Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално / ОТ НАШИТЕ ПРИЕМНИ: К...
ОТ НАШИТЕ ПРИЕМНИ: Как ни мамят мобилните оператори?

ОТ НАШИТЕ ПРИЕМНИ: Как ни мамят мобилните оператори?Повече от четири години Гражданско движение „ДНЕС” се бори с нарушенията на мобилните оператори и с финансовия и психическия тормоз, който оказват на клиентите си, гонейки по-голяма печалба.

 

През 2011 г. Движението внесе своите основни искания за промени в Закона за електронните съобщения, с които да се подобри качеството на предлаганите мобилни услуги.

 

Във връзка с многобройните жалби на граждани за нарушения от страна на мобилните оператори, „ДНЕС” съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията организира и поредица от мобилни приемни в рамките на Националната кампания "Да отстояваме правата си!" (вж тук и тук).

 

Въпреки приетия преди три години Закон, мобилните оператори продължават да мамят свои клиенти. Предлагаме на вашето внимание няколко случая, с които потърпевши граждани се обърнаха за помощ в приемните на "ДНЕС" през зминалия месец.

 

Н. А. от Ямбол получава от „Виваком” големи сметки за стационарен телефон, който е на името на майка му – възрастна и лежащо болна жена. След справка с оператора се оказва, че има устно потвърден договор с майка му чрез телефоненно обаждане. При консултацията с адвокат-доброволец на „ДНЕС” на Н.А. е разяснена схемата на сключването на срочните договори от разстояние: клиентите получават предложение по телефона за сключване на срочен договор. На хората обаче не се дава възможност да се запознаят навреме с условията в писмен вид, включително и важното условие на коя дата влиза в сила договорът. Според анализите на Комисията за защита на потребителите, това е предпоставка клиентът да пропусне срока за отказ от договора – 7 дни, а след промените в Закона за защита на потребителите срокът е вече удължен на 14 дни. В повечето случаи потребителите не подозират, че имат валидно сключен договор, тъй като не са полагали подписа си под такъв, а отказът от него им струва сумата от месечните такси до края на срока му. Със съдействие от приемната на „ДНЕС”, Н.А. е подал жалба по случая в Комисията за защита на потребителите и Комисията за регулиране на съобщенията. До месец чака законовия отговор.

 

 

П.И. от Варна е получила искане за заплащане на неустойка в размер от 45 лв. към „Виваком”. П.И. твърди, че подписът под договора за телекомуникационните услуги не е неин. Адвокат-доброволец от приемната на „ДНЕС” във Варна е посъветвал потърпевшата да подаде жалба в полицията за подправянето на подписа й. Ако след това „Виваком” продължи да настоява за плащане, П.И. със съдействието на „ДНЕС” ще заведе граждански иск с правно основание по чл.124 от ГПК.

 

 

Е.К. от Шумен има нтернет с договор на мобилен оператор „Глобул” в с. Средня, но не го ползва, поради липса  на  покритие. Въпреки това няколко месеца заплаща услугата, която не може да ползва. При отказ да плаща повече, e спрян телефонът. Изпратените жалби са без резултат. Операторът заплашва, че ще бъде даден на фирма за вземания. Абонатът иска да подаде иск в съда за неизпълнена услуга. В приемната на „ДНЕС” е посъветван да изготви молба до „Глобул”, като се позове на неизпълнение на договорните отношения. Очакваме реакцията на мобилния оператор.

 

 

С.У. от Русе сключва договор с „Виваком” през месец юли. В услугата са включени 3 номера за мобилни телефона, закриване на един номер и доставка на интернет. Като бонус за така сключения договор фирмата подарява на С.У. таблет. Но до настоящия момент таблетът не е предоставен на клиента. С.У. многократно посещава офиса на „Виваком”, но там са отклонявали жалбите й. С помощта на адвокат-доброволец от приемната на „ДНЕС” в Русе е изготвена молба до Комисията за защита на потребителите, откъдето е получен отговор, С.У. е в правото си да получи таблета. Битката с „Виваком” продължава.