Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Проблеми с ВиК друже...
Проблеми с ВиК дружествата, ТЕЦ и трудово-правни спорове са сред най-честите поводи за консултации в приемните на „ДНЕС” през септември

Проблеми с ВиК дружествата, ТЕЦ и трудово-правни спорове са сред най-честите поводи за консултации в приемните на „ДНЕС” през септемвриНад 450 консултации са провели координаторите и адвокатите – доброволци в гражданските приемни на "ДНЕС" през месец септември в цялата страна. Традиционно сред най-многобройните са оплакванията на гражданите от монополистите – ВиК дружества, ТЕЦ-ове, ЕРП. Проблемите с банковите институции и имотните спорове също запазват високи нива в отчетите на приемните на „ДНЕС” в страната.

 

През септември 128 са консултациите от общ характер, извършени от доброволците на „ДНЕС”: съдействие при попълване на документи, справки и насочване съм най-подходящата институция, съдействие за получаване на енергийни помощи.

 

И през септември най-много са жалбите, свързани с имотни проблеми – 95. Пострадали от банки и кредитни институции – 43; от ВиК – 38; трудово-правни спорове – 37; Проблеми с неправилно ончитане от ТЕЦ – 36 жалби и съответно – проведени консултации.

 

Общо 33 са оплакванията от електроразпределителните дружества, като 14 от тях са срещу ЕВН, 13 срещу ЧЕЗ и 6 срещу ЕОН.

 

Мобилните оператори също продължават да набират недоволството на потребителите. От общо 25 жалби срещу тях, 17 са потърпевшите от „Виваком”, 7 от „М-тел” и един от „Глобул”, като основно оплакванията са от измами с договорите и некоректно предлаган мобилен интернет.

 

С какво се обръщат гражданите към гражданските приемни на "ДНЕС" и с какво помагаме ние:

 

 

От приемна на „ДНЕС” във Велико Търново:

 

Веселка Янкулова от с. Драгижево е племеница на живеещ сам, глухоням пенсионер, обгрижван от социален асистент по програма „За достоен живот”. Наблюденията на племенницата му са, че асистентът не се грижи както трябва за вуйчо й. В жилището е мръсно, котки се разхождат по масата, не му се доставя полагащата му се храна. Изнасят се и се разпродават вещи от дома му. Племенницата е подготвила необходимите документи на вуйчо си за постъпване в специализиран социален дом. Кметът на селото бойкотира предприетите от племенницата мерки. Писана е жалба до Прокуратурата. Координаторката по проекта също изпраща сигнал - жалба до Прокуратурата. Веселка Янкулова се обръща за съдействие в приемната на „ДНЕС”. След като се запознва със случая и документите по него, адвокатът-доброволец  на „ДНЕС” съветва да се изготви жалба до Прокуратурата в Горна Оряховица. Очакваме действията на прокурорите. 

 

На Доника Кирилова от Велико Търново   й е връчено предизвестие за съкращение по чл.328, ал.1, т.3 във връзка с чл.326, ал.2 от КТ от 11.09.2014 г. Била е назначена на безсрочен трудов договор. Самотна майка. След нейното съкращение на работното й място веднага е назначен нов работник, което противоречи на Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. След запознаване със случая и необходимите по него документи, адвокатът-доброволец от приемната на „ДНЕС” предлага да донесе и фиш от последния изработен месец и да се заведе дело.

 

От приемна на „ДНЕС” във Варна:

На Мария Рандева Калоферова от гр. Варна е изготвен в нейно отсъствие констативен протокол от „Енерго Про мрежи” АД. Това тя научила от покана и фактура, които ѝ били изпратени от  енергоразпределителното дружество за заплащането на недължима според нея сума в размер на 4000 лв., защото било констатирано механично въздействие върху средството за търговско измерване /електромера ѝ/. Калоферова твърди, че не е извършвала никакви корекции или опити за механично въздействие върху електромера си и че не желае да заплаща сума, която не дължи. Доброволец-адвокат от приемната на „ДНЕС” е посъветвал потърпевшата да изиска с писмо констативния протокол, който не ѝ е бил представен, за да се запознае със съдържанието му, след което да предяви в съда отрицателно установителен иск, че не дължи исканата от нея сума. Мария Калоферова е посъветвана още с предявяването на иска веднага да уведоми ответника, че е заведено такова дело, за да предотврати прекъсването на електрическото захранване.

 

Иванка Делева Гроздева от гр. Варна е получила съобщение от Съда, че срещу нея е издадена Заповед за изпълнение в полза на „Енерго Про продажби” АД за изплащане на определена парична сума за доставена ел.енергия. Гроздева твърди, че няма задължения към дружеството, като показа съдебно решение, от чието съдържание е видно, че за същия период от време тя е изплатила всички претендирани вземания. Потърпевшата не желае да плаща два пъти едно и също задължение. От приемната на „ДНЕС” е обяснено на Иванка Гроздева, че от деловодството на Съда може да се снабди с бланка-образец,  която тя може да попълни и подаде по делото. Дадени са й указания, че при попълване на бланката-образец е достатъчно единствено да напише, че възразява срещу паричната претенция и че не дължи исканата от нея сума. Според законовите разпоредби след това нейно действие дружеството, претендиращото плащане, ще следва да предяви иск и в дело по общия ред да докаже основателността на претенцията си.

