Гражданско Движение ''ДНЕС''

Анализи, коментари и интервюта

Време е да принудим правителството да събере лично от Цветанов всички пари, платени от нас за обезщетения по присъди в Страсбург! Ако не го направи, ще ги съдим, ето как!

Време е да принудим правителството да събере лично от Цветанов всички пари, платени от нас за обезщетения по присъди в Страсбург! Ако не го направи, ще ги съдим, ето как!Повечето от вас знаят, че от твърде много години говорим за нуждата от революционни промени за да запазим идеята за демокрация и правосъдие у нас.

Безспорен факт е, че лека-полека за 28г. се върнахме там от където тръгнахме някога с тенденцията да стане и по-лошо.

Понеже на нас ни писна, а искрено се надявам и на вас, време е да вземе нещата в свои ръце.

И понеже революционните промени са възможни единствено чрез революция ви предлагам да грабнем оръжието и да направим онова, което трябва за да спасим себе си, децата си и страната си.

Знаем със сигурност, че правото е оръжие и за това смятаме да използваме именно него.

Конкретен повод е тема, която следим твърде отдавна, а именно поредното осъждане на България за действия на Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи.

Към момента сумите са в размер на 203 000 евро, които плащаме ние данъкоплатците, а правителството не прави нищо за да ги претендира и събере от Цветанов и това не е случайно.

За това и смятам да използвам правото, като оръжие и да принудим правителството да събере присъдените обезщетения ведно с лихви и разноски от Цветанов и тъй като това няма да стане доброволно сме изготвили покана, която утре ще изпратим на министър председателя, минстъра на финансите и на правосъдието с която ги поканваме в 7 дневен срок да заведат дела срещу Цветанов.

При неизпълнение в указания срок, ние в качеството си на гражданин ще заведем дела срещу правителството, физическите лица допринесли за вредоносния резултат, както и с огромно удоволствие ще сезираме главния прокурор за длъжностно престъпление, престъление срещу стопанството от горепосочените лица.

Можете да ползвате текста, като темплейт замествайки името и адреса със своите.

Покана:

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

 

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ПОКАНА

 

от Николай Хаджигенов в качеството му на гражданин и данъкоплатец със съдебен адрес: гр. София, ул. „Лавеле №11“, ет.2, ап.4, nikolay@hadjigenov.com, тел.088/88…;

 

С настоящото, Ви уведомявам за следното:

 

1.Към настоящият момент българската държава е осъждана многократно за действията на Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи, като към момента присъдените суми са в размер на 203 000 (двеста и три хиляди)евро, а сумите са изплатени за сметка на данъкоплатците.

 

2.В българското законодателство е налице легална правна възможност, платените обезщетения да бъдат претендирани по съдебен ред от Цветан Цветанов, чиито вредоносни действия са изрично и подробно изброени във всяко едно от решенията на съда в Страсбург.

 

Предвид горното Ви поканвам в седмодневен срок, считано от датата на настоящата покана да заведете съответните регресни искове.

 

Уведомявам Ви, че при неизпълнение в указаният срок ще се възползвам от правото да защитя правата си на данъкоплатец по надлежния ред и с всички законни средства, а именно чрез завеждане на граждански иск за вреди срещу правителството и физическите лица допринесли за вредоносния резултат.

 

Уведомявам Ви, че бездействието представлява длъжностно престъпление и престъпление срещу стопанството, а наказателната отговорност е лична.

 

София  Николай Хаджигенов

 

06.12.2017г.

 

Ние лично утре ще изпратим поканата до адресатите по куриер с обратна разписка, а след изтичане на срока ще се заемем с делата.

 

 

Източник: www.afera.bg