Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално / Със съдействието на ...
Със съдействието на

Със съдействието на "ДНЕС" се възстановява електрозахранванетоК.В. от Кюстендил има неплатени сметки за м. януари, февруари и март в размер на около 370 лв. за електроенергия към ЧЕЗ. Месец март й е преустановено захранването. Клиентката е подала писмено искане до ЧЕЗ да й бъде позволено разсрочено плащане с пускане на ел. захранването, но й е отказано официално с писмо. Клиентката е инвалид и получава инвалидна пенсия и има едно дете, което също е инвалид ,с решение на ТЕЛК. 

Дадена е препоръка  от „ДНЕС”, след представяне на всички документи, в т.ч. и решенията на ТЕЛК с наша помощ да подаде жалба до ДКЕВР и до централата на ЧЕЗ, за разрешение за разсрочено плащане и пускане на ел. захранването. 

След пореден отказ на ЧЕЗ да разреши разсрочено плащане и пускане на ел.захранването, е подадена жалба до ДКЕВР и проведен телефонен разговор с техен представител. В резултат на оказаното съдействие  има писмен отговор от ЧЕЗ с разрешение за разсрочено плащане и погасителен план.