Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Повече от половината...
Повече от половината читатели на сайта на „ДНЕС” напълно одобряват инициативата „Единна България”

Повече от половината читатели на сайта на „ДНЕС” напълно одобряват инициативата „Единна България”Преди месец чрез анкета попитахме читателите на сайта на „ДНЕС” как оценяват инициативата ни Гражданска доктрина “Единна България”, целяща постигане на национално съгласие, единство и обединение на обществото в името на разрешаване основните проблеми на държавата и гражданите. 

56,02 на сто от читателите ни определят инициативата като „напълно актуална, това е изходът за страната ни”. 

„Ще се „размие“, ако не получи обществена и политическа подкрепа” е отговорът на 16,6 %. 

Близо 20 на сто са песимистите по отношение на промяната: 12,45% са на мнение, че инициативата няма да успее, тъй като хората вече на нищо и никого не вярват. 8,3 на сто пък смятат, че е закъсняла, но въпреки това трябва да се върви по пътя на обединение на гражданското общество. 

Близо 7 на сто от читателите ни нямат преценка или не са запознати със същността на инициативата.


503