Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Правата на хората с ...
Правата на хората с увреждания

Правата на хората с увреждания


СЪДЪРЖАНИЕ 

Предговор

ПРАВАТА МИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА  

 • Парични и други помощи
 • Месечна добавка за социална интеграция
 • Целева помощ
 • Социални помощи
 • Целева помощ за отопление
 • Еднократни помощи
 • Парични помощи и пенсии
 • Социални услуги
 • Социални услуги за лица/ деца с увреждане, предоставени в специализирани институции;
 • Социални услуги за лица и деца с увреждане, предоставени в общността  

ПРАВАТА МИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА  

 • Стимули за работодатели да наемат хора с увреждания
 • Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания
 • Самостоятелна стопанска дейност за хората с увреждания
 • Специална закрила за хора с увреждания
 • Задължения на работодателя
 • Програми, специално за подкрепа на хората с увреждания   

ПРАВАТА МИ В ДАНЪЧНАТА СФЕРА

 • Данъчни облекчения за движима и недвижима собственост
 • Данъчни облекчения при облагане с патентен данък
 • Други данъчни облекчения 

ПРАВАТА МИ В СФЕРАТА НА ТРАНСПОРТА

 • Месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер на   
 • Месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги
 • Парична помощ за пътни разходи в страната
 • Освобождаване от винетни такси   

ПРАВАТА МИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 • Специални условия за прием във ВУЗ
 • Задължения на МОН
 • Право на професионално обучение за хора с увреждания
 • Месечна добавка за обучение 

ПРАВАТА МИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 • Медицинска рехабилитация (Добавка за балнеолечение и рехабилитация) 
 • Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти
 • Целева помощ за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
 • Общи положения, касаещи правата ми в сфера на здравеопазването;
 •  Жалби 
 • Експертиза на трайно намалената работоспособност