Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Само това липсваше.....
Само това липсваше...! >> Университети ще се подчиняват и отчитат на управляващите

Само това липсваше...! >> Университети ще се подчиняват и отчитат на управляващитеС промени в Закона за висшето образование (ЗВО) се предлага ректорите на държавните висши училища да сключват договор за управление с министъра на образованието и науката. Задължение на ректорите ще е да отчитат пред него резултатите от изпълнението на политиката за развитие на университетите, за финансовото им състояние, за съществуващите проблеми и за мерките за тяхното решаване


Целта на тези договори за управление е за възлагане на определени политики, на цели и задачи на университетите, тъй като сега ректорите са отговорни само пред академичната общност. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представяйки промените в ЗВО за първо четене на заседанието на парламентарната образователна комисия, информира novini.bg.

 

По думите на министър Вълчев, това не било с цел да се отнеме от академичната автономия, а предложение за споделяне на отговорността за стратегическото управление на университетите. Той добави, че целта е да има публичност и прозрачност в управлението на висшите училища.

 

Предлагаме да бъде регламентирана и минимална работна заплата за асистентите в университетите, както и да има квота за младите преподаватели в академичните органи на висшите училища, каза образователният министър.

 

Необходимо е началната основна заплата за асистентите да бъде 1148 лв., като за повишението на тези заплати на асистентите и на главните асистенти са необходими 22,7 млн. лв, заяви председателят на Синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ доц. Лиляна Вълчева.

 

Министър Вълчев обяви, че промените в ЗВО предвиждат да има Национална карта на висшето образование в страната, предлага се и електронизация на акредитацията на университетите. Предлагаме един преподавател да участва в акредитацията на един университет и това ще стимулира висшите училища да създават собствени школи, каза министър Вълчев.

 

Той информира, че се предвижда да бъдат освобождавани от такси студентите, които са в професионалните направления с очакван недостиг на пазара на труда. Промените предвиждат да се уреди и статутът на двете професионални гимназии по компютърни технологии - в София и в Правец, които са към Техническия университет. Това е един добър и уникален модел на образователно сътрудничество, който трябва да бъде приложен и при други професионални училища и университети, отбеляза министър Красимир Вълчев.

 

Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България каза, че подкрепят законопроекта и предвиденият в него мораториум върху разкриването на нови университети до влизането в сила на Националната карта на висшето образование. Според допълнителна разпоредба в законопроекта, до приемането от Народното събрание на Националната карта на висшето образование в България се установява мораториум върху откриването на висши училища, на основни звена и на филиали в държавните висши училища, с изключение на преобразуването за консолидация и оптимизация.

 

Председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев каза, че Съветът подкрепя внесения от МС законопроект за промени в ЗВО, но отбеляза, че може да се помисли дали не е добре за има един закон за висшето образование и за науката.

 

Николай Цонков от "БСП за България" също каза, че е по-добре да се изготви изцяло нов Закон за висшето образование, тъй като предстои приемането и на нова Стратегия за развитието на висшето образование. Ако досега имахме силно либерализирана политика във висшето образование, то с промените в ЗВО ще се стигне до свръхрегулацията му, коментира Цонков.

 

Председателят на парламентарната образователна комисия Милена Дамянова заяви, че в България има над 240 стратегии и докато се пишат стратегиите, младите хора си заминават от страната.

 

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник:https://frognews.bg/

 


117333