Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално / ОТ НАШИТЕ ПРИЕМНИ: К...
ОТ НАШИТЕ ПРИЕМНИ: Как ЕРП-тата пишат сметки и протоколи?

ОТ НАШИТЕ ПРИЕМНИ: Как ЕРП-тата пишат сметки и протоколи?Знаем ли как се формират сметките ни за ток? Какво става с електромера ни и дали той отчита реалното ни потребление? Защо ЕРП-тата съставят констативни протоколи, които не сме виждали, но заради които трябва да плащаме висока цена? Как се раздават партиди и по колко пъти трябва да ги плащаме? Това са само част от въпросите, свързани с електроразпределителните дружества, на които Гражданско движение „ДНЕС” вече пет години търси отговор – чрез протести, подписки и предложения  за промени в нормативната уредба, чрез ежедневни консултации  в приемните на "ДНЕС".

 

Представяме няколко случая на потърпевши граждани, които потърсиха през изминалия месец съдействието на адвокатите-доброволци на „ДНЕС”, за да защитят правата си пред ЕРП-тата:

 

М. К. от Варна е получила покана и фактура от „Енерго Про мрежи” АД да заплати сума в размер на 4 хиляди лева, защото било констатирано „механично въздействие  върху средството за търговско измерване”, т.е. електромера. М.К. не е присъствала на изготвянето на констативния протокол, не е запозната със съдържанието му, не е полагала подпис под данните, които служителите на енергийния монополист са установили. М. К. твърди пред доброволците на „ДНЕС” във Варна, че тя сама не би могла и не знае как да извърши корекции или опити за механично въздействие върху елетромера и не желае да заплаща ума, която според нея не дължи. Адвокат-доброволец на Движението е посъветвал М.К. да изиска с писмо до „Енерго Про” констативния протокол, който не ѝ е бил представен, за да се запознае със съдържанието му, след което да предяви в Съда отрицателно установителен иск, че не дължи исканата от нея сума. С предявяването на иска М.К. е посъветвана веднага да уведоми ответника (Енерго Про), че е заведено такова дело, за да предотврати прекъсването на електрическото захранване. „ДНЕС” ще следи развоя на случая.

 

И. Г. от Варна е получила съобщение от Съда, че срещу нея е издадена Заповед за изпълнение в полза на „Енерго Про продажби” АД за изплащане на определена парична сума за доставена ел. енергия. И.Г. твърди, че няма задължения към дружеството като показва съдебно решение, от чието съдържание е видно, че за същия период от време тя е изплатила всички претендирани вземания. Твърди, че не желае да плаща два пъти едно и също задължение. Адвокат-доброволец на „ДНЕС” е посъветвал И.Г. да се снабди от деловодството на Съда с бланка-образец, която да попълни и подаде по делото. На потърпевшата е обяснено, че при попълване на бланката-образец е достатъчно единствено да напише, че възразява срещу паричната претенция и че не дължи исканата от нея сума. След това нейно действие по претендиращото плащане, ЕРП ще следва да предяви иск и в дело по общия ред да докаже основателността на претенцията си.

 

Л. М. от Кюстендил е абонат на ЧЕЗ. Има вила в с. Бресница и съответно - електромер. Получил е фактура за около 30 лв., които заплаща. При следващ опит да плати изразходвана ел. Енергия, му отговарят, че няма такъв абонат. Л.М. твърди, че има захранване с ел. енергия, но от ЧЕЗ му отговарят, че трябва да си открие нова партида, за която да заплати 600 лв. Потърпевшият представя цялата документация в ЧЕЗ и по негови думи е разговарял с инкасатора на района, които след като е извършил проверка в архивите е открил карнета с неговата партида. Твърди, че след поредното посещение в центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и след като ги е информирал за партидата си, му е отговорено, че тя е дадена на друг абонат и повторно му е напомняно, че трябва да открие нова партида.

 

При консултация с адвокат-доброволец на „ДНЕС” Л.М. е посъветван да подаде жалба до ДКЕВР, като към нея приложи копие на всички документи и преписката с ЧЕЗ. Обяснено е, че при наличие на партида ЧЕЗ няма основание да иска повторното й откриване, а след като тя е предоставена на друг по вина на дружеството, то трябва да му бъде възстановена, без да е нужно повторно да заплаща за нея.