 

 

От приемна на „ДНЕС” в Пазарджик:

 

Георги Василев Янев от гр. Брацигово е собственик на жилище, намиращо се в гр. Брацигово, област Пазарджик. Повече от 8 години той и семейството му не живеят на този адрес и жилището е необитавано. За последен път е посетил имота си през 2010 г. и е ползвал ел.енергия, за което е заплатил и съответната сума, начислена му по фактура за този период. От 2010 г. до момента жилището е напълно необитаемо, за което е уведомен домоуправителят, като никой не е влизал в същото от тогава до момента. След справка през 2013 г. установил, че за 2012 г. има начислени задължения в размер съответно 23.29 лв. и 14.33 лв. Установил също, че на 17.12.2012 г. електрозахранването е преустановено поради неплащане на посочените задължения, без да е уведомен за това. Отделно, след преустановяване на електрозахранването, има начислена сметка за 2013 г. сума в размер на 6.68 лв., без отново да е имал каквото и да било потребление за посочения период. Подава жалба до КЕЦ на ответното дружество в гр. Пещера и получава отговор, че е извършена допълнителна проверка на електромера и сметките са правилно изчислени, както и че ако имал съмнения в точността на електромера, да заяви техническа проверка на същия. Поискал от електроснабдяващото дружество да му бъдат предоставени съответните разпечатки и фактури, но от КЕЦ му отказали, като му било заявено, че след заплащане на сумите, ще получи необходимите документи. Георги Янев отказал да заплати сумите, като считал, че същите не се дължат от него, защото не е ползвал електроенергия през описаните периоди, както и че фактурираните показания на електромера не са реални и ел. енергията не е реално изразходена. Със съдействието на адвокат – доброволец на „ДНЕС”, образува дело пред Районен съд Пловдив, като по делото е постановено решение, с което искът му е отхвърлен. След жалба срещу решението, на втора инстанция Окръжен съд Пловдив се произнася с решение, с което отменя първоинстанционното решение и уважава иска изцяло, а именно: че не дължи претендираната от електроснабдителното дружество сума. Решението по делото е окончателно.

 

 

От приемна на „ДНЕС” във Враца:

 

Ангелина Христова Дишкова от Враца получава покана от ЧСИ за доброволно плащане по изтеглен бърз кредит. През август 2008 г. е изтеглила кредит от 900 лв. при ГПР 124%, т.е. 2726 лв., които да изплати на 36 месечни вноски по 74 лв. До август 2013 е изплатила 1976 лв. След това остава без работа и не може да плаща. Заведено е дело от ЧСИ Неделчо Митев – София и Ангелина Дишкова е осъдена да плати още 4200 лв. След поканата от сметката на поръчителя са изтеглени от кредитната институция още 1380 лв. и продължават да теглят всеки месец по 80 лв. Проведена е среща с ЧСИ за предоговаряне на условията по договора, но не се стига до съгласие. Доброволците – адвокати на „ДНЕС” са предложили завеждане на дело.

 

От приемна на „ДНЕС” в Шумен:

 

Емял Кямил има с договор с мобилния оператор „Глобул” за доставяне на интернет в с. Средня, но  не го  ползва, поради липса  на   покритие. Въпреки това плаща таксата няколко месеца. При отказ да плаща за интернет, „Глобул” му спира телефона. Изпратените от него  жалби са без  резултат. Операторът заплашва, че  ще бъде даден на  фирма за вземания. Абонатът иска да подаде иск в съда  за неизпълнена услуга. От приемната на „ДНЕС” е посъветван да изготви молба (с обратна разписка) до „Глобул” за неизпълнение на договорните отношения.

 

Екатерина Панайотова има неплатени сметки от 2010 г. към „Виваком”. Мобилният оператор заедно с колекторска фирма  оказват натиск и отправят заплахи за изплащане на сумите. В приемната на „ДНЕС” Екатерина Панайотова е посъветвана да направи справка за кой период са задълженията и да изготви възражение за изтекла давност, както и да предостави копие до КЗП и Комисия за защита на лични данни и  упомене, че не се е съгласявала нейните лични данни да се предоставят на трети лица, в случая - на колекторската фирма.

 

 

От приемна на „ДНЕС” в Смолян:

 

Руска Атанасова е с неправилно изчислени показания на електромера, които не отчитат потребена нощна енергия. Заедно с областния координатор на „ДНЕС” Златина Узунова е посетен КЕЦ при ЕВН Смолян. Направена е справка и е констатирано, че не е отчитано потребление на нощна енергия за 3 месеца на целия вход на блока. Подадена е жалба, сменен е часовникът в таблото и са преизчислени сметките на всички 16 апартамента. Обърнато е внимание на инкасатора, че не е забелязал повредата.

 

Ангелина Сиракова е безработна, без средства за препитание. Посещава приемната на "ДНЕС" с молба за съдействие за отпускане на средства за закупуване на дърва и въглища. От приемната на „ДНЕС” е оказано съдействие за пускане на молба до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Смолян, придружена с нужната документация за отпускане на помощи. Ангелина Сиракова е одобрена за енергийна помощ. Доставени са й 5 куб. м. дърва и 500 кг въглища.


3727