Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Ранно пенсиониране –...
Ранно пенсиониране – кога и как?

Ранно пенсиониране – кога и как?"Актуалните версии на Правата (статиите) се съдържат на www.pravatami.bg"

 

Говори се, че от 2016 г. ранното пенсиониране е възможно не само за военните, учителите и работещите първа и втора категория труд (това са работещите в по-тежки и увреждащи здравето условия), а и за всички.

Мога ли наистина да се пенсионирам по-рано?

Да, от началото на 2016 г. насам българското законодателство претърпя промени именно в тази насока. Сега всеки може да се пенсионира до 1 година преди да достигне възрастта за пенсиониране, стига да има необходимия осигурителен стаж

Какъв осигурителен стаж трябва да имам, за да мога да се пенсионирам по-рано?

Мога да направя справка в таблицата по-долу, за да установя колко години стаж трябва да имам, за да мога да се пенсионирам по-рано: 

Година на пенсиониране Осигурителен стаж за жени Осигурителен стаж за мъже
2017 35 години и 4 месеца 38 години и 4 месеца
2018 35 години и 6 месеца 38 години и 6 месеца
2019 35 години и 8 месеца 38 години и 8 месеца
2020 35 години и 10 месеца 38 години и 10 месеца
2021 36 години 39 години
2022 36 години и 2 месеца 39 години и 2 месеца

Видно от таблицата увеличението е с 2 месеца всяка година. Така ще е до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете

Какво ще е по-различното за мен, ако се пенсионирам по-рано?

Ако се пенсионирам по-рано, ще получавам пенсия в намален размер пожизненоНамаляването ще е с 0,4%, умножено по броя месеци, които не ми достигат, до навършване на обикновената пенсионна възраст.  Това означава, че:

  • ако се пенсионирам 6 месеца по-рано, ще получавам пенсия, намалена с 0,4% x 6;
  • ако се пенсионирам 5 месеца по-рано, ще получавам пенсия, намалена с 0,4% x 5.
  • И т.н.

Обикновената пенсионна възраст за трета категория труд досега се покачваше с 2 месеца за жените и 4 месеца за мъжете всяка година. От 2018 г. нататък възрастта за мъжете ще нараства с 1 месец годишно. От 2030 г. нататък възрастта за жените ще нараства с 3 месеца. Покачването е до достигане на 65-годишна възраст за пенсиониране. 

Трета категория труд е такъв труд, който за разлика от този при първа и втора категория, не се полага при условия, които са опасни за здравето. 

Ето каква е пенсионната възраст за трета категория труд:

Година на пенсиониране Жени Мъже
2017 61 години 64 години
2018 61 години и 2 месеца 64 години и 1 месеца
2019 61 години и 4 месеца 64 години и 2 месеца
2020 61 години и 6 месеца 64 години и 3 месеца
2021 61 години и 8 месеца 64 години и 4 месеца
2022 61 години и 10 месеца 64 години и 5 месеца

Важно! Трябва да ми остава не повече от 1 година до пенсиониране, за да мога да се пенсионирам преждевременно. 

Ако съм учител, при какви условия мога да се пенсионирам по-рано?

Също мога да се пенсионирам до 1 година преди навършване на специалната пенсионна възраст за учители, ако съм придобил/а необходимия учителски осигурителен стаж. Учителски е стажът, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения. Тук обаче има три различия:

  • ще получавам пенсия в намален размер единствено до достигане на специалната пенсионна възраст за учители, а не пожизнено, както е в общия случай;
  • пенсията, която ще получавам, ще е намалена с 0,1% х броя недостигащи ми месеци до учителска пенсионна възраст;
  • пенсията ми ще се изплаща от Учителския пенсионен фонд към НОИ до достигане на учителска пенсионна възраст. 

Ето каква е специалната пенсионна възраст и стаж за учители:

Година на пенсионира-не Възраст за жени Осигурителен стаж за жени Възраст за мъже Осигурителен стаж за мъже
2017 58 години 25 години и 8 месеца 61 години 30 години и 8 месеца
2018 58 години и 2 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 1 месец 30 години и 8 месеца
2019 58 години и 4 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 2 месеца 30 години и 8 месеца
2020 58 години и 6 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 3 месеца 30 години и 8 месеца
2021 58 години и 8 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 4 месеца 30 години и 8 месеца
2022 58 години и 10 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 5 месеца 30 години и 8 месеца

Пенсионната възраст за учители досега се покачваше с 2 месеца както за жените, така и за мъжете. От 2018 г. нататък възрастта за мъжете-учители ще нараства с 1 месец годишно. От 2030 г. нататък възрастта за жените-учители ще нараства с 3 месеца. Покачването е до достигане на 62-годишна възраст. 

Ако съм работник от първа или втора категория труд, при какви условия мога да се пенсионирам по-рано?

От 2000 г. насам всички лица, които като мен работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране. Първа и втора категория труд извършвам, ако съм например миньор, пилот, балетист, шофьор на автобус и др. Работодателят ми има задължение да изплаща и внася за мен допълнителни месечни вноски във въпросния фонд. NB! Имам право на избор:

  1. Мога еднократно да прехвърля средствата, натрупани по партидата ми, от професионалния фонд във фонд „Пенсии“ към НОИ и да продължа да работя докато достигна възрастта за пенсиониране при първа или втора категория труд. Така ще получавам по-висока пенсия.
  2. Мога да се пенсионирам по-рано и да получавам пенсия от професионалния фонд до навършване на пенсионна възраст, а след това да получавам определената ми пенсия за първа или втора категория труд.

 


Източник: https://pravatami.bg/25104