Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / С помощта на „ДНЕС” ...
С помощта на „ДНЕС” – Кърджали гражданин спечели дело срещу “БТК” ЕАД

С помощта на „ДНЕС” – Кърджали гражданин спечели дело срещу “БТК” ЕАДРайонният съд в Кърджали осъди „БТК” ЕАД да изплати 285.84 лв. за  заплатена обща лизингова цена на таблет, ведно със законната лихва върху главницата,  както и 434.40лв. за внесена държавна такса и адвокатско възнаграждение.

До делото се стигна, след като гражданинът Д.И.Р. потърси съдействието на приемната на "ДНЕС" в Кърджали, за да реши проблема си, възникнал след закупуване на таблет от магазин на „Виваком” / “БТК” ЕАД.

През ноември 2012 г. Д.И.Р. бил сключил  договор за лизинг на таблета със срок от 24 месеца, с месечни вноски по 11.91 лв. Съгласно постигнатите договорки и абонаментния план, следвало да заплаща сумата в размер на 5.80 лв., представляващи мобилна услуга за достъп до интернет, като общо за срока на договора следвало да заплати сумата в размер на 285.84 лв. с включено ДДС, представляващи общата лизингова цена на закупения таблет и 139.20 лв. за достъп до интернет.

Две седмици след закупуването, устройството отказало да работи, поради което ищецът отишъл в търговския обект, предявил рекламация и таблетът бил заменен с друг. След година и 10 месеца закупеният таблет, респ. замененият такъв отказал да функционира, поради което Д.Р. отново посетил магазина на „Виваком”, където приели рекламацията и същата била отразена под №4603-14803 с описание на неизправността “таблетът не се зарежда”. Няколко дни по-късно бил уведомен по телефона, че повредата е отстранена, но при приемане на устройството в търговския обект, в присъствието на служители на фирмата, констатирал, че таблетът не работи, което обстоятелство било отразено на 12.09.2014г. като рекламация №4603-15233.

Неудачите, обаче, не спират: таблетът за пореден път отказал да работи, което наложило предявяване на нова рекламация от страна на Д.Н.Р., отново заведена под номер. Наложило се да закупи ново зарядно устройство, което след изпробването му, отново не довело до резултат, респ. таблетът отказвал да работи. Предявил рекламация, която била приета в магазина като сервизна поръчка и таблетът бил изпратен за ремонт в оторизиран сервиз. 

След последната рекламация ищецът неколкократно разговарял със служител на „Виваком”, за да получи изпратения на ремонт таблет, чиято гаранция изтичала скоро, или да му бъдат заплатени внесените суми. Получава отказ с мотива, че таблетът в изпратен за ремонт в София.

След като изтекли три месеца от предявяване на последната рекламация, Д.Н.Р. депозирал писмена молба с искане да му бъде възстановена сумата в размер на 285.84 лв., като същевременно подал и жалба в КЗП-Кърджали с искане да бъде взето отношение относно рекламацията и неуважаването й от страна на търговеца. В края на 2014 г. Д.Н.Р. получил отговор от КЗП, както и писмо от “БТК” ЕАД гр.София, с което го уведомили, че е взето решение да му бъде заменено устройството с ново.

Двугодишната сага с новия таблет, принуждава Д.Н.Р. да потърси съдействието на „ДНЕС” в Кърджали, за да защити поне човешкото си достойнство пред разиграващите го служители на „Виваком”. Завежда съдебно дело с иск “БТК” ЕАД гр.София да му заплати сумата в размер на 297.44 лв., от които 285.84 лв., представляващи обща лизингова цена на таблета и 11.60 лв., представляващи заплатена мобилна услуга за достъп до интернет, ведно със законната лихва върху дължимата сума.

От своя страна, като ответник по делото, “БТК” ЕАД по същество признава фактическите обстоятелства и твърдения относно сключения договор за предоставяне на мобилни услуги и договор за лизинг на таблета, както и сочените в исковата молба рекламации на закупеното устройство от страна на ищеца.

Решението подлежи на обжалване пред КОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 


2615