Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / СПИСЪК НА ЛИЦАТА УПЪ...
СПИСЪК НА ЛИЦАТА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТРИФОНОВ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТРИФОНОВСПИСЪК

НА ЛИЦАТА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТРИФОНОВ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ – 6.11.2016 г.

 

ПО МНОГОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ

 

 

1       МИР - БЛАГОЕВГРАД – ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

2       МИР - БУРГАС – НИКОЛАЙ МИНЧЕВ ДИМИТРОВ

3       МИР - ВАРНА – РАЙКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

3       МИР - ВАРНА – АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ

4       МИР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЛЮБОМИР МИТЕВ МОМЧЕВ

5       МИР - ВИДИН – СТЕФАН ЛАЗАРОВ  СТЕФАНОВ

6       МИР - ВРАЦА – МАЯ БОГДАНОВА АНТОВА - ЧЕРВЕНЯШКА

7       МИР - ГАБРОВО -  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ГЕШЕВ

8       МИР - ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

9       МИР - КЪРДЖАЛИ – ДАНИЕЛА  АТАНАСОВА  МЕЧТАНОВА

10    МИР - КЮСТЕНДИЛ – ГАЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

11    МИР - ЛОВЕЧ -  ЦВЕТАНА  ГЕОРГИЕВА  ЦАНКОВА

11    МИР - ЛОВЕЧ – ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

12    МИР - МОНТАНА -  БИСЕР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ

13    МИР - ПАЗАРДЖИК -  ТИНКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

14    МИР - ПЕРНИК – МИРЕЛА МАНОЛОВА КИРИЛОВА

15    МИР - ПЛЕВЕН – ЕЛЕНА ДОЧЕВА  БОНЕВА

15    МИР - ПЛЕВЕН – ИВАН ИВАНОВ

16    МИР - ПЛОВДИВ  ГРАД – МАЛИНКА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА

17    МИР - ПЛОВДИВ ОБЛАСТ – АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

18    МИР - РАЗГРАД – НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВ  КОЧАНОВ

19    МИР - РУСЕ – КРАСИМИР  ЕВГЕНИЕВ КАЗАКОВ

20    МИР - СИЛИСТРА – ВЕНКО ПЕТРОВ НАЧЕВ

21    МИР - СЛИВЕН – ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ

22    МИР - СМОЛЯН – ЗЛАТИНА РОСЕНОВА УЗУНОВА

23    МИР - СОФИЯ 23 -  ИВАН КЛИМЕНТОВ ЧЕРВЕНЯШКИ

24    МИР - СОФИЯ 24 – СВИЛЕН БЕНКОВ СИМЕОНОВ

25    МИР - СОФИЯ 25 – ИЛИАНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА

26    МИР - СОФИЯ ОБЛАСТ 26 – САШКО АТАНАСОВ НИКОЛОВ

27    МИР - СТАРА ЗАГОРА – ЖОРО  ХРИСТОВ  ХРИСТАКИЕВ

28    МИР - ТЪРГОВИЩЕ – ГЕОРГИ  ПАНАЙОТОВ  ГЕОРГИЕВ

29    МИР - ХАСКОВО –  МОНИКА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА

30    МИР - ШУМЕН – МЕГЛЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

31    МИР - ЯМБОЛ – СТОЙКА  ГЕОРГИЕВА  ЖЕЛЯЗКОВА

 

 

Горепосечените лица, упълномощени  да представляват инициативния комитет за Националния Референдум инициран от „Шоуто на Слави“ – 6.11.2016, са кординатори на Гражданско движение „ДНЕС“ и имат следните права и пълномощия:

ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ПЪЛНОМОЩНИЦИ ОТ ИМЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ И ДА ИЗВЪРШВАТ САМОСТОЯТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ ИМЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ:

  1. ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПРЕД РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН, КАКТО И ПРЕД ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН,  С ПРАВАТА ДА ИЗВЪРШВАТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ИМЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ И ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ДОКУМЕНТИ ОТ ИМЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕОГРАНИЧАВАЩИ СЕ ДО СЛЕДНОТО:

1.1.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ СПИСЪЦИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 6.11.2016 Г. (НА ВСЯКАКЪВ НОСИТЕЛ – ХАРТИЕН, ТЕХНИЧЕСКИ, ЕЛЕКТРОНЕН И ДР.), СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА И РЕШЕНИЕ НА ЦИК N.3718-ПВР/НР ОТ 4.10.2016 Г. И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО;

1.2.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ;

1.3.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ЗАЯВЛЕНИЯ;

1.4.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ УВЕДОМЛЕНИЯ;

1.5.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ;

1.6.    ДА ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ УДОСТОВЕРЕНИЯ;

1.7.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ИНФОРМАЦИИ И ДАННИ;

1.8.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ МОЛБИ;

1.9.    ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ПИСМА;

1.10.ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ СЪОБЩЕНИЯ

1.11.ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ СИГНАЛИ;

1.12.ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ЖАЛБИ;

1.13.ДА ПОДГОТВЯТ, ПОДПИСВАТ, ПОДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ;

1.14.ДА ИЗВЪРШВАТ ВСЯКАКВИ ПРАВНИ И/ИЛИ ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

 

 

 


18203