Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално / Починал длъжник, изт...
Починал длъжник, изтекла погасителна давност, но съдия-изпълнителят продължава да търси дълга

Починал длъжник, изтекла погасителна давност, но съдия-изпълнителят продължава да търси дълга
В приемната на „ДНЕС“ се яви Г.Г. от град Бобошево. Оказа се, че през 2004 г. срещу баща му има издаден изпълнителен иск при условията на чл. 237 от ГПК (отменен) за неплатена вода в полза на ВиК Дупница в размер на около 600 лв.. Има образувано изпълнително дело през 2005 г. 

Междувременно, до завеждане на изпълнителното дело, бащата на клиента е починал. Едва след повече от десет години,  т.е. след изтичане на абсолютната погасителна давност от 5 години, частният съдебен изпълнител е връчил покана за доброволно изпълнение за събиране на сумите. 

В приемната на „ДНЕС“ Г. Г. е посъветван, ако желае, да предяви отрицателен установителен иск за недължимост на сумата поради две обстоятелства – първо, че не е носител на задължението, и второ, че е изтекла абсолютната петгодишна погасителна давност.