Гражданско Движение ''ДНЕС''

ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ

Начало / Инициативи - ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ
ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ

"Какво постигнахме за гражданите?"

__________________________________

НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ:

Граждани и власт:

"ДНЕС" помагаме! ДНЕС алармираме!"

Антимонополи

Годишни награди "Видко"

__________________________________

РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ:

Граждански приемни 

Взаимоотношения с местната власт 

__________________________________ 

СЪБИТИЯ