Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Разследване: Чий имо...
Разследване: Чий имот обитава Дани Каназирева и с какви пари

Разследване: Чий имот обитава Дани Каназирева и с какви париСигналът на plovdiv-online, касаещ фирми от роднинския кръг на областния управител на Пловдив Дани Каназирева както и нея самата, до Главния прокурор Иван Гешев за евентуално извършени данъчни и други престъпления при строежа, прехвърляне на собствености, придобивания и наеми за сградата на ул. Карловска 22, е насочен към Специализирана прокуратура.

Сигналът е входиран в Главна прокуратура на 18 юли 2020 г.

Сайтът на пловдивчани беше коректен да не оповестява досега действията на органите, макар да касаят минал период.

Днес прокурор Георги Николов от Специализирана прокуратура се свърза с нас, за да обясни, че сигналът е препратен до НАП, както и до други органи за извършване на проверка върху предоставената информация. Към момента отговор от НАП в Специализирана прокуратура няма, въпреки че са минали повече от 6 месеца.

Хронологията

Сигналът на Plovdiv-online е входиран в Главна прокуратура на 18 юли 2020. На 4 август е образувана преписка №1642 в Специализирана прокуратура.

Същия месец Специализирана прокуратура е изискала справка от НАП, но към днешна дата такава не е предоставена.

Поради това на 21 януари Plovdiv-online входира в Главна прокуратура втори сигнал, касаещ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ПЛОВДИВ.

В него питаме дословно следното:

Уважаеми г-н ГЛАВЕН ПРОКУРОР на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

С мой сигнал от 17. 07. 2020 г., изпратен до Вас по пощата с препоръчано писмо, съм изложил факти и обстоятелства, отнасящи се до Областния управител на гр. Пловдив г-жа Дани Каназирева.

Потърсил съм Вашето съдействие за извършването на проверка съобразно правомощията на Прокуратурата на Република България.

Помолил съм да бъда уведомен за Вашето становище, но понеже досега не съм получил отговор, моля да разпоредите такъв да ми бъде изпратен на горепосочения адрес.

Прилагам копие от изпратения сигнал и копие от пощенската разписка за препоръчано писмо от 17. 07.2020 г.

ЕТО И ПЪРВИЯТ НИ СИГНАЛ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ:

ДО Г-Н ИВАН ГЕШЕВ,

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Съдебна палата

бул. ”Витоша” № 2

1000 София

 

СИГНАЛ

От Антон Христов Баев, ЕГН 6311054525

Управител на ЦУМ ЕООД,

Издател на информационните сайтове

www.plovdiv-online.com

www.karlovo-online.com

www.asenovgrad-online.com

адрес за уведомяване: ул. „Крушево“ № 12, 4013 Пловдив

Уважаеми, Г-н Главен Прокурор

на Република България,

Във връзка с правомощията Ви на Главен прокурор на Република България, се обръщам към Вас  с молба да бъде извършена проверка на следните данни, отнасящи се до родителите на Областния управител на Пловдив г-жа Дани Каназирева, както и на нея самата.

Предоставяме Ви, документи относно финансови схеми /няколко фирми без стопанска дейност, но с недвижими имоти в капитала си/, включително използване на офшорна фирма, базирана на Сейшелските острови, свързано с неясни финансови приходи на сем. Стефан и Катерина Кленджарови, родители на г-жа Дани Каназирева.

Всички документи в сигнала ни са официални публични справки от Търговски регистър и Агенцията по вписвания на Р България.

Към настоящия момент г-жа Дани Каназирева обитава апартамент в кооперация на ул. „Карловска“ № 22 в Пловдив, както самата твърди по медиите включително със снимков материал /предизборен клип за бТВ в качеството й на кандидат за кмет в МИ 2019/. Според въпросните твърдения, тя обитава апартамент в кооперацията, който след дълги усилия и години труд са закупили с мъжа й чрез кредит.

Всъщност собственици на кооперацията са фирми на майката на Дани Каназирева – Катерина Кленджарова и баща й Стефан Кленджаров.

Към момента в капитала на фирма „Тери 2005“ ЕООД с ЕИК 202829208 – с едноличен собственик Стефан Кленджаров, са вписани 5 застроени недвижими имота с адрес ул. „Карловска“ 22 с идентификатори: 56784.506.1012.2.2, 56784.506.1012.2.5, 56784.506.1012.2.7, 56784.506.1012.2.8, 56784.506.1012.2.9. Вписани с оценка 451 000 лв.

В момента в капитала на фирма „Карловска“ ЕООД с ЕИК 202855758 – с едноличен собственик Катерина Кленджарова, са вписани 3 /три/ застроени недвижими имота с адрес ул. „Карловска“ 22 с идентификатори: 56784.506.1012.2.1, 56784.506.1012.2.3, 56784.506.1012.2.4. Вписани с оценка 223 000 лв.

