Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Шеф на Дирекция „Съб...
Шеф на Дирекция „Събиране“ в НАП-Варна укрил данъци в особено големи размери, глобен, и … продължава да е шеф

Шеф на Дирекция „Събиране“ в НАП-Варна укрил данъци в особено големи размери, глобен, и … продължава да е шефЧитател на АФЕРА ни изпрати това писмо, придружено с илюстрация от „Справка за образуваните в съдебния район на Апелативен съд – Варна за престъпления, включени в Единния катаалог на корупционни престъпления, одобрен със заповед №474/01.03.2017 на Председателя на ВКС на РБ“:

Понеже обичате да се борите с корупцията в България, ви пращам материал, който НАП Варна от година се опитва да покрие. Как Директора на Дирекция Събиране в НАП Варна не може да събере собствените си данъци и се налага Апелативният съд във Варна да се намеси. Само че въпросното лице все още заема длъжността си.

Какво прави впечатление в информацията?

Директорът на Дирекция Събиране в НАП – Варна е Мирослав Нонев.

Той е обвинен по текст от НК /по ОА/ – така пише в справката на Апелативен съд – Варна –  чл. 255 ал.4 и 3 от НК „за избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери, внесени по-късно“.

Буди странно недоумение как е възможно Апелативен съд – Варна така некоректно да описва въпросния текст от НК, защото в НК текста дословно звучи:

„Чл. 255.  (1) Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:

1. не подаде декларация;

2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;

3. не издаде фактура или друг счетоводен документ;

4. унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;“

Фраза:  „внесени по-късно“ в текста от НК – няма!

Това, че неплатените задължения са внесени по-късно личи от решението на съда, с което АФЕРА се запозна, но е и в текста по НК.

В решението на съда пише, че: „шефът на Дирекция Събиране в НАП – Варна Мирослав Ноневе избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери — 29 065.20 / двадесет и девет хиляди и шестдесет и пет лева и 20 стотинки / лева, представляващи дължим данък върху доходите на физически лица за данъчна година от 01.01.2007г. до 31.12.2007 г., като в подадената с вх. № 030Б2452/15.04.2008г., затаил истина - декларирал обща годишна данъчна основа в размер на 23 194, 85 лева и съответстващият й размер на данъка 4 882,76 лева по чл. 48 ал. 1 от ЗДДФЛ / Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006г., в сила от 01.01.2007 г ./„чл. 48 ал. 1,

поради което и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2500 лв.“

Какво разбираме от целия този абсурд?

Директорът на Дирекция Събиране в НАП – Варна Мирослав Нонев е обвиняем за това, че е затаил истина и не е декларирал данъчни задължения в особено големи размери от 29 065,20 лв. Става обвиняем. Докато делото върви продължава да бъде шеф на Дирекция Събиране в НАП – Варна. Докато върви делото в коет е обвиняем, внася неплатените данъци, укрити от него, в държавната хазна.

Съдът го освобождава от наказателна отговорност, но му налага административно наказание – глоба от 2500 лв.

Шефът на Дирекция Събиране в НАП – Варна Мирослав Нонев продължава да е шеф на Дирекция Събиране в НАП – Варна.

А пък Апелативния съд – Варна в своя справка е вкарал делото с Мирослав Нонев „за престъпления, включени в Единния катаалог на корупционни престъпления, одобрен със заповед №474/01.03.2017 на Председателя на ВКС на РБ“.

Като се има предвид как във Варненска съдебна околия няма никакви дела за корупционни престъпления по висшите етажи на властта, нещо трябва да се отчита, нали? И да трупа бройки, нали? Кой разбрал, разбрал, кой видял, видял, кой чул, чул… стъкмистиката.

Моралната страна, че шеф на Дирекция Събиране в НАП – Варна е съден за укриване на данъчни задължения в особено големи размери и глобен заради това, няма никакво значение. Той продължава да е шеф.

Моралната страна у нас никой не я брои. Важното е да си правилния човек на правилното място, поставен от правилните хора.

 

Източник: http://afera.bg/


89445