Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Сагата "Пирин" продъ...
Сагата > ВАС удължи делото за Плана за управление" title="Сагата "Пирин" продължава >> ВАС удължи делото за Плана за управление" />

Сагата "Пирин" продължава >> ВАС удължи делото за Плана за управлениеРешението на петчленен състав на ВАС за това дали новият план за управление на Национален парк "Пирин" подлежи на екологична оценка се връща за разглеждане от нов тричленен състав. Причината е, че предишният тричленен състав на ВАС не е разгледал и тълкувал всички доводи на природозащитниците за това, че планът трябва да мине на екологична оценка. Решението не е основано на доводите на МОСВ в касационната жалба. Това съобщиха от Гражданската коалиция "За да остане природа в България".

Става ясно, че съдът не е отговорил на въпроса: кои са приложимите норми, според които следва да се прецени следва ли да се извърши екологична оценка и според коя процедура да се извърши това.

Следващият 3-членен състав на съда трябва да отговори на следните твърдения на жалбоподателите:

- попада ли планът за управление на националния парк в списъка от планове, за които задължително се извършва екологична оценка съгласно закона за околната среда?

- следва ли планът за управление на парка да подлежи на екологична оценка и с оглед изискванията на комитета за световно природно наследство?

- ще окаже ли новия план за управление значително въздействие върху защитените зони от Натура 2000 и съответно трябва ли да се подложи на оценка на степента на въздействие с предмета и целите на зоните съгласно Закона за биоразнообразието?

За да отговори на горните въпроси, следващият тричленен състав първо трябва да установи каква е ролята и какви въпроси се решават с плановете за управление на национални паркове, съгласно разпоредбите на закона за защитените територии. Както, и да вземе предвид конкретните предвиждания на проекта за нов план.

След като направи всичко посочено дотук, съдът ще трябва да се произнесе с ясно решение подлежи ли актуализацията на плана на задължителна екологична оценка или на преценка на необходимостта от такава, както и дали трябва да се изготви детайлна оценка за степента на въздействие върху защитените зони.

 

Източник: https://www.actualno.com/


ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Увъртане! >> Кабинетът изпрати Нено Димов да предоговори концесията на "Юлен"

Природозащитници алармират >> Цацаров и екоминистърът Димов подготвят народа за незаконно разширяване на концесията в Национален парк Пирин

Нено Димов се размърда след интервюто на Слави с Цацаров >> Увеличаваме концесионната такса на "Юлен" за Банско

"Юлен" шантажира държавата >> Вдигаме картата за лифта, ако се промени договора за Банско

 

 


83273