И двете фирми, съгласно ГФО, не имали дейност, а са основани само, за да се впишат в капиталите им недвижимите имоти.

Необяснимото забогатяване на хора в пенсионна възраст, родители на известен пловдивски политик и в момента Областен управител, ни накара да продължим, проверката и излязоха нови смущаващи факти с офшорни препродавания междуроднински прехвърляния, дарения на дялове от фирми. Например:

Съпругът на Дани Каназирева – Тодор Каназирев, основава фирмата си „Терикс“ ЕООД с ЕИК 115807828 през 2008 г. с капитал от 5000 лв. Фирмата подава ГФО регулярно, по които се вижда, че към 2011 г. има общи задължения от над 1 360 000 лв., в т.е. 313 000 лв. към банки, и никакви вписани недвижими имоти в капитала си и годишна загуба от над 100 000 лв.

През същата 2011 г., Дани Каназирева основава партия „Съюз за Пловдив“, след като през 2010 г. е изключена от ПП ГЕРБ, като лично лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, я обвинява по медиите, че служи на местен пловдивски олигарх. През същата 2011 г. има Местни избори, на които г-жа Каназирева се явява с новоучредената си партия.

През същата 2011 г., по-точно на 07.10. 2011 г. Тодор Каназирев, съпруг на Дани Каназирева, продава едноличната си фирма „Терикс“ ЕООД на дружество, регистрирано на Сейшелските острови – „Пропър Инвест Лимитид“ с № 093198 /вероятно фирмен идентификатор подобен на ЕИК в България/, за 5000 лв. по номинална стойност.

През 2012 г., фирма „Терикс“ ЕООД, продадена в Сейшелските острови, изчиства загубата си от 100 000 лв. и започва да погасява банковите си задължения, които през 2014 г. стават 00.00 лева.

През 2013 г., по-точно на 25. 09. 2013 г. Тодор Каназирев обратно изкупува фирмата си от „Пропър Инвест Лимитид“ за номиналната стойност от 5000 лв., като съгласно ГФО за 2013 г. в капитала на фирмата се появяват недвижим имот за 150 000 лв. и застроен имот за 74 000 лв.

В края на същата 2013 г. започва основаване на редица фирми на сем. Кленджарови, родители на Дани Каназирева:

– На 15.11. 2013 г. е основано дружеството „Теодор 2005“ ООД с ЕИК 202824524 с капитал 87 500 лв., и собственост на Тодор и Дани Каназиреви /по 50%/, представляващ недвижим имот с идентификатор 56784.519.200.1.9 в кв. „Капана“, централна градска част на Пловдив. На 06.12.2013 г. дружеството е закупено от Стефан Кленджаров, баща на Дани Каназирева, впоследствие препродавано няколко пъти само между семейство Кленджарови и Дани Каназирева. Имотът е закупен за първи път от самата Дани Каназирева на 29.09.2008 г.

– На 25.11.2013 г. е основана фирма „Тери 2005“ ЕООД с ЕИК 202829208 – с едноличен собственик Стефан Кленджаров, като същата вписва в капитала си по-горе описаните 5 /пет/ имота с цена 451 000 лв. Впоследствие фирмата е препродавана многократно между сем. Кленджарови и Дани Каназирева – с последен собственик сем. Кленджарови, по 50% за двамата родители.

– На 12.12. 2013 г. е основана фирма „Карловска“ ЕООД с ЕИК 202855758 – с едноличен собственик Катерина Кленджарова, с вписани 3 /три/ застроени недвижими имота, чрез покупката им от фирма „Терикс“ ЕООД, която остава да извършва търговска дейност, но е освободена от недвижимите имоти, получени странно вследствие на офшорната покупко-продажба – вероятно завършила със закупуването и застрояването на парцел с луксозна кооперация.

Самата г-жа Дани Каназирева участва в учредяването, покупката и продажбата на редица фирми, както и нейните родители, но за пълното изясняване на законността на паричните движения се изисква достъп и до непублична информация, с която, разбира се, ще разполагат специализираните органи.

Моля да разпоредите горепосочените  факти и обстоятелства да бъдат проверени  от компетентните органи и при потвърждаването им и при установяване на наличието на достатъчно данни за образуване на данъчни или на досъдебни производства, такива да бъдат образувани за по-нататъшното изясняване на случаите и уточняване  на отговорните лица.

17  юли 2020 г.                                               Антон Баев, управител на ЦУМ ЕООД

Пловдив                                                         /издател на информационни сайтове/ 

Поради забавянето от оторизираните за проверката органи – НАП и др., plovdiv-online стартира серия от разследващи публикации относно имота на ул. Карловска 22, след като получи уверение от Специализирана прокуратура, че това няма да попречи на разследвания върху минал период.

Целият комплект разследвания на plovdiv-online ще бъде изпратен и до Европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши.

 

 

Източник: https://svobodnoslovo.eu/

 

 
145439