Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Вместо да получат но...
Вместо да получат нормални улици в кв. „Шенини”, габровци ще плащат солени глоби и такси. Общината се оправдава с липса на средства

Вместо да получат нормални улици в кв. „Шенини”, габровци ще плащат солени глоби и такси. Общината се оправдава с липса на средстваОмбудсманът Мая Манолова отговори на ДНЕС по жалбата на гражданите за липсата на инфраструктура в габровския квартал

Организацията на "ДНЕС" в Габрово получи отговор от омбудсмана на Република България Мая Манолова по повод внесената жалба относно състоянието на улиците в местността Шенини и липсата на нормален достъп до домовете на живеещите там, особено на специализиран транспорт. По направената от омбудсмана проверка, община Габрово е посочила, че„новите имоти в местността Шенини не са в прерогативите на общината за поддържане. Изтъкната е необходимостта от смяна на предназначението на всички полски пътища със заплащане на държавни такси”.

Кметът на Габрово Таня Христова оправдава липсата на нормален достъп до Шенини и дори е намерила повод да посочи потърсилите помощта на омбудсмана като извършители на незаконно строителство и длъжници на глоби в троен размер.

„Не е достигнато до решение за подобряване на устройствения статут на местността в защитата на обществения интерес, а по същество отговорът на кмета е насочен по частен случай на един от собствениците. Наблюдава се тенденция, че позволилите си да сезират други институции граждани на община Габрово, биват определяни като нарушители по смисъла на различни разпоредби от органите на местната власт”, е становището на омбудсмана Мая Манолова в отговор до "ДНЕС" по казуса.

От община Габрово не се предоставя информация за предвижданията за статута на местността Шенини в Общия устройствен план на общината, който не е публикуван и не може да бъде разгледан. От органите по устройство на територията не са обсъдени възможности за изменение на ОУП в полза на гражданите и алтернатива за включване в строителните граници”, пише омбудсманът в отговора си до "ДНЕС".

Въпросът е предмет и на писмено питане към кмета на Габрово от съветник в Общинския съвет, което е отклонено без анализ, с единствен мотив за липса на средства, какъвто не може да бъде счетен за приемлив, смята Мая Манолова. С тези аргументи тя се е обърнала и към областния управител, към председателя на Общинския съвет и кмета на общината, пред които е отбелязано, че не са изчерпателно приложени изискванията за системно включване на територията в строителните граници.

"ДНЕС" ще продължи да информира за отговорите на местната власт в Габрово до омбудсмана и евентуални предприети действия в полза на живеещите в местността Шенини.


13321