Гражданско Движение ''ДНЕС''

Свят

Начало / Актуално - Свят / САЩ и Русия дестабил...
САЩ и Русия дестабилизират света

САЩ и Русия дестабилизират светаМеждународните политики на САЩ и Русия дестабилизират света. Това сочат данни от международно изследване „В края на годината“ на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, проведено в 57 страни по целия свят. В същото време повече от половината от интервюираните българи смятат, че външната политика на ЕС има стабилизираща роля, предаде БНР.

Почти еднакъв дял – съответно 56% и 52% – от 52 494 интервюирани граждани по целия свят имат негативно мнение по отношение на ролята на двете военни суперсили, като само един от четирима вярва, че външната им политика има стабилизиращo въздействие върху международните отношения. Около 2/3 от руснаците са убедени, че външната политика на тяхната държава има стабилизиращ ефект. Процентът сред американските граждани по отношение на външната политика на САЩ обаче е значително по-нисък - това отразява дълбоките вътрешни разделения в общество им.

Европейският съюз се възприема глобално като най-стабилизиращата сила в света и има положителни нетни стойности (разлика между дяловете на положителни и дяловете на отрицателни отговори) във всички изследвани региони, с изключение на Русия и Западна Азия. Външната политика на Китай се възприема отрицателно, но не в такава степен, в каквато тази на САЩ и Русия. Данните от България сочат сериозно одобрение за международната политика на Европейския съюз. 60% смятат, че тя е стабилизираща, а 16% са на обратната позиция. Останалите нямат мнение. Нетната стойност (+44) е осезаемо по-висока от глобалната (+14).

С ниска нетна стойност (-36) е отношението на българите към външната политика на САЩ. По отношение на руската външна политика 43% от българските граждани са отговорили положително срещу 27% отрицателно, т.е. нетната стойност е +16. Останалите нямат мнение. Въпреки, че външната политика на Китай получава също положителна нетна стойност (+4), твърде големият процент (52%) отговорили „Не знам“ сочи по-скоро липса на знание по темата. Въпросът за международната политика на четирите суперсили е зададен в 54 държави сред общо 52 494 души. Във всяка изследвана страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени, интервюирани по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.

 

Източник: https://fakti.bg/


90319