона и в страната - повишаване на заетостта. 

Конкретна цел на форума  „ХОРАТА - НАШИЯТ КАПИТАЛ”:

Изграждане на обща стратегия между бизнес, държавна администрация, образование  и граждански организации за  изграждане на политики за развитие на човешкия капитал. 

      2. Организатори: 

Областен управител и „ДНЕС -Движение за национално единство и спасение”


Дневен ред : 

Дата на провеждане: 19.06.2012 г. 

Място на провеждане: заседателна зала на Областна администрация - Велико Търново 

Времетраене на работната сесия: 10.30 часа – 15.30 часа 


Основни въпроси на форума:

КАКВО?    Трудови ресурси и конкурентноспособността им

КОЙ?     Държавна администрация, образователни институции, бизнес, гражданско общество

КАК?     Стратегия, планиране, реализация

С КОГО?   Представители на всички заинтересовани страни, организирани в комисия  към областния управител

РЕЗУЛТАТИ:   Осъществяване на връзка между държавна администрация, образование, бизнес и гражданско  oбщество, с цел повишаване на заетостта и качеството на човешкия капитал. Мониторинг на резултатите  от гражданското общество 